Bli träningsklient

Bli träningsklient

För att bli träningsklient behöver du ha fyllt 18 år. Det är också viktigt att du är uppriktigt intresserad och motiverad av att arbeta med din personliga utveckling. Börja med att läsa här nedanför vad du ansöker till (Samtalscoach, Samtalsterapeut, ACT-terapeut, Rosenterapeut eller Par- och relationsterapeut) och ladda sedan ner det konfidentiella frågeformuläret som du fyller i och postar till oss. När din ansökan är godkänd blir du kontaktad av en våra elever under utbildning. Arvodet betalar du direkt till eleven. HumaNova har ingen förtjänst i arbetet.

Bli träningsklient hos våra ACT-terapeuter

Våra elever går HumaNovas tvååriga utbildning ACT Steg 1-utbildning. Under termin 2, 3 och 4 praktiserar de med egna träningsklienter och får regelbunden handledning och uppföljning av utbildningsansvarig. Bland annat genom inspelningar från terapisessionerna.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en ny evidensbaserad psykoterapiform som används inom vårdsektorn samt av psykoterapeuter och coacher som arbetar inom hälsosektorn. ACT används även inom socialt arbete, exempelvis av socionomer eller motsvarande. Terapiformen ACT kallas ofta den tredje vågens KBT.

Ladda ned ett konfidentiellt frågeformulär här om du vill bli träningsklient

Bli träningsklient för Par- och relationsterapeut

Vi erbjuder terapi med våra Par- och relationsterapeuter som är under utbildning och handledning. De tar emot dig som vill få hjälp att utveckla dina relationer. Äkta par, sambos, särbos, syskon, barn, förälder, vänner. För att bli träningsklient behöver du ha fyllt 18 år.

  • Reducerat pris 600 kr för 1,5 timme

Ladda ner konfidentiellt frågeformulär här till Par-och relationsterapeut.

Det går också bra att beställa ett konfidentiellt frågeformulär via utbildningsservice:

  • E-post: info@humanova.com

Bli träningsklient hos våra Samtalsterapeuter

Våra terapeutelever går HumaNovas steg 1-utbildning till samtalsterapeut. Under studietiden praktiserar eleverna med egna träningsklienter samt får regelbunden handledning och uppföljning av sin lärare.

Våra samtalsterapeuter får en gedigen och grundläggande utbildning. Fokus är att hjälpa eleven utvecklas till en kompetent och empatisk samtalsterapeut i psykosyntes. En ansvarsfull uppgift som HumaNova lägger mycket stor vikt vid.

Ladda ner och fyll i det konfidentiella frågeformuläret som du finner lite längre ned på sidan.

Frågeformuläret består av ett antal personliga frågor som du svarar på i lugn och ro. Kryssa i vilken terapiform du är intresserad av, ACT eller samtalsterapi med psykosyntes.

Posta sedan det formuläret till HumaNovas rektor Anna Edengård som gör en lämplighetsbedömning. Adress finner du i frågeformuläret.

Har du önskemål om manlig/kvinnlig terapeutkandidat, eller önskemål om specifik kompetens inom något område som är viktigt för dig, kan du skriva det i frågeformuläret. Vi försöker, i möjligaste mån, ta hänsyn till individuella behov och önskemål.

Om din ansökan beviljas blir du kontaktad av en terapeut så att ni kan komma överens om passande tider.

  • Besöket kostar 300kr/tillfälle och betalas direkt till eleven.

Ladda ned ett konfidentiellt frågeformulär här om du vill bli träningsklient

Det går också bra att beställa ett konfidentiellt frågeformulär via Utbildningsservice:

  • E-post: info@humanova.com

Bli träningsklient hos våra Samtalscoacher under utbildning

Våra coachelever går HumaNovas utbildning till Samtalscoach. Under studietiden praktiserar eleverna med egna träningsklienter samt får regelbunden handledning och uppföljning av sin lärare. För att bli träningsklient kontaktar du info@humanova.com som ser till att ansvariga lärare får dina uppgifter och du blir sedan kontaktad av din tilldelade coachelev. Besöket kostar 200kr/tillfälle och betalas direkt till eleven.

Frågor för dig att besvara inför ditt första besök med din coachelev

  • E-post: info@humanova.com
  • Tel. 08- 442 99 00

Bli träningsklient till våra Rosenterapeuter

Vi erbjuder terapi med våra Rosenterapeutelever som är under utbildning och handledning.

  • Reducerat pris 350 kr för 1 timme.

Skicka ett mail till info@humanova.com med ditt namn, kontaktuppgifter samt i vilken stad du önskar behandling. Du kommer inom två veckor bli kontaktad av en Rosenterapeutelev.