Vision och syfte

Att göra skillnad

I slutändan ska det vi gör göra skillnad. För dig och för andra. HumaNova är vårt bidrag till att göra något vi upplever som  meningsfullt och gott, något som gör den här världen till en något bättre plats.

Om vi får drömma lite så blir det som vi hoppas och som i de gamla sägnerna, du utvecklas och kan utveckla andra. Så sprids något som är gott, fredligt och meningsfullt för alla och envar,  precis som ringarna på vattnet.

Syfte

HumaNova skall med inspiration, medvetenhet och god vilja möjliggöra för människan att leva det liv hon är ämnad att leva.

Vision

En värld där var och en får möjligheten att bli den de är.