Vanliga frågor och svar

Om våra utbildningar

Bli den du är och Led dig själv, våra basutbildningar i psykosyntes, ställer krav på personlig mognad, lämplighet, intresse och motivation. Samtliga sökande får genomgå en personlig antagningsintervju före utbildningens start. Basutbildningen är också första året för dig som vill utbilda dig till Diplomerad Samtalscoach, Samtalsterapeut och Organisationskonsult.

Söker du till utbildningen till KBT/ACT-terapeut bör du ha erfarenhet från t ex människovårdande yrke eller arbete med sociala frågor. Behörighet fastställs i samband med antagningsintervjun.

Utbildningarna är upplagda som deltidsstudier så att du kan arbeta samtidigt. Utöver schemalagd undervisning ingår studiegruppsträffar, hemarbete med övningar, läsa litteratur och inlämningsuppgifter.

Varje elev ska även genomgå individuell terapi (ingår ej i kursavgiften). Detaljer och information hittar du här på hemsidan under respektive utbildning.

Blivande coacher och terapeuter har också egna träningsklienter, under regelbunden handledning av utbildningsansvariga. Blivande organisationskonsulter gör projektarbete, individuellt eller tillsammans med studiekamrat, hos kund.

Vår pedagogik är upplevelsebaserad vilket innebär att erfarenheter och lärande integreras på ett djupare plan än med traditionell föreläsningsform. Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv och ger kunskaper om såväl kognitiva som affektiva aspekter av mänsklig utveckling. Helt enkelt att både kroppen och själen får vara med.

Generellt för alla våra utbildningar gäller att du:

 • Är närvarande minst 90% av den schemalagda tiden samt även på studiegruppsträffarna om du går Bli den du är eller Led dig själv. Går du utbildning till Diplomerad Samtalscoach, Samtalsterapeut eller Organisationskonsult är kravet på närvara 100%.
 • Får godkänt på skriftliga inlämningsuppgifter.
 • Genomgått individuell samtalsterapi hos diplomerad/auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes.
 • För att söka vidare till en yrkesutbildning efter ’Bli den du är’ eller ’Led dig själv’ gör din lärare, tillsammans med dig i ett utvecklingssamtal, en bedömning av din utveckling och också mognad under basutbildningen.

Utbildningen till Diplomerad Samtalsterapeut är en grundläggande psykoterapiutbildning, som är meriterande för många yrken inom psykosocialt arbete och hälsa.

Utbildningen till Diplomerad Samtalscoach ger kompetens att arbeta med mänsklig utveckling och coachande samtal i utvecklande, utbildande, relationella eller personalledande sammanhang. Utbildningen är ackrediterad av ICF, vilket innebär att du efter avslutad utbildning och viss yrkesverksamhet kan söka egen personlig certifiering hos ICF.

Som Diplomerad Organisationskonsult kan du arbeta med grupp- och individprocesser och därigenom med förändringsarbete i organisationer.

Utbildningen till KBT/ACT-terapeut är en evidensbaserad grundläggande psykoterapiutbildning. ACT används ofta inom vårdsektorn samt inom socialt arbete, exempelvis som socionom eller motsvarande. ACT används även av psykoterapeuter och coacher som arbetar inom hälsosektorn.

Ta kontakt med din lärare eller Utbildningsservice så får du hjälp med information om när nästa tillfälle för aktuellt ämne ges. Ansvarig lärare, som undervisar vid det tillfälle du önskar ta igen, måste alltid kontaktas innan du besöker en annan klass.

Våra utbildningar går utmärkt att kombinera med andra metoder för personligt växande. Samtalsterapeuter, psykologer, konsulter, företagsledare, lärare, konstnärer, läkare, präster med flera använder sina nya kunskaper i sitt arbete för att bättre förstå och tillvarata människans potential.

Alla platserna tillsätts i kronologisk ordning. Skulle det bli fler sökande än tillgängliga platser finns möjlighet att anteckna sig på väntelista.

Vill du gå ’Bli den du är’ i Stockholm har vi i allmänhet både dag-, helg- och kvällsklasser.

Om vi får in färre än åtta anmälda till en utbildning förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen.

Ja, det kan du göra. Vi skickar antagningsbesked löpande. Antagningsbeskedet gäller under nedanstående villkor.

