Rosenterapeut

Utbildning till Rosenterapeut

Rosenmetoden är en kroppsbehandling som arbetar med lätt beröring för att bidra till såväl fysisk som mental och emotionell avspänning. Roseninstitutet har valt HumaNova som enda skolan i Sverige att lära ut Rosenmetoden.

Metoden grundades av Marion Rosen och är väl etablerad runt om i