Integritetspolicy

HumaNovas Integritetspolicy

Allmänt

Hantering av personuppgifter
För oss på HumaNova är din personliga integritet viktig. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter. Du är alltid välkommen att höra av dig ifall du har frågor.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan ledas till en fysisk, levande, person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig
HumaNova Utbildning, 556400-1443 är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlas in om dig och i vilket ändamål?

Källor till personuppgifter :
Utöver de uppgifter som du själv lämnar sker ingen mer insamling av personuppgifter. Vi samlar endast in uppgifter som behövs för hanteringen.

Vilka delges dina personuppgifter?
Personuppgiftsbiträden: I de fall där det är nödvändigt delas dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden.

Var behandlas dina personuppgifter?
Inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod (exempelvis 7 år enligt bokföringslagen).

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till registerutdrag
Öppenhet och transparens är viktigt. Vill du få mer information om vilka personuppgifter som behandlas om just dig så kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag. Dessa uppgifter skickas per post.

Rätt till rättelse
Du kan alltid begära att få dina personuppgifter korrigerade ifall någon av uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att komplettera dina uppgifter inom ramen för ändamålet.

Rätt till radering
Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet
  • Du invänder mot en intresseavvägning som gjorts baserat på berättigat intresse och ditt skäl väger tyngre
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsinnehåll
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tiden som behövs för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot att allt behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse
Ifall en intresseavvägning används som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet
Om rätten av att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig, och som du har lämnat, överförda till annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Direktmarknadsföring
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (tex. via post, e-post och sms).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer behandlingen att upphöra av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka om du vill ha direktmarknadsföring eller inte. Det finns aktiva val i formulär där du oftast matar in dina personuppgifter. Skulle det vara så att du har tackat ja till direktmarknadsföring i form av e-postutskick (nyhetsbrev) och sedan ångrar dig så kan du alltid avanmäla dig. Detta görs lämpligast via en länk som alltid finns med i e- postutskicket.

Cookies

Vad är cookies och hur används det?
För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt använder Humanova cookies. Kakor (cookies) används för att vi ska kunna följa vad du gör på webbplatsen med syfte att förstå om det är lätt att hitta vår information. Med hjälp av cookies kan vi även mäta trafiken på vår webbplats och få ett statistiskt underlag som vi använder för att kunna förbättra webbplatsen.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras pts.se.

Permanenta cookies
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På HumaNova används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

Sessionscookies
En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används sessionscookies för att hantera information som du lämnar när du använder HumaNovas kontaktformulär.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Analysverktyg för webbstatistik
HumaNova använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Om du inte vill att dina besök på HumaNova ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

Säkerhet

Hur skyddas dina personuppgifter?
Endast personuppgiftsansvarig har tillgång till personuppgifter vars syfte är att kunna uppfylla angivna ändamål. IT system används för att skydda sekretess, integriteten och tillgången till personuppgifter.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vid frågor om dataskydd
Lämpligast är att skicka in frågor om dataskydd till e-post info@humanova.com

Versionshantering av integritetspolicy
Det kan komma ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen ligger alltid på webbplatsen.

Version 1.2, uppdaterad 2019-07-03