Vanliga frågor och svar

Om våra utbildningar

Bli den du är och Led dig själv som ledare, våra grundutbildningar i psykosyntes, ställer krav på personlig mognad, lämplighet, intresse och motivation. Samtliga sökande får göra en personlig antagningsintervju före utbildningens start. Det är också första året för dig som vill utbilda dig till samtalscoach, samtalsterapeut och organisationskonsult.

Söker du till ACT, Steg 1-utbildning har du troligtvis erfarenhet av människovårdande yrke eller arbete med sociala frågor. Behörighet fastställs i samband med antagningsintervjun.

Utbildningarna är upplagda som deltidsstudier så att du kan arbeta samtidigt. Utöver schemalagd undervisning ingår studiegruppsträffar, hemarbete med övningar, läsa litteratur och inlämningsuppgifter.

Varje elev ska även genomföra individuell terapi (ingår ej i kursavgiften), se detaljer för respektive utbildning.

Blivande coacher och terapeuter har också egna träningsklienter, under regelbunden handledning av utbildningsansvariga.

Vår pedagogik är upplevelsebaserad vilket innebär att erfarenheter och lärande integreras på ett djupare plan än med traditionell föreläsningsform. Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv och ger kunskaper om såväl kognitiva som affektiva aspekter av mänsklig utveckling. Helt enkelt att både kroppen och själen får vara med.

Generellt för alla våra utbildningar gäller att du:

 • Är närvarande minst 90 procent av den schemalagda tiden samt även på studiegruppsträffarna.
 • Får godkänt på skriftliga arbetsuppgifter.
 • Genomför individuell samtalsterapi hos diplomerad/auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes.
 • Utbildningen är slutbetald innan diplomet utfärdas.

Samtalsterapiutbildningen är en basutbildning i psykoterapi vilket är meriterande för många yrken inom psykosocialt arbete och hälsa.

Samtalscoach ger kompetens att arbeta med mänsklig utveckling och coachande samtal i utvecklande, utbildande, relationella eller personalledande sammanhang.

Som organisationskonsult kan du arbeta med grupp- och individprocesser och därigenom med förändringsarbete i organisationer.

ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som används inom vårdsektorn samt inom socialt arbete, exempelvis som socionom eller motsvarande. ACT används även av psykoterapeuter och coacher som arbetar inom hälsosektorn.

Ta kontakt med din lärare så hjälper de dig alt följ länken nedan så kommer du till våra schemasidor, du söker enkelt på det tillfälle du önskar ta igen i sökfältet så ser du vilka datum och tider de går. Ansvarig lärare måste alltid kontaktas innan man tar igen tillfället.

Våra scheman

Ja det brukar går att lösa men då tillkommer en kostnad. Kontakta Utbildningsservice så återkommer vi med vad kostnaden ligger på då det är lite olika på vilken typ av utbildning du går och hur många dagar du önskar gå om.

Våra utbildningar går utmärkt att kombinera med andra metoder för personligt växande. Samtalsterapeuter, psykologer, konsulter, företagsledare, lärare, konstnärer, läkare, präster med flera använder sina nya kunskaper* i sitt arbete för att bättre tillvarata människans potential.

(* isf HumaNovas förhållningssätt)

Alla platserna tillsätts i kronologisk ordning. Skulle det bli fler sökande än tillgängliga platser kontaktar vi dig och försöker komma fram till en bra lösning. I Stockholm har vi oftast både dag-, helg- och kvällsklasser, ibland kombinerar vi klasser så att elever i Göteborg och Lund går vissa delar i Stockholm.

Om det blir färre än 8 anmälningar till en utbildning förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen.

Ja det kan du göra. Vi skickar antagningsbesked löpande, vilka gäller under nedanstående villkor.

