ACT-kurs – 5 dagar

Gå en 5-dagars ACT-kurs på HumaNova. Under kursen lär du dig om terapiformens fundamentala principer och hur den som livshållning kan leda till större meningsfullhet i livet.

HumaNova arrangerar även fler ACT-kurser. Du kan gå den här kursen online om du inte har möjlighet att medverka på plats i Stockholm. Läs mer om vår 5-dagars ACT-kurs online. HumaNova erbjuder också en 2-årig utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut med KBT/ACT som inriktning.

ACT-grundkurs med flera användningsområden

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden såsom depression, ångestproblematik, missbruk och trauma. När du går vår ACT-grundkurs får du en god inblick i metoden som du sedan kan bygga vidare på.

Terapiformen kallas ofta den tredje vågens KBT. Det är en utveckling av den kognitiva beteendeterapin (KBT) med en viktig skillnad – ACT fokuserar på att det finns ett val i alla situationer. KBT reflekterar mer över känslor och tankar samt hur de samverkar och påverkar beteendet/valet.

Balans mellan acceptans och förändring

Ett mål inom ACT-terapin är att klienten finner sin motivation och möjlighet att skapa ett mer meningsfullt liv genom att acceptera livet precis som det är – med sorgen, smärtan och känslan av otillräcklighet. Terapiformen lyfter fram balansen mellan:

 • Acceptans och förändring
 • Inre perspektivtagande/mindfulness och aktiv handling

ACT handlar inte om att förändra tankar och känslor till att bli mer ”positiva”. Istället handlar behandlingsformen om att bli medveten om tankar, känslor och minnen. Att på ett inre plan förstå vad som styr våra reaktioner, vårt agerande och våra val.

ACT-kurs i Stockholm

HumaNovas ACT-kurs hålls i Stockholm, med kursstarter både på vår- och höstterminen. Se aktuella kursdatum i högerspalten.

Anmäl dig här

Omfattning

5 dagar

Pris

Privat
9900 SEK inkl. moms.

Företag
9900 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Utöver att vara en psykologisk behandlingsform är ACT även en förändringsmetod, en livshållning som leder i riktning mot meningsfullhet. ACT erbjuder verktyg som fungerar både på det inre och det yttre planet. Under fem dagar kommer vi att belysa dessa olika användningsområden: 

 • En annorlunda terapiform 
 • Ett sätt att främja förändring 
 • Meningsfulla handlingsbeslut 
 • Livshållning i vardagen 

Kursen förenar teori och praktik. Utrymme ges till lärande i självupplevelsens form. Genom övningar får du själv pröva på verktyg, tekniker och metaforer inom ACT. Utbildningen ger inblick i:  

 • Begreppet Relational Frame Theory, RFT
 • ACT-hexagonens kärnprocesser 
 • Arbete med livsvärden/värderad riktning 
 • Fallkonceptualisering 
 • Metoduppläggning 
 • Fokuserad ACT 

Utbildningen ger en inblick i ACT som metod. 

Kursen är en grundkurs och kräver ingen förkunskap. Ett tips är att du före kursen köper och läser boken  ”ACT helt enkelt – en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy”, av Russ Harris.

Ett första steg till förändring är att uppnå en inre medvetenhet. Ökad medvetenhet leder till ett förändrat förhållningssätt, en större förståelse, som i sin tur kan leda till mindre hämmande handlingsval. Vi på HumaNova är stolta över att presentera en ACT-kurs som ger inblick i hur kunskaperna kan appliceras inom flera olika yrkesroller.