Led dig själv

Led dig själv

Utveckla förmågan att leda dig själv

Led dig själv är en upplevelsebaserad utbildning i personligt ledarskap. Det är samtidigt en av HumaNovas basutbildningar i integrativ psykologi med psykosyntes* som grund. Efter utbildningen har du som nästa steg möjlighet söka vidare till våra yrkesutbildningar Diplomerad Samtalscoach och Diplomerad Organisationskonsult.

Om du redan vet att du vill utbilda dig till Samtalscoach och Organisationskonsult kan du gå Ledarskaps- och organisationsprogrammet Loop, som innehåller tre moduler – Led dig själv, Diplomerad Samtalscoach och Diplomerad Organisationskonsult.

Utbildningen syftar till att ge dig en grundläggande förståelse för metoder som kan utveckla din självkännedom, medvetenhet, vilja och ansvarstagande. Helt enkelt hur du kan leda dig själv på bästa sätt. Du utvecklar din förmåga att agera och styra utifrån det som innerst inne är du. Att agera autentiskt ökar din möjlighet att bidra till andras utveckling.

Upplägg

Utbildningen är en termin (ca 6 mån) och består av lärarledda utbildningsdagar, upplevelsebaserad pedagogik, arbete i mindre studiegrupper samt egen individuell samtalsterapi (terapi ingår inte i avgiften).

Utbildning i personligt ledarskap som ökar självinsikten

Led dig själv är en utbildning i personligt ledarskap som vänder sig till dig som genom ökad självinsikt, självmedkänsla och förbättrat självledarskap önskar bli en självklar ledare både för andra och dig själv. Utbildningen passar dig oavsett om du redan har en ledarroll, har som mål att anta en sådan roll eller helt enkelt önskar fördjupa och utveckla ditt självledarskap i vardagen.

Kanske har du redan uppdrag som ledare och vet hur avgörande ditt förhållningssätt och dina ledarbeteenden är för resultatet. Du vet sannolikt också redan att det mest betydelsefulla för utveckling är psykologisk trygghet, både för att leda sig själv men även sina medarbetare till motivation och engagemang. Du får lära dig om hur du påverkas av och själv påverkar människor i olika sammanhang.

Du har med andra ord redan insett hur viktigt det är att du klarar att vara autentisk, tydlig och transparent i ditt ledarskap.

Yrkesroller

Exempel på yrkesroller där Led dig själv är en användbar utbildning är chefer på alla nivåer, coacher, organisationskonsulter, lärare, och projektledare.

*Psykosyntes är en psykologisk inriktning som betonar hela människan och ett förhållningssätt till livet med ett system av praktiska verktyg som kan användas inom många olika typer av yrken och aktiviteter.

 

Jag vill veta merAnmäl dig här

Startdatum

Stockholm
20 januari 2025

Göteborg
22 januari 2025

Omfattning

1 termin. Deltid

Här hittar du våra scheman

Anmäl dig senast 17 november och erhåll 10% rabatt.

 

Pris

Privat
39 680 SEK inkl. moms

Företag
39 680 SEK exkl. moms

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här 

 • Verktyg och upplevelser som genom upplevelsebaserat lärande ger insikter kring din personliga utveckling och ditt självledarskap
 • En teoretisk och praktisk plattform för mänskligt växande, t ex psykosyntes, neuroledarskap, psykologiska scheman
 • Tekniker och metoder för avspänning, harmoni och integration – att leda inifrån och ut och att agera i linje med vad som är bäst för helheten
 • Ett empatiskt förhållningssätt och en hållbar relation till dig själv, andra och omvärlden
 • Metoder och verktyg för förståelse av dig själv och dina relationer både privat och i din yrkesroll
 • Kontakt med och förståelse för meningsfullhet inom organisationer
 • Kontakt med viljan att leva och verka som den ledare du innerst inne vill vara
 • Syfte i livet i sin helhet
 • En plattform att stå på för att gå vidare till HumaNovas yrkesutbildningar inom coaching eller organisationsutveckling

Personlig mognad, lämplighet, intresse och motivation. När vi fått in din ansökan blir du kallad till en personlig antagningsintervju.

