Rosenterapeut

Utbildning till Rosenterapeut

Rosenmetoden är en kroppsbehandling som arbetar med lätt beröring för att bidra till såväl fysisk som mental och emotionell avspänning. Roseninstitutet har valt HumaNova som enda skolan i Sverige att lära ut Rosenmetoden.

Metoden grundades av Marion Rosen och är väl etablerad runt om i världen, den används ofta för personlig utveckling och är en varsam men kraftfull metod. Metoden ger möjlighet till ökad kontakt med ett mer autentiskt jag och stöder därmed förmågan att leva med integritet och klarhet.

Rosenmetoden använder varsam beröring och samtal för att öka självmedvetenheten hos klienten. Rosenmetodens beröring är icke-manipulerande, icke-krävande och lyssnande. En utövare av Rosenmetoden arbetar med och tittar på förändringar i spänningen och avslappningen i klientens muskler och andningsmönster.

Genom denna unika metod kan man lära känna sig själv mer fullständigt och direkt. Den skickliga användningen av ord ökar resan inåt för att stödja klientens medvetenhet om sin inre process. Denna process aktiverar kroppens medfödda förmåga att återställa sig, vilket leder till ökad lätthet och utökad kapacitet i det dagliga livet.

Ett första steg för dig som är nyfiken är att prova på en introduktionskurs för din egen utveckling eller för att påbörja din egen resa till utövare av Rosenmetoden.

Hur blir jag Rosenterapeut?

Vägen till att bli certifierad Rosenterapeut går via grundutbildning och praktiktid.
I grundutbildningen ingår följande moment:

 • 1 st introduktionskurs
 • 1 st kurshelg
 • 7 st intensivkurser
 • 2 st anatomikurser
 • 8 enskilda handledningar hos valfri handledare
 • 8 egna behandlingar hos certifierad Rosenterapeut

Detta är minimikrav för utbildningen. Som elev kan du bli ombedd att göra mer.

Utbildningen längd är minimum 2 år. Efter genomgången utbildning startar praktiktiden. Den innehåller följande moment:

 • 350 klientbehandlingar
 • 25 egna behandlingar varav 10 med huvudbehandlare
 • 11 enskilda handledningar hos huvudhandledare
 • 4 enskilda handledningar hos 2:a handledare
 • 4 enskilda handledningar för valfri handledare
 • 24 timmar grupphandledning, fördelat på 6 tillfällen om 4 timmar

Praktiktiden ska innehålla både individuell handledning och handledning i grupp. Praktiktiden ska göras inom 24 mån.

Pris för varje kurs finner du längre ner på sidan

Ladda ner en kostnadsfri guide härAnmäl dig här

 

Introkurs

Gävle

19 feb - 20 feb 2022

 • 19 feb 09:30 - 16:30
 • 20 feb 09:30 - 16:30

Kursledare: Peter Olsson

Göteborg

26 mar - 27 mar 2022

 • 26 mar 09:30 - 16:30
 • 27 mar 09:30 - 16:30

Kursledare: Anna Mattsson

Lund

26 feb - 27 feb 2022

 • 26 feb 09:30 - 16:30
 • 27 feb 09:30 - 16:30

Kursledare: Anna Mattsson

Stockholm

12 feb - 13 feb 2022

 • 12 feb 09:30 - 16:30
 • 13 feb 09:30 - 16:30

Kursledare: Anna Söderlind

7 maj - 8 maj 2022

 • 7 maj 09:30 - 16:30
 • 8 maj 09:30 - 16:30

Kursledare: Margaretha Haryana

Åsele

29 jan - 30 jan 2022

 • 29 jan 09:30 - 16:30
 • 30 jan 09:30 - 16:30

Kursledare: Peter Olsson

Intensivkurs

Göteborg

24 apr - 30 apr 2022

 • 24 apr 08:30 - 15:30
 • 25 apr 08:30 - 15:30
 • 26 apr 08:30 - 15:30
 • 28 apr 08:30 - 15:30
 • 29 apr 08:30 - 15:30
 • 30 apr 08:30 - 15:30

