Bli träningsklient

Bli träningsklient

För att bli träningsklient behöver du ha fyllt 18 år. Det är också viktigt att du är uppriktigt intresserad av och motiverad att arbeta med din personliga utveckling. Börja med att läsa här nedanför vad du ansöker till (Samtalscoach, Samtalsterapeut, ACT-terapeut, Rosenterapeut eller Par- och relationsterapeut) och ladda sedan ner det konfidentiella frågeformuläret som du fyller i och postar till oss. När din ansökan är godkänd blir du kontaktad av en våra elever under utbildning. Arvodet betalas direkt till eleven. HumaNova har ingen förtjänst i arbetet.

Bli träningsklient hos våra ACT-terapeuter

Elever som går HumaNovas tvååriga utbildning till Diplomerad ACT-terapeut (Steg-1) arbetar under termin 2, 3 och 4 med egna träningsklienter. Eleverna får regelbunden handledning och uppföljning av utbildningsansvarig. Bland annat genom inspelningar från terapisessionerna.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en evidensbaserad psykoterapiform som bl a används av psykoterapeuter inom vårdsektorn samt av samtalsterapeuter och coacher inom hälsosektorn. ACT används även inom socialt arbete, exempelvis av socionomer eller motsvarande. Terapiformen ACT kallas ibland för  den tredje vågens KBT.

  • Session kostar 300 kr. Arvodet betalas direkt till eleven. HumaNova har ingen förtjänst i arbetet.

Ladda ned ett konfidentiellt frågeformulär här om du vill bli träningsklient

Bli träningsklient hos Par- och relationsterapeut

Vi erbjuder terapi med våra elever som är under utbildning till Par- och relationsterapeut. Eleverna går regelbundet i handledning. De tar emot dig som vill få hjälp att utveckla dina relationer – par, sambos, särbos, syskon, barn, förälder, vänner. För att bli träningsklient behöver du ha fyllt 18 år.

  • Kostnad 600 kr för 1,5 timme. Arvodet betalas direkt till eleven. HumaNova har ingen förtjänst i arbetet.

Ladda ner konfidentiellt frågeformulär här till Par-och relationsterapeut.

Det går också bra att beställa ett konfidentiellt frågeformulär via utbildningsservice:

Bli träningsklient hos våra Samtalsterapeuter under utbildning

HumaNovas elever som går utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut, inom ACT eller psykosyntes (Steg-1), arbetar med träningsklienter under studietiden. Arbetet sker under handledning och uppföljning av lärare.

Våra samtalsterapeuter genomgår en gedigen och grundläggande utbildning. Fokus är på att bidra till elevens möjlighet att utvecklas till en kompetent och empatisk samtalsterapeut. En ansvarsfull uppgift som HumaNova lägger stor vikt vid.

Ladda ner och fyll i det konfidentiella frågeformuläret som du finner lite längre ned på sidan.

Frågeformuläret består av ett antal personliga frågor som du svarar på i lugn och ro. Kryssa i vilken terapiform du är intresserad av, ACT eller samtalsterapi med psykosyntes.

Posta ifyllt formulär till HumaNovas rektor Anna Edengård som gör en lämplighetsbedömning. Adress finner du i frågeformuläret.

Har du önskemål om manlig/kvinnlig terapeutelev, eller önskemål om specifik kompetens inom något område som är viktigt för dig, kan du beskriva det i frågeformuläret. I möjligaste mån tar vi hänsyn till individuella behov och önskemål.

När din ansökan beviljats blir du kontaktad av en terapeut så att ni kan komma överens om passande tider.

  • Session kostar 300 kr. Arvodet betalas direkt till eleven. HumaNova har ingen förtjänst i arbetet

Ladda ned ett konfidentiellt frågeformulär här om du vill bli träningsklient

Det går också bra att beställa ett konfidentiellt frågeformulär via Utbildningsservice:

Bli träningsklient hos våra Samtalscoacher under utbildning

HumaNovas elever som går utbildning till Diplomerad Samtalscoach arbetar med träningsklienter under studietiden. Arbetet sker under handledning och uppföljning av lärare. För att bli träningsklient kontaktar du info@humanova.com som ser till att ansvariga lärare får dina uppgifter och du blir sedan kontaktad av din tilldelade coachelev.

  • Session kostar 200 kr. Arvodet betalas direkt till eleven. HumaNova har ingen förtjänst i arbetet.

Frågor för dig att besvara inför ditt första besök med din coachelev

  • E-post: info@humanova.com
  • Tel. 08- 442 99 00

Bli träningsklient hos våra Rosenterapeuter

Vill du ha elevbehandlingar i Rosenmetoden av en praktikelev till reducerat pris? Skicka ett mail till info@humanova.com med ditt namn, kontaktuppgifter samt i vilken stad du önskar behandling så skickar vi information om hur du kan få kontakt med en praktikelev.