 • Direkt efter anmälan får du en bekräftelse till din e-post på att HumaNova mottagit din anmälan. I bekräftelsen finner du ett frågeformulär som du fyller i och skickar till oss.
 • Inom några dagar tar vi kontakt med dig och ger dig förslag på intervjutider och bokar därefter in den tid som passar dig.
 • När du är antagen skickar vi ett antagningsbesked. Som privatperson har du därefter två veckors (14 dagar) ångerrätt. Har du gjort din anmälan via företag har du fem (5) dagars ångerrätt. Våra avbokningsvillkor finner du här.

Efter basutbildningen är du välkommen att söka till våra yrkesutbildningar till Diplomerad Samtalscoach och Diplomerad Organisationskonsult med psykosyntes som inriktning inom psykologin.

För behörighet att söka vidare ska du:

 • Vara godkänd på samtliga skriftliga reflektioner och uppgifter som hör till utbildningen Led dig själv
 • Genomgått minst 12 sessioner individuell samtalsterapi hos Samtalsterapeut med kompetens inom psykosyntes
 • Varit närvarande minst 90 procent av både den schemalagda tiden och tiden för studiegruppens träffar

Det kan även finnas möjlighet för dig att söka till den 2-åriga yrkesutbildningen till KBT/ACT-terapeut. Information om behörighet för utbildning till KBT/ACT-terapeut finner du här .

Elev som är Godkänd i utbildningens samtliga delar och haft 90% närvaro erhåller Studieintyg.

 • Bli den du är av Piero Ferrucci (särtryck med tillstånd från författaren)
 • Lev som du vill och inte som du lärt dig av Jeffrey Young & Janet S Klosko, Natur & Kultur
 • The Mind of the Leader av Rasmus Hougaard, Marie Boregrim & Martin Ström, Sanoma Utbildning

Human Finans AB erbjuder HumaNovas elever olika alternativ till delbetalning. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Utbildningen var mycket bra. Den har utvecklat mig i positiv riktning då jag har lärt mig om mig själv och mina egna mönster. Jag kan hantera mina relationer på ett mer klarsynt sätt. Utbildningen har påverkat mig positivt i mitt ledarskap. Min förmåga att lyssna och hantera situationer har förbättrats.”

Ulrika, Led dig själv

 

Vi hade en fantastisk lärare. Utbildningen har påverkat mig i positiv riktning. Jag kan se klarare på situationer och jag kan fånga upp mig själv på ett tidigare plan. Mycket ökad självinsikt och jag har blivit en mer balanserad och lugnare person. Jag har lärt mig att lektion och visualisering är viktigt! Och att jag själv väljer.”

Annika, Led dig själv

Omfattning – 1 termin (6 mån)

Utbildningen är upplagd som en deltidsutbildning, vilket innebär att du kan arbeta samtidigt.

Den schemalagda utbildningstiden uppgår till 16 dagar. Utöver det ska eleverna träffas i mindre studiegrupper vid minst 8 tillfällen under terminen. Eget hemarbete ingår med olika litteraturstudier, övningar och skriftliga reflektionsuppgifter. Som elev ska du även genomgå minst 12 sessioner individuell terapi hos samtalsterapeut med kompetens inom psykosyntes (terapi ingår inte i avgiften).

Läs mer om personlig utveckling

Vill du skapa mening i livet för både dig och andra? Vill du känna att du växer och utvecklas?

I den här guiden får du ta del av:

  • De fyra grundläggande livsprinciperna för den som vill förändra sitt liv
  • Det vanligaste skälet till att vi människor kör fast och vad du kan göra åt det
  • Ett perspektiv som kan hjälpa dig att ta nästa steg i livet

Ladda ner guiden här!