Integritetspolicy

HumaNovas Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

HumaNova Utbildning AB (Skeppsbron 32 111 30 Stockholm) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Beställningar av informationsmaterial samt anmälningar till nyhetsbrev, utbildningar och kurser

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med anmälan till ”ABC-för vuxna som växer” och vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. Om du avanmäler dig så tar vi bort dig från våra utskickslistor.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och kurser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial, utvärderingsenkäter samt diplom. Lämnar du ditt samtycke vid anmälan kommer du även att få våra utskick/nyhetsbrev men kan vara helt säker på att dessa uppgifter aldrig lämnas ut till tredje part. Eftersom vi tar betalt för utbildningar och kurser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter och upprätthålla våra policys. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos HumaNova och att få uppgifter rättade. Vill du veta om HumaNova behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss.

Cookies

När du besöker eller använder vår webbplats och kommunikationskanaler, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och för annonseringsändamål.

Kontakta oss

HumaNova når du antingen via e-post info@humanova.com eller via telefonnr 08-442 99 00.