HumaNova Utbildning  förbehåller sig rätten att dra tillbaka ett antagningsbesked vid eventuell vidareutbildning om nedanstående punkter ej uppfyllts innan kursstart:

 • Haft utvecklingssamtal med någon av dina lärare
 • Godkänd på tidigare utbildning (Bli den du är, Led dig själv som ledare eller Samtalscoach)
 • Personlig mognad och stabilitet i din egen process

Samtalsterapeut ”steg 1”, Basutbildning i psykoterapi

HumaNovas utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut ”steg 1” innebär en basutbildning i psykoterapi utifrån Socialstyrelsens kriterier för godkänd utbildning. Efter avslutad utbildning kan du verka som Samtalsterapeut inom området personlig utveckling. Du kan också jobba inom sjukvården med behandling under handledning av legitimerad psykoterapeut.

Många samtalsterapeuter jobbar privat och tar emot klienter på egen mottagning. Du kan också få jobb inom skolan, socialtjänsten, kriminalvården, företagshälsovård mm utifrån vad du har för grundutbildning. Utbildning till samtalsterapeut är en påbyggnad till andra utbildningar t ex sjuksköterska, lärare, socialarbetare, behandlingsassistent. Som Samtalsterapeut jobbar du inte under Socialstyrelsens Hälso och Sjukvårdens ansvarsnämnd.
På HumaNova kan du tillgodogöra dig tidigare utbildning och/eller yrkeserfarenhet och utbilda dig till Samtalsterapeut på 3 år på deltid.

HumaNova har två ”steg 1” utbildningar
Diplomerad Samtalsterapeut i psykosyntes som inkluderar en grundutbildning Integrativ psykoterapi
Samtalsterapeut i Acceptance Comittment Therapy, ACT som inkluderar en grundutbildning i psykoterapi
Legitimerad psykoterapeut
En legitimerad psykoterapeut är en person som har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning (tidigare steg 1 och steg 2) och som yrkesmässigt ägnar sig åt psykoterapi. Psykoterapeuter har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen (med stöd av Patientsäkerhetslagen) och får behandla personer med psykiatriska diagnoser. Utbildningen till psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning för personer som har en grundutbildning som leg.psykolog, socionom, läkare, specialistsjuksköterska eller präst. Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel.

Betalningsvillkor & finansiering

För snabbast svar ber vi dig maila ekonomi@humanova.com. Uppge ditt namn, ärende och fakturanummer.
Du kommer att få snabbare återkoppling om du mailar än ringer till huvudkontoret.

Studieavgiften för de längre utbildningarna är uppdelade terminsvis enligt följande:

·      Termin 1 – första fakturan skickas ut i samband med kursstart.
·      Fortsättningsterminer – faktureras i slutet av pågående termin.

Om du startar termin 2 i aug/sep får du fakturan i juni. Börjar den i jan/feb får du fakturan i december.

Fakturan skickas via Nox Finans med post till den adress du har angett i din anmälan. Betalningstiden är 30 dagar.

Anmäler du dig tidigt till Bli den du är eller Led dig själv som ledare får du 10 procent rabatt på första terminens avgift.

 • Vårterminen – senast 17 november
 • Höstterminen – senast 17 maj

Litteratur, egenterapi tillkommer utöver terminsavgifter.

I våra lokaler finns kylskåp och mikrovågsugnar så att du kan ta med och värma mat. Kaffe och te finns i våra lokaler.

Våra utbildningar är deltidsutbildningar och berättigar inte till studiemedel.

I samarbete med HumanFinans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Kontaktuppgifter till HumanFinans:

Telefon: 08 560 201 15
info@humanfinans.se
Måndag-fredag 08:00-18:00
Lördag 11.00-15:00

Det är alltid eleven som har ansvar för att terminsavgiften betalas enligt gällande regler. Fakturan ska vara betald enligt angivet betalningsdatum.