HumaNova förbehåller sig rätten att dra tillbaka ett antagningsbesked till vidareutbildning om nedanstående punkter ej uppfyllts innan utbildningens start:

 • Haft utvecklingssamtal med din lärare
 • Godkänd på tidigare utbildning – Bli den du är, Led dig själv eller Diplomerad Samtalscoach
 • Personlig mognad och stabilitet i din egen process

Grundläggande psykoterapiutbildning – GPU

HumaNovas utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut är en grundläggande psykoterapiutbildning utifrån kriterier för godkänd sk Steg 1-utbildning. Efter avslutad utbildning kan du verka som Samtalsterapeut inom områdena hälsa och personlig utveckling. Du kan också jobba inom sjukvården med behandling under handledning av t ex legitimerad psykoterapeut.

Många samtalsterapeuter jobbar privat och tar emot klienter på egen mottagning. Du kan också ha möjlighet jobba inom skolan, socialtjänsten, kriminalvården, företagshälsovård mm utifrån vad du har för erfarenhet och utbildning sedan tidigare. Utbildning till samtalsterapeut kan fungera som en påbyggnad till andra utbildningar, t ex sjuksköterska, lärare, socialarbetare, behandlingsassistent. Som Samtalsterapeut jobbar du inte under Patientsäkerhetslagen. Samtalsterapeut är inte en skyddad yrkestitel.

HumaNova har två sk Grundläggande Psykoterapiutbildningar
Diplomerad Samtalsterapeut i Psykosyntes, som inkluderar en grundutbildning i Integrativ psykoterapi
Diplomerad Samtalsterapeut i KBT/ACT, Acceptance Commitment Therapy, som inkluderar en grundutbildning i psykoterapi.

Legitimerad psykoterapeut
En legitimerad psykoterapeut är en person som har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning (tidigare sk Steg 1 och Steg 2) och som yrkesmässigt arbetar med psykoterapi. Utbildningen till psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning för personer som sedan tidigare har en legitimationsgrundande utbildning som t ex psykolog, socionom, läkare, specialistsjuksköterska eller präst. Psykoterapeuter har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen, med stöd av Patientsäkerhetslagen och får behandla personer med psykiatrisk diagnos. Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel.

Betalningsvillkor & finansiering

För snabbast svar ber vi dig maila ekonomi@humanova.com. Uppge ditt namn, ärende och fakturanummer.

Avgiften för de längre utbildningarna är uppdelade terminsvis enligt följande:

·      Termin 1 – första fakturan skickas ut i samband med att utbildningen startar.
·      Termin 2 och följande terminer – faktureras i slutet av pågående termin.

Om du startar termin 2 i aug/sep får du fakturan i juni. Börjar den i jan/feb får du fakturan i december.

Fakturan skickas via Nox Finans med post till den adress du har angett i din anmälan. Betalningstiden är 30 dagar.

Anmäler du dig tidigt till Bli den du är eller Led dig själv får du 10 procent rabatt på första terminens avgift.

 • Anmälan till vårtermin – senast 17 november
 • Anmälan till hösttermin – senast 17 maj

Utöver avgift för utbildningen tillkommer kostnad för litteratur.

Under utbildningen förväntas du gå i egen individuell samtalsterapi.
Kostnaden ingår inte i avgiften för utbildningen.

Våra utbildningar är deltidsstudier och berättigar inte till studiemedel.

I samarbete med Human Finans erbjuds våra elever olika alternativ till delbetalning. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Kontaktuppgifter till Human Finans:

Telefon: 08 560 201 15
info@humanfinans.se
Måndag-fredag 0800-1800
Lördag 1100-1500

Det är alltid eleven som har ansvar för att terminsavgiften betalas enligt gällande regler. Fakturan ska vara betald enligt angivet betalningsdatum.

·      Om terminsavgiften inte är betald på förfallodagen, skickas en påminnelse med förseningsavgift, extra kostnad 60 kr plus ränta.
·      Efter 14 dagar går ärendet vidare till inkasso, med ytterligare extra kostnad 180 kr plus ränta
·      Efter 32 dagar skickas ett så kallat föreläggande om betalning till Kronofogdemyndigheten

Om du får ett inkassokrav är rekommendationen att du betalar skulden inklusive påminnelse- och inkassoavgifter till inkassoföretaget. Inkassoföretaget är Fortnox Finans (tel 040-693 90 00).

