ACT-kurs – 5 dagar

Gå en 5-dagars ACT-kurs på HumaNova. Under kursen lär du dig grundläggande principer i ACT, ”tredje vågens KBT” och hur ACT som livshållning kan leda till större meningsfullhet i livet.

HumaNova arrangerar fler ACT-kurser. Du kan gå den här kursen online om du inte har möjlighet att medverka på plats i Stockholm. Läs mer om vår 5-dagars ACT-kurs online. HumaNova erbjuder också en 2-årig utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut med KBT/ACT som inriktning.

ACT-grundkurs med flera användningsområden

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden såsom depression, ångestproblematik, missbruk och trauma. ACT har även kommit att användas i psykosocialt arbete och coaching i bredare mening, inom somatisk sjukvård såväl som friskvård och hälsoprogram, i organisationer och ledarskap.

När du går vår ACT grundkurs får du en god inblick i metoden som du sedan kan bygga vidare på.

ACT är en utveckling av den kognitiva beteendeterapin (KBT), men skiljer sig också på flera punkter från traditionell KBT, bl a genom att införliva existentiella perspektiv och betona möjligheten till meningsskapande och aktiva förhållningssätt också i svåra livssituationer.

Balans mellan acceptans och förändring

Ett mål inom ACT-terapin är att klienten finner sin motivation och möjlighet att skapa ett mer meningsfullt liv genom att acceptera sina egna inre upplevelser, smärtor och förnimmelser, positiva och negativa, precis som de är. Terapiformen lyfter fram balansen mellan:

 • Acceptans och förändring
 • Inre perspektivtagande/mindfulness och aktiv handling

ACT handlar således inte om att förändra tankar och känslor till att bli mer ”positiva”. Istället handlar behandlingsformen om att bli medveten om, och hitta nya förhållningssätt till, egna tankar, känslor och minnen. Och att förstå vad som våra reaktioner, vårt agerande och våra val, i en riktning mot handlingsval som utgår ifrån våra egna livsvärden.

ACT-kurs i Stockholm

HumaNovas ACT-kurs hålls i Stockholm, med kursstarter både på vår- och höstterminen. Se aktuella kursdatum i högerspalten.

Anmäl dig här

Kursdatum

Stockholm

16 okt - 13 nov 2024

 • 16 okt 16:00 - 20:00
 • 17 okt 16:00 - 20:00
 • 21 okt 16:00 - 20:00
 • 24 okt 16:00 - 20:00
 • 13 nov 16:00 - 20:00

Kursledare: Ulf Gustavsson

Omfattning

5 dagar

Pris

Privat
9900 SEK inkl. moms.

Företag
9900 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Utöver att vara en psykologisk behandlingsform är ACT även en förändringsmetod, en livshållning som leder i riktning mot meningsfullhet. ACT erbjuder verktyg som fungerar både på det inre och det yttre planet. Under fem dagar kommer vi att belysa dessa olika användningsområden: 

 • En annorlunda terapiform 
 • Ett sätt att främja förändring 
 • Meningsfulla handlingsbeslut 
 • Livshållning i vardagen 

Kursen förenar teori och praktik. Utrymme ges till lärande i självupplevelsens form. Genom övningar får du själv pröva på verktyg, tekniker och metaforer inom ACT. Utbildningen ger inblick i:  

 • Begreppet Relational Frame Theory, RFT
 • ACT-hexagonens kärnprocesser 
 • Arbete med livsvärden/värderad riktning 
 • Fallkonceptualisering 
 • Metoduppläggning 
 • Fokuserad ACT 

Utbildningen ger en inblick i ACT som metod. 

Kursen är en grundkurs och kräver ingen förkunskap. Ett tips är att du före kursen köper och läser boken  ”ACT helt enkelt – en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy”, av Russ Harris.

Ett första steg till förändring är att uppnå en inre medvetenhet. Ökad medvetenhet leder till ett förändrat förhållningssätt, en större förståelse, som i sin tur kan leda till mindre hämmande handlingsval. Vi på HumaNova är stolta över att presentera en ACT-kurs som ger inblick i hur kunskaperna kan appliceras inom flera olika yrkesroller.