Vill du bli träningsklient hos HumaNovas elever?

Bli träningsklient

För att bli träningsklient behöver du ha fyllt 18 år och du bör vara uppriktigt intresserad av och motiverad att arbeta med din personliga utveckling och din allmänna psykiska hälsa.

Vill du gå i samtalsterapi, coaching eller Rosenterapi? Eleverna som tar emot träningsklienter studerar till Samtalsterapeut med inriktning KBT/ACT eller Psykosyntes, Samtalscoach, Par- & relationsterapeut/-coach eller Rosenterapeut.

Du ansöker genom att fylla i ett kontaktformulär. När ansökan är godkänd blir du kontaktad av en av våra elever. Arvodet är avsett att täcka elevens självkostnad för sin träning och betalas direkt till eleven. HumaNova har ingen förtjänst i arbetet.

Samtliga elever arbetar utifrån HumaNovas Etiska kod för klientarbete.

Bli träningsklient hos en Samtalsterapeut
under utbildning

HumaNova har två grundläggande psykoterapiutbildningar:

  • Psykosyntes/Integrativ psykoterapi
  • KBT/ACT – Acceptance and Commitment Therapy

KBT/ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som bl a används av psykoterapeuter inom vårdsektorn samt av samtalsterapeuter och coacher inom hälsosektorn. ACT används även inom socialt arbete, exempelvis av socionomer eller motsvarande. Terapiformen kallas ibland för den tredje vågens KBT.
Läs om KBT/ACT här https://www.humanova.com/om-oss/vara-teorier-och-metoder/act/

Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i människan och ser individen som en helhet bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i samspel med varandra och hur det samspelet fungerar är avgörande för hur individen mår både psykiskt och fysiskt.
Läs om psykosyntes här https://www.humanova.com/om-oss/vara-teorier-och-metoder/psykosyntes/

Ansök här

I utbildningarna till samtalsterapeut ingår det att ha träningsklienter. Terapeuteleverna går regelbundet i handledning under utbildningen. All information som en träningsklient lämnar behandlas konfidentiellt i terapirummet och avidentifieras i samband med handledning. Terapeuteleverna är väl insatta i vad det innebär att arbeta med god etik och arbetar i enlighet med HumaNovas Etiska kod. Dokumentet finns att ladda ner här https://www.humanova.com/om-oss/etik-och-miljo/?

Om du upplever att en terapeutelev bryter mot den Etiska koden vill vi att du snarast kontaktar HumaNovas rektor via rektor@humanova.com

Så här går det till
Du fyller i dina kontaktuppgifter och besvarar några frågor innan terapin kan påbörjas.

När din ansökan är godkänd lämnas dina uppgifter till terapeutelev som kommer ta kontakt med dig för att boka in ett första möte. En session kostar 300 kr. Arvodet betalas direkt till eleven. HumaNova har ingen förtjänst i arbetet.

Villkor för att gå i samtalsterapi hos elev under utbildning

  • Du är 18 år eller äldre
  • Du är inte i en pågående psykiatrisk utredning eller behandling
  • Du är inte i ett pågående missbruk av alkohol och/eller droger
  • Du godkänner att HumaNova hanterar dina kontaktuppgifter enligt gällande GDPR
  • Du godkänner att dina kontaktuppgifter förmedlas till terapeutelev

Har du frågor om att gå i terapi hos en elev under utbildning är lämpligt för just dig är du välkommen kontakta HumaNovas rektor via rektor@humanova.com

Som ett led i utbildningen gör eleverna inspelning med ljud och bild av en eller flera sessioner. Materialet används vid handledning och eleven ansvarar för att inspelningen förstörs efter handledningstillfället. Vid inspelning är det endast terapeuteleven som syns i bild. Du kan få frågan från terapeuteleven om att vara med i en inspelning. Du har alltid rätt att tacka nej till att delta.

All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt enligt HumaNovas Integritetspolicy. Här kan du läsa policyn kring personuppgiftsbehandling (GDPR)
https://www.humanova.com/humanovas-integritetspolicy/

Under sommar- och julledigheterna kan det dröja något innan terapeuteleven tar kontakt. Har du frågor är du välkommen att kontakta Utbildningsservice via info@humanova.com , på telefon 08–442 99 00 eller HumaNovas rektor via rektor@humanova.com

Ansök här

Elever som går HumaNovas påbyggnadsutbildning till Par- och relationsterapeut/coach tar emot träningsklienter under utbildningen. Eleverna som sedan tidigare är Diplomerade Samtalsterapeuter eller -coacher, går i regelbunden handledning. Eleverna tar emot par (sambos, särbos, gifta), syskon, förälder & barn eller vänner som vill utveckla sin relation.

När vi fått in och godkänt din ansökan kommer du att kontaktas av en elev för att boka in ett första samtal. En session om 90 minuter kostar 600 kr. Arvodet betalas direkt till eleven. HumaNova har ingen förtjänst i elevens arbete.

För att ansöka kontaktar du Utbildningsservice via info@humanova.com

Elever som går HumaNovas tvååriga utbildning till Diplomerad Samtalscoach/ICF arbetar med träningsklienter under sista terminen. Arbetet sker under handledning och uppföljning av lärare.

När vi fått in och godkänt din ansökan kommer du att kontaktas av en coachelev för att boka in ett första samtal. En session om 50 minuter kostar 200 kr. Arvodet betalas direkt till eleven. HumaNova har ingen förtjänst i elevens arbete.

För att ansöka kontaktar du Utbildningsservice via info@humanova.com

Elever som utbildar sig till Rosenterapeut hos HumaNova tar emot träningsklienter under sin praktikperiod.

När vi fått in och godkänt din ansökan kommer du att kontaktas av en praktikelev för att boka in ett första möte. Information om både kostnad och tidsåtgång för en behandling får du av praktikeleven. Arvodet betalas direkt till eleven. HumaNova har ingen förtjänst i elevens arbete.

För att ansöka kontaktar du Utbildningsservice via info@humanova.com