Introkurs i Rosenmetoden

Introduktionskurs i Rosenmetoden

Roseninstitutet har valt HumaNova som enda skola i Sverige att lära ut rosenmetoden. Rosenmetoden är en kroppsbehandling som arbetar med lätt beröring för att bidra till såväl fysisk som mental och emotionell avspänning.

Introduktionskurs (2 dagar) – för dig som vill ta första steget
Upplev en två dagars introduktionskurs för din egen skull eller som ett första steg för att bli Rosenterapeut. Under introduktionskursen får du möjlighet att både ge och få behandlingar tillsammans med andra kursdeltagare. Under kursen får du en introduktion i Rosenmetoden och du får då kunskap om kroppslig avspänning, hur känslor hålls tillbaka genom muskelspänning samt hur spänning och avspänning påverkar andningen.

Några exempel på ämnen som introduktionskursen innehåller

 • Hur vi hittar mjukheten i händerna. Intentionen bakom och hur vi vänder oss till den inre personen genom lätt beröring.
 • Beröringens betydelse, påverkan och effekt.
 • ”Konsten” att lyssna och vara närvarande utan att göra eller fixa.
 • Muskelspänningars betydelse, funktion och påverkan samt sambanden till känslor och tidigare erfarenheter. Muskelspänningar som barriärer och skydd.
 • Avspänningens betydelse för att blicka inåt och för läkning.
 • Andningens betydelse.
 • Fysiska och personliga gränser, hur kan de manifesteras i den fysiska kroppen?
 • Det nödvändiga i att kunna lyssna till sina egna känslor och behov. Vikten av att kunna lyssna till andras känslor och behov.

All undervisning i Rosenmetoden bygger på upplevelsebaserat lärande, praktiska övningar och öppet utforskande.

Anmäl dig härUtbildning till Rosenterapeut

Kursdatum

Gävle

24 okt - 25 okt 2020

Kursledare: Peter Olsson

Göteborg

3 okt - 4 okt 2020

 • 3 okt 09:30 - 16:30
 • 4 okt 09:30 - 16:30

Kursledare: Anna Mattsson

Lund

10 okt - 11 okt 2020

 • 10 okt 09:30 - 16:30
 • 11 okt 09:30 - 16:30

Kursledare: Peter Olsson

Stockholm

26 sep - 27 sep 2020

 • 26 sep 09:30 - 16:30
 • 27 sep 09:30 - 16:30

Kursledare: Marianne Svedjemyr

5 Dec - 6 Dec 2020

 • 5 Dec 09:30 - 16:30
 • 6 Dec 09:30 - 16:30

Kursledare: Annika Minnbergh

Pris

2995 sek inkl. moms

Anmäl dig här

This school/training centre is a member of the Rosen Institute and is certified by the Rosen Institute to provide Rosen Method Bodywork and Movement Training.
Rosen Institute