Integrativ teori och metodik

HumaNovas teoretiska ursprung

HumaNova grundades med Psykosyntes som grundteori och metodik. När psykosyntesens grundare Roberto Assagioli  i tidningen Psychology Today fick frågan vad psykosyntesens svaghet var svarade han att dess svaghet som han kunde se var att den var för omfattande, för inkluderande.

I dagens terminologi beskrev Assagioli ett integrativt förhållningssätt. En psykologiform som spänner över såväl vår tidiga historia , här och nu och vår framtid. En psykologiform som inte valde ut vare sig beteende (beteende terapi), tankar (kognitiv terapi) eller känslor (affektiv terapi, EFT) som det mest centrala. Utan som istället betonade samspelet mellan till exempel tankar, känslor fantasier, impuler, kroppsförnimmelser och intuition. För att samspela harmoniskt utvecklade Assagioli teorier om vårt innersta, vårt centrum eller vårt Jag. Ett centrum som både empatiskt observerar inre upplevelser (medvetenhet)  och styr eller kontrollerar (vilja)  vår uppmärksamhet dit vi vill.

På så sätt blev psykosyntes även en av de allra första österländskt inspirerade psykologiformerna som använde sig av medveten närvaro, mindfullnes, meditation och visualiseringar.

Till detta lade Assagioli ett relationellt perspektiv. Där våra tidiga relationella upplevelser är viktiga. Efter som han ansåg att tidiga empatiska avbrott formar vår personlighet. Men även att nya empatiska relationella erfarenheter får oss att utvecklas och läka.

På så sätt lade Assagioli grunden för ett integrativt synsätt på psykologi och tex terapi. Ett förhållningsätt som med dagens terminologi skulle kallas integrativt.

 

When Roberto Assagioli was asked in a Magazine interview to describe the limits of the system he had developed, he replied, ”the limit of psychosynthesis that is has no limits. It is too extensive, too comprehensive. Its weakness is that it accepts too much. It sees to many sides at the same time an that is a drawback. ”(”Psychology Today”, December, 1974)

HumaNovas grund idag

Idag jämfört med för 100 år sedan finns 100 tals psykologiformer, teorier, metoder och psykologiska övningar. Ett flertal av dessa delar psykosyntesens förhållningssätt och arbetssätt.

Detta gör att HumaNova idag integrerar olika metoder i psykosyntesundervisningen och undervisar i ett flertal teoretisk inriktningar på  de olika utbildningarna. De olika teorierna och metoderna som används har några i grunden gemensamma utgångspunkter och sina unika aspekter. Några gemensamma punkter är

  • Acceptansbaserade
  • Integrativa
  • Systemiskt eller holistiskt synsätt
  • Relationella
  • Utvecklings fokus mer än psykopatologi fokus (transdiagnostiskt synsätt)
  • Aktiva upplevelser
  • Grundläggande empatiskt förhållningssätt

Några exempel på teorier och metoder som utbildas i  på HumaNova idag är. Psykosyntes, ACT (accepance commitmet theraphy), Motiverande samtal (MI), Gestalt terapi metodik, NVC (Non violen Communication eller Empatisk kommunikation), Traditionell KBT osv.

På HumaNova ledarskap används teorier och metoder som utvecklats för grupper och organisationer. Tex Utvecklande ledarskap från försvarshögskolan (transformational leadership), GDQ (Group delelopment qustionnaire) med mera. Läs mer på HumaNova Ledarskap här.