Intervju med Samtalsterapeuten Hanna Elfmark

Jag har verkligen blommat ut under de senaste tre åren. Min kreativitet har lyfts fram mer och alla pusselbitar börjar falla på plats.”

Jag hade under en tid funderat på psykolog-programmet men trots att jag hade väldigt höga betyg från gymnasiet räckte de inte för att få en plats på högskola. I min drömvärld skulle inte några betyg få bestämma hur pass väl jag kunde hjälpa och inspirera andra människor – min varma personlighet och talang för att lyssna är det som får andra att känna sig trygga. Det var så HumaNova kom in. Idag är jag oerhört glad att jag valde HumaNova, jag känner mig fri i mitt klientarbete och har utvecklat mig själv mer än någonsin tack vare den obligatoriska egenterapin.

Hanna Elfmark är endast 28 år men har redan hittat sin rätta väg i livet.

Jag har verkligen blommat ut under de senaste tre åren. Min kreativitet har lyfts fram mer och alla pusselbitar börjar falla på plats. Något som jag har märkt är att jag har omfamnat min sensitivitet och blivit mer sårbar, vilket har lett till att jag både har dragit till mig och dragits till människor som får mig att känna mig trygg. Det i sin tur har gett mig starkt stöd och väldigt mycket kärlek. Kanske även känslan av att hitta hem.

Även om jag alltid vill gå min egen väg och har många idéer för framtiden kommer jag att hämta inspiration från utbildningen. Allt som har varit värdefullt för min egen personliga utveckling vill jag på något sätt föra vidare. Det gäller oavsett om det handlar om bemötande från lärare, övningar från min egen samtalsterapeut eller psykosyntesens förhållningssätt till livet. Jag tänker att allt vi är med om och alla människor som vi möter blir en del av oss, så utbildningen är en del av mig.

Det är svårt att välja ut det viktigaste från utbildningen. Men det första som jag tänker på är ändå relationen till mig själv som jag har investerat i. Utbildningen har även gett mig en nyfunnen underbar vän för livet. Något annat viktigt är alla mina klienter som är så värdefulla för mig. Ett citat som jag tar med mig från psykosyntesen är ”Smärtan är inte i vägen, utan smärtan är vägen”. Det har hjälpt mig att våga mig genom sorg. Sorgen kan vara smärtsam och samtidigt hoppfull.