Att studera och pedagogik

Att studera på HumaNova

På HumaNova kan du inspireras av en gratisföreläsning, läsa en dag- eller veckokurs och även gå en längre yrkesutbildning.

Bland de längre yrkesutbildningarna finns till exempel Samtalsterapeut, ACT/KBT-terapeut, Par och relationsterapeut, Samtalscoach och Organisationskonsult.

Alla utbildningar är deltidsstudier vilket innebär att du kan arbeta parallellt med dina studier. Men framför allt innebär det att du får tid till reflektion samt även tid att ta till dig nya kunskaper, erfarenheter och insikter under studietiden. Detta för att du i slutändan personligen ska kunna verka fullt professionellt i ditt nya yrke eller din nya roll.

Våra utbildningar består av lärarledda klasser, arbete i studiegrupper, individuell samtalsterapi eller coaching samt eget arbete med olika former av studieuppgifter, examinationsuppgifter och litteratur.

Pedagogik och upplevelsebaserat lärande

Vår undervisning och utbildningspedagogik är baserad på Kolbs teorier om upplevelsebaserat lärande. Det innebär att teorier och metoder både diskuteras och upplevs i undervisningen. De flesta utbildningstillfällena innehåller därför en kombination av teoretiska moment, konkreta övningar samt dialog och utforskande av det som upplevts.

På så sätt skapas nya känslomässiga och kognitiva (tankemässiga) erfarenheter som ger möjlighet till nya insikter och inre sanningar. De ligger sedan till grund för att vi i slutändan ska kunna agera och göra annorlunda.

En grundtanke inom upplevelsebaserat lärande är att vi som barn och vuxna konstruerar våra erfarenheter och därmed kunskaper genom upplevelser. Därmed är det genom nya affektiva (känslomässiga) och kognitiva upplevelser som vi skapar om och ny inlärning.

Lärande sker effektivt när vi

  • Får egna erfarenheter genom egna upplevelser
  • Reflekterar och utforskar enskilt och med andra över den egna upplevelsen
  • Får hjälp att teoretisera, förstå och bearbeta med begreppsmodeller
  • Provar nya erfarenheter och bekräftar nya upplevelser

Vem är professor David A Kolb?

Emeritius Professor David A Kolb (f 1939) är en amerikansk utbildningsteoretiker. Hans forskning handlar om hur upplevelsebaserad inlärning (experiential learning) kan tillämpas. Forskningen anses särskilt relevant för vuxnas inlärning i hur vi tar in kunskap och omvandlar dessa till färdigheter.