HumaNova Utbildning AB – organisationsnummer är 556400-1443

Kontakta ekonomi@humanova.com så får du hjälp med en kopia.

Avbokning

Villkor för ångerrätt och avbokning för företag vid anmälan på distans
(sk Distansköp via Internet):

Företaget har rätt att frånträda avtalet inom fem (5) dagar från det att Antagningsbesked erhållits, utan att ange något skäl och få tillbaka eventuellt erlagd betalning från HumaNova. Om du påbörjar utbildningen under ångerfristen ger du ett särskilt samtycke till att den påbörjas under ångerfristen. Det innebär att HumaNova har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av utbildningen.

Ångerfristen löper ut fem (5) dagar efter den dag avtalet ingicks och därefter är anmälan direkt bindande och avbokning kan endast ske enligt de villkor och avgifter som anges nedan:

 • Vid avbokning 30 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras 25% av första terminsavgiften.
 • Vid avbokning 29 eller färre dagar före utbildningens startdatum debiteras hela första terminsavgiften.
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning debiteras hela kostnaden för utbildningen, dvs kostnad för alla terminer.

Avbokning ska göras skriftligen per brev eller inskannat brev via e-post. Som avbokningsdag räknas det datum brevet anlände till HumaNova. Om du redan betalat hela avgiften och tvingas avboka, får du pengarna tillbaka i enlighet med ovanstående avbokningsregler.

Villkor för ångerrätt och avbokning för privatperson vid anmälan på distans
(sk Distansköp via Internet):

Du har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från det att du erhållit Antagningsbesked, utan att ange något skäl och få tillbaka eventuellt erlagd betalning från HumaNova. Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter den dag då avtalet ingicks. Om du påbörjar utbildningen under ångerfristen ger du ett särskilt samtycke till att den påbörjas under ångerfristen. Det innebär att HumaNova har rätt att behålla en proportionell andel av avgiften som motsvarar utförda delar av utbildningen.

Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter den dag avtalet ingicks och därefter är anmälan direkt bindande och avbokning kan endast ske enligt de villkor och avgifter som anges nedan:

 • Vid avbokning 30 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras 25% av första terminsavgiften.
 • Vid avbokning 29 eller färre dagar före utbildningens startdatum debiteras hela första terminsavgiften.
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning debiteras hela kostnaden för utbildningen, dvs kostnad för alla terminer.

Vill du utöva ångerrätten?

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om att du avser frånträda avtalet till HumaNova via e-post eller post till: HumaNova, Skeppsbron 32, 111 30 Stockholm. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder ett meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Du kan även använda den standardblankett som finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida. Som avbokningsdag räknas det datum meddelandet om ditt beslut att frånträda avtalet ankom per post eller e-post till HumaNova.

Vid sjukdom

Vid kortvarig sjukdom kontaktar du din lärare för information om på vilket sätt du har möjlighet ”ta igen” missat utbildningstillfälle vid ett senare tillfälle.

Vid långvarig sjukdom har du möjlighet att ta studieuppehåll. Kontakta HumaNova via e-post till info@humanova.com med meddelande om din situation.

Om du på grund av långvarig fysisk eller psykisk sjukdom inte har möjlighet att fullfölja din utbildning och behöver avboka din plats ska du tillsända HumaNova ett läkarintyg från behandlande läkare. Om intyget styrker att sjukdomen bedöms vara långvarig och av sådan grad att du av särskilda skäl inte kan genomgå utbildningen nu eller framöver gäller nedanstående villkor:

 • Vid avbokning innan utbildningen har påbörjats, blir du inte betalningsskyldig för utbildningen.
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning och avbokning sker under den aktuella utbildningens första termin, debiteras 50% av den första terminsavgiften.
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning och avbokning sker under en annan termin än den aktuella utbildningens första termin, debiteras hela avgiften för den/de genomförda terminen/terminerna samt 50% av terminsavgiften för den termin som pågår vid avbokningstillfället.

Innestående belopp (tillgodohavande)

Om du vid avbokning enligt ovanstående villkor blir betalningsskyldig för hela eller delar av en terminsavgift och du inte har påbörjat den aktuella terminen som betalningen avser, kommer du efter erlagd betalning ha detta belopp innestående (tillgodo) hos HumaNova. Det innestående beloppet kan användas vid bokning av annan utbildning eller kurs som HumaNova erbjuder.

