Bli träningsklient

Bli träningsklient

Vill du gå i coaching eller terapi till reducerat pris hos våra coach eller terapeut-elever under utbildning med handledning? Det kostar endast 300 kronor per session. Anmäl dig via formuläret nedan.

För att bli träningsklient behöver du ha fyllt 18 år. Det är också viktigt att du är uppriktigt intresserad och motiverad av att arbeta med din personliga utveckling. Börja med att läsa vad du ansöker till och ladda sedan ner det konfidentiella frågeformuläret som du fyller i och postar till oss. När din ansökan är godkänd blir du kontaktad av en våra terapeuter. Arvodet betalar du direkt till terapeutkandidaten. HumaNova har ingen förtjänst i arbetet.

Det finns även möjlighet att bli coachad av en coachelev som är under utbildning och handledning. Läs mer om det längre ner på sidan.

Bli träningsklient hos våra ACT-terapeuter

Våra elever går HumaNovas tvååriga utbildning ACT steg 1-utbildning. Under termin 2, 3 och 4 praktiserar de med egna terapiklienter och får regelbunden handledning och uppföljning av utbildningsansvarig. Bland annat genom inspelningar från terapisessionerna.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en ny evidensbaserad psykoterapiform som används inom vårdsektorn samt av psykoterapeuter och coacher som arbetar inom hälsosektorn. ACT används även samt inom socialt arbete, exempelvis av socionomer eller motsvarande. Terapiformen ACT kallas ofta den tredje vågens KBT.

Ladda ned ett konfidentiellt frågeformulär här – När du vill bli klient

Bli träningsklient hos våra samtalsterapeuter

Våra terapeutelever går HumaNovas steg 1-utbildning till samtalsterapeut eller HumaNovas vidareutbildning till beroende- eller relationsterapeut. Under studietiden praktiserar eleverna med egna träningsklienter samt får regelbunden handledning och uppföljning av sin lärare.

Våra samtalsterapeuter, relations- och och beroendeterapeuter får en gedigen och grundläggande utbildning. Fokus är att hjälpa eleven utvecklas till en kompetent och empatisk samtalsterapeut i psykosyntes, en ansvarsfull uppgift som HumaNova lägger mycket stor vikt vid.

Ladda ner och fyll det konfidentiella frågeformuläret som du finner lite längre ned på sidan.

Frågeformuläret består av ett antal personliga frågor som du svarar på i lugn och ro. Kryssa i vilken terapiform du är intresserad av, ACT eller samtalsterapi med psykosyntes.

Posta sedan det konfidentiella frågeformuläret till HumaNovas rektor som gör en lämplighetsbedömning.

Har du önskemål om manlig/kvinnlig terapeutkandidat, eller önskemål om specifik kompetens inom något område som är viktigt för dig, kan du skriva detta i frågeformuläret. Vi försöker, i möjligaste mån, ta hänsyn till individuella behov och önskemål.

Om din ansökan beviljas blir du kontaktad av en terapeut så att ni kan komma överens om passande tider.

Ladda ned ett konfidentiellt frågeformulär här – När du vill bli klient

Det går också bra att beställa ett konfidentiellt frågeformulär via utbildningsservice:

  • E-post. info@humanova.com

Träningsklient för par- eller relationsterapeut

Vi erbjuder terapi med våra par- och relationsterapeuter som är under utbildning och handledning. De tar emot dig som vill få hjälp att utveckla dina relationer. Äkta par, sambos, särbos, syskon, barn, förälder, vänner. För att bli träningsklient behöver du ha fyllt 18 år.

  • Reducerat pris 600 kr. för 1,5 timme

Ladda ner konfidentiellt frågeformulär här till par-och relationsterapeut.

Det går också bra att beställa ett konfidentiellt frågeformulär via utbildningsservice:

  • E-post: info@humanova.com

Bli träningsklient hos våra samtalscoacher

Våra coachelever går HumaNovas utbildning till samtalscoach. Under studietiden praktiserar eleverna med egna träningsklienter samt får regelbunden handledning och uppföljning av sin lärare. För att bli träningsklient kontaktar du info@humanova.com som ser till att ansvariga lärare får dina uppgifter och du blir sedan kontaktad av din tilldelade coachelev. Besöket kostar 200kr/tillfälle och betalas direkt till eleven.

Frågor för dig att besvara inför ditt första besök med din coachelev

  • E-post: info@humanova.com
  • Tel. 08- 442 99 00