ACT – Acceptance & Commitment Therapy

Kurs i ACT – 5 dagar

Fem dagars fördjupning i ACT som metod leder till att du efter genomförd utbildning ska kunna lägga till fundamentala ACT-principer i ditt arbete.

Vi erbjuder även kursen online för dig som inte har möjlighet att gå den i Stockholm. Läs mer om onlinekursen här.

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden såsom depression, ångestproblematik, missbruk och trauma.

ACT kallas ofta den tredje vågens KBT. Det är en utveckling av den kognitiva beteendeterapin (KBT) med en viktig skillnad – ACT fokuserar på att det finns ett val i alla situationer. KBT reflekterar mer över känslor och tankar samt hur de samverkar och påverkar beteendet/valet.

ACT – balans mellan acceptans och förändring

Målet med ACT är att patienten ska få möjlighet att skapa ett mer meningsfullt liv genom att acceptera livet precis som det är – med sorgen, smärtan och känslan av otillräcklighet. ACT lyfter fram balansen mellan:

 • acceptans och förändring
 • inre perspektivtagande/mindfulness och aktiv handling.

ACT handlar inte om att förändra tankar och känslor till att bli mer ”positiva”. Istället handlar ACT om att bli medveten om tankar, känslor och minnen. Att på ett inre plan förstå vad som styr vårt agerande och våra val.

Anmäl dig härACT som metodACT steg 1-utbildning

Kursdatum

Stockholm

13 okt - 25 Nov 2021

 • 13 okt 16:00 - 20:00
 • 14 okt 16:00 - 20:00
 • 25 okt 16:00 - 20:00
 • 24 Nov 16:00 - 20:00
 • 25 Nov 16:00 - 20:00

Kursledare: Ulf Gustavsson

Omfattning

5 dagar

Pris

Privat
9900 SEK inkl. moms.

Företag
9900 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Utöver ett värde att vara en psykologisk behandlingsform är ACT även en förändringsmetod, en livshållning som leder i riktning mot meningsfullhet. ACT erbjuder verktyg som fungerar både på det inre och det yttre planet. Under fem dagar kommer vi att belysa dessa olika användningsområden: 

 • En annorlunda terapiform 
 • Ett sätt att främja förändring 
 • Meningsfulla handlingsbeslut 
 • Livshållning i vardagen 

 Kursen förenar teori och praktik. Stort utrymme ges till lärande i självupplevelsens form, genom övningar får du själv pröva på verktyg, tekniker och metaforer inom ACT. Utbildningen innehåller:  

 • Begrepp i Relational Frame Theory 
 • ACT-hexagonens kärnprocesser 
 • Arbete med livsvärden/värderad riktning 
 • Fallkonceptualisering 
 • Metoduppläggning 
 • Fokuserad ACT 

Utbildningen ger en fördjupning i ACT som metod. Efter genomförd utbildning ska du kunna lägga till fundamentala ACT-principer i ditt arbete med klienter.

Kursen är en grundkurs och kräver ingen förkunskap. Ett tips är att du före kursen köper och läser boken: ACT helt enkelt – en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy, av Russ Harris.

Ett första steg till förändring är att uppnå en inre medvetenhet. Ökad medvetenhet leder till ett förändrat förhållningssätt, en större förståelse, som i sin tur kan leda till mindre hämmande handlingsval.