 

Studieuppehåll

Om du behöver göra studieuppehåll ska du informera din lärare och även lämna in en skriftlig ansökan till HumaNova, på plats eller via info@humanova.com. Studieuppehåll beviljas efter dialog med lärare och rektor samt att aktuell terminsavgift är betald. Vi vill få din ansökan i god tid före terminsstart, gärna tre (3) veckor innan.

Eftersom din överenskommelsen med HumaNova gäller hela utbildningen följer du din betalningsplan och kommer att debiteras terminsavgift/er för nästkommande termin/er under studieuppehållet. Beloppet har du tillgodo tills du återupptar studierna. Belopp tillgodo kan endast användas mot avgifter för utbildningar eller kurser.

Vid kortvarig sjukdom kontaktar du din lärare för information om på vilket sätt du har möjlighet ”ta igen” missat utbildningstillfälle vid ett senare tillfälle.

Vid långvarig sjukdom har du möjlighet att ta studieuppehåll. Kontakta HumaNova via e-post till info@humanova.com med meddelande om din situation.

Om du på grund av långvarig fysisk eller psykisk sjukdom inte har möjlighet att fullfölja din utbildning och behöver avboka din plats ska du tillsända HumaNova ett läkarintyg från behandlande läkare. Om intyget styrker att sjukdomen bedöms vara långvarig och av sådan grad att du av särskilda skäl inte kan genomgå utbildningen nu eller framöver gäller nedanstående villkor:

 • Vid avbokning innan utbildningen har påbörjats, blir du inte betalningsskyldig för utbildningen.
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning och avbokning sker under den aktuella utbildningens första termin, debiteras 50% av den första terminsavgiften.
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning och avbokning sker under en annan termin än den aktuella utbildningens första termin, debiteras hela avgiften för den/de genomförda terminen/terminerna samt 50% av terminsavgiften för den termin som pågår vid avbokningstillfället.

Innestående belopp (tillgodohavande)

Om du vid avbokning enligt ovanstående villkor blir betalningsskyldig för hela eller delar av en terminsavgift och du inte har påbörjat den aktuella terminen som betalningen avser, kommer du efter erlagd betalning ha detta belopp innestående (tillgodo) hos HumaNova. Det innestående beloppet kan användas vid bokning av annan utbildning eller kurs som HumaNova erbjuder.

Diplom & Intyg

Efter sista schemalagda utbildningsdagen har elev 6 månader på sig att slutföra och komplettera samtliga till utbildningen hörande inlämningsuppgifter. Det inkluderar även att ta igen eventuellt missade utbildningsdagar. Efter att elev fått information från sin lärare att allt är godkänt är hen välkommen att ansökan om Diplom. Diplomansökningar handläggs i kronologisk ordning. Normal handläggningstid är ca 3-4 veckor med undantag för jul-och sommarlovsperioderna då handläggningstiden kan vara längre. Diplom och Studieintyg skickas med post till den adress eleven uppgivit i sin ansökan.

Om t ex din uppdragsgivare, arbetsförmedlingen eller fackförbund vill ha ett intyg att du studerar vid HumaNova skickar du en beställning till info@humanova.com. Ange ditt namn, personnummer, adress samt vilken utbildning du går. Ange också om vi ska skicka en PDF till din e-postadress eller ett intyg via posten.

Vi återskapar inte diplom, men vi kan däremot ta fram en kopia till dig. För att beställa en kopia skickar du en e-post till info@humanova.com med följande uppgifter:

Namn, utbildning, vilket år du diplomerades samt adressen vi ska skicka Diplomet till. Vi har en handläggningstid på 4-5 veckor.

Kostnaden är 600 kronor och faktura skickas när vi tagit emot din beställning.

Övrigt

HumaNova följer GDPR och alla ansökningar behandlas konfidentiellt. De person- och kontaktuppgifter som du lämnar i samband med din ansökan sparas och behandlas i våra interna datasystem.

Läs mer i vår Integritetspolicy här

 

Utbildningsservice arbetar i våra lokaler på Skeppsbron 32 i Stockholm (1 tr)

Öppettider vardagar kl 09.00-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Välkommen att kontakta oss på info@humanova.com eller telefon 08 442 99 00