Kursledare: Anna Mattsson

Kursledare: Lisen Wijkman

Stockholm

13 mar - 19 mar 2022

 • 13 mar 08:30 - 15:30
 • 14 mar 08:30 - 15:30
 • 15 mar 08:30 - 15:30
 • 17 mar 08:30 - 15:30
 • 18 mar 08:30 - 15:30
 • 19 mar 08:30 - 15:30

Kursledare: Annika Minnbergh

Kursledare: Lotta Johansson

27 maj - 2 jun 2022

 • 27 maj 08:30 - 15:30
 • 28 maj 08:30 - 15:30
 • 29 maj 08:30 - 15:30
 • 31 maj 08:30 - 15:30
 • 1 jun 08:30 - 15:30
 • 2 jun 08:30 - 15:30

Kursledare: Anna Söderlind

Kursledare: Peter Olsson

Helgkurs

Stockholm

9 apr - 10 apr 2022

 • 9 apr 09:30 - 16:30
 • 10 apr 09:30 - 16:30

Kursledare: Annika Minnbergh

Anatomi 2

Stockholm

22 jan - 26 jan 2022

 • 22 jan 09:00 - 16:00
 • 23 jan 09:00 - 16:00
 • 24 jan 09:00 - 16:00
 • 25 jan 09:00 - 16:00
 • 26 jan 09:00 - 16:00

Kursledare: Eva Rask

Pris för varje kurs finner du längre ner på sidan

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Innehåll

Introduktionskurs (2 dagar) – för dig som vill ta första steget
Upplev en två dagars introduktionskurs för din egen skull eller som ett första steg för att bli Rosenterapeut. Under introduktionskursen får du möjlighet att både ge och få behandlingar tillsammans med andra kursdeltagare. Under kursen får du en introduktion i Rosenmetoden och du får då ökad kunskap om kroppslig avspänning, hur känslor hålls tillbaka genom muskelspänning samt hur spänning och avspänning påverkar andningen.

Intensivkurs (6 dagar)
Intensivkurs i Rosenmetoden omfattar 6 dagar (3 dagar i rad, 1 dags uppehåll och sedan 3 dagar i rad) under samma vecka. Under intensivkursen lär du dig grunderna för att utvecklas till en professionell Rosenterapeut. Under dagarna varvas teori, dialog, kunskapsförmedling och praktiskt arbete i Rosenmetoden. Under dagarna praktiseras också träning i beröring enligt Rosenmetoden med ämnen som närvaro, terapeutiskt förhållnings sätt, relationellt arbete med klienten, etik, samtal och terapeutisk kommunikation.

Intensivkurs kan man gå som egen utveckling utan att sedan gå terapeututbildningen. Vill du utbilda dig till certifierad Rosenterapeut är Intensivkursen ett av utbildningsstegen. Dagarna leder ofta till ökad självinsikt, högre närvaro och kroppsmedvetenhet samt en känsla av lugn och stillhet.

Helgkurs (2 dagar)
Undervisningen påminner mycket om introduktionskursen, men här jobbar vi också med ett tema.

Anatomi för Rosenelever (5 dagar per kurs)

Anatomi 1

 • Skelett och leder
 • Cirkulation
 • Prov 1 timme

Anatomi 2

 • Muskulatur, funktionellt och emotionellt
 • Nervsystemet
 • Prov 1 timme

Introduktionskurs

2995 SEK inkl. moms

Intensivkurs

9800 SEK inkl. moms

Helgkurs

2995 SEK inkl. moms

Anatomi 1

5995 SEK inkl. moms

Anatomi 2

5995 SEK inkl. moms

 • Anna Söderlind
 • Annika Minnbergh
 • Marianne Svedjemyr
 • Anna Mattsson
 • Peter Olsson
 • Lotta Johansson
 • Lena Locklund


fr.v. Anna Söderlind, Annika Minnbergh och Marianne Svedjemyr

 

This school/training centre is a member of the Rosen Institute and is certified by the Rosen Institute to provide Rosen Method Bodywork and Movement Training.
Rosen Institute