·      Om terminsavgiften inte är betald på angiven betalningsdag, skickas en påminnelse med förseningsavgift på 60 kr plus ränta.
·      Efter 14 dagar går ärendet vidare till inkasso, kostnad 180 kr + ränta.
·      Efter 32 dagar skickas ett så kallat föreläggande om betalning till Kronofogdemyndigheten.

Om du får ett inkassokrav är rekommendationen att du betalar skulden inklusive påminnelse- och inkassoavgifter till inkassoföretaget. Vill du kontakta inkassoföretaget är det Nox Finans

Tel: 040-69 39 000

Vårt organisationsnummer är 556400-1443

Snabbaste vägen är att gå in på länken nedan och ange ditt ocr nr samt postnr, du får direkt fram en fakturakopia som du kan spara ner eller printa ut.

https://minfaktura.fortnox.se/

Avbokning

Ja vi följer lagen om distansköp.

Ångerrätt:

Ångerrätt privatperson för anmälan via vår expedition/direkt på plats:
Ångerätt företag via expedition/direkt på plats samt distans (internet, telefon mm):

Efter antagningsbesked har du fem arbetsdagar på dig att avboka din utbildningsplats och få tillbaka eventuellt erlagd betalning. Har du gjort intervju innan (gäller Bli den du är, Led dig själv som ledare och ACT- steg 1) anmälan är den däremot direkt bindande och avbokning kan endast ske enligt de avgifter och villkor som anges nedan.

 • Vid avbokning 30 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras 25 % av första terminsavgiften.
 • Vid avbokning 29 eller färre dagar före utbildningens startdatum debiteras hela första terminsavgiften.
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning debiteras hela utbildningskostnaden (kostnad för alla terminer).

Avbokning görs skriftligen per brev eller inskannat brev via e-post. Som avbokningsdag räknas det datum avbokningen anlände till oss per post eller e-post. Om du redan betalt hela kursavgiften och tvingas avboka, får du pengarna tillbaka i enlighet med ovanstående avbokningsregler.

Ångerrätt privatperson för anmälan på distans (internet, telefon mm):

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dagen då avtalet ingicks. Om du påbörjar kursen under ångerfristen ger du därmed ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen. Det innebär att vi har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen.

Observera att din ångerrätt enligt denna punkt inte gäller om du bokat din kurs genom att fysiskt besöka vår expedition, se då i stället villkoren för avbokning ovan.

 • Vid avbokning 30 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras 25 % av första terminsavgiften.
 • Vid avbokning 29 eller färre dagar före utbildningens startdatum debiteras hela första terminsavgiften.
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning debiteras hela utbildningskostnaden (kostnad för alla terminer).

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till oss via e-post eller post till: HumaNova, Skeppbron 32, 111 30 Stockholm. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Du kan även använda dig av den standardblankett som tagits fram av Konsumentverket och som finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida.

Verkan av utövad ångerrätt

Oftast fakturerar vi dig först vid påbörjad kurs varför du i många fall inte kommer att ha erlagt någon betalning under ångerfristen. Om du har erlagt någon betalning och du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig (förutom om du påbörjat kursen inom ångerfristen då vi har rätt att dra av proportionellt belopp enligt ovan). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Att söka:

Fyll i anmälningsformuläret på vår hemsida.

Platserna tillsätts i kronologisk ordning. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

Rabatt vid tidig anmälan

Vi erbjuder 10 % rabatt på första terminens avgift på Bli den du är eller Led dig själv som ledare vid bokning av kurs innan den 17 november för VT och 17 maj för HT.

Övrig information:

Vid anmälan till Bli den du är, Led dig själv som ledare, Organisationskonsult eller ACT-steg 1 tillkommer en anmälningsavgift på 500SEK. Denna kostnad läggs på din första faktura.

Ansökan om betalning på 2-6 månader (per terminsavgift) kan göras, blankett erhålles via info@humanova.com. Ansökan om delbetalning ska göras innan första fakturan gått ut. Administrativ avgift på 100 kr per faktura tillkommer.

HumaNova Utbildning förbehåller sig rätten att dra tillbaka ett antagningsbesked vid eventuell vidareutbildning om nedanstående punkter ej uppfyllts innan kursstart:

 • Haft utvecklingssamtal med någon av dina lärare
 • Godkänd på tidigare utbildning (Bli den du är, Led dig själv som ledare eller Samtalscoach)
 • Personlig mognad och stabilitet i din egen process

Alla utbildningar betalas mot faktura.
Litteratur och terapi som erfordras i vissa utbildningar ingår ej i priset om inte annat anges.

Om anmälningsantalet till en utbildning understiger 8 personer förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen.

Personuppgifter som lämnas till HumaNova kommer att lagras och behandlas i våra interna datasystem. Vi lämnar aldrig dessa adressuppgifter vidare till andra.

Kontaktuppgifter:

Kontakta oss gärna för mer information eller frågor på 08-442 99 00 eller info@humanova.com.

 

Studieuppehåll

Ibland när livet kommer emellan (sjukdom, graviditet, flytt till annan ort) och du behöver göra studieuppehåll ska du först informera din lärare och sedan lämna in en skriftlig anmälan till oss, på plats eller via info@humanova.com. Vi vill få din ansökan i god tid före terminsstarten, om möjligt minst 3 veckor innan.

Studieuppehåll beviljas efter samtal med rektor samt att den aktuella terminsavgiften är betald. Du följer din betalningsplan och betalar terminsavgiften som vanligt. Beloppet har du sedan tillgodo tills du återupptar studierna igen. Summor tillgodo kan endast användas mot kursavgifter (ej avbokningsavgifter).

Varje studieuppehåll prövas individuellt och godkänns av rektor.

Vi betalar inte tillbaka terminsavgifter, däremot har du beloppet tillgodo tills du kan börja studera igen. Summor som ligger tillgodo kan endast användas mot kursavgifter (ej avbokningsavgifter).

Diplom & Intyg

Efter sista schemalagda utbildningsdagen har eleven 6 månader på sig att slutföra och komplettera samtliga till utbildningen hörande arbetsuppgifter. Detta inkluderar att ta igen eventuellt missade utbildningsdagar etc. HumaNova behandlar diplomansökningar i kronologisk inkommande ordning. Normal handläggningstid är ca 3-4 veckor med undantag av jul-och sommarlovsperioderna då handläggningstiden kan vara längre. För att eleven ska få ut sitt diplom ska alla fakturor även vara slutbetalda.

Skicka en beställning till info@humanova.com när din uppdragsgivare, arbetsförmedlingen eller fackförbund vill få ett intyg på att du studerar hos oss. Ange följande uppgifter: ditt namn, personnummer, adress samt vilket utbildning du går. Ange också om vi ska skicka en PDF till din e-postadress eller ett intyg via posten.

Vi återskapar inte diplom men kan däremot ta fram en kopia till dig. Det kostar då 600 kronor. Fakturan skickas när vi får din beställning. För att beställa en kopia av ditt diplom skicka en e-post till info@humanova.com med följande uppgifter:

Namn, utbildning, vilket år du diplomerades samt adressen vi ska skicka diplomet till. Vi har en handläggningstid på 4-5 veckor.

Övrigt

HumaNova följer GDPR och alla ansökningar behandlas konfidentiellt. De person- och kontaktuppgifter som du lämnar till HumaNova i samband med din ansökan sparas och behandlas i våra interna datasystem. Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till andra parter.

Läs mer i vår Integritetspolicy här

 

Utbildningsservice sitter i våra lokaler i Stockholm och du hittar oss i rummet med glasdörrar precis innan kurssalen ”Utsikten”. Knacka gärna på om du har en fråga eller fundering till oss.

Vi har öppet vardagar kl 09.00-16.00(lunchstängt 12.00-13.00) och utanför dessa tider går det bra att skicka en e-post till oss på info@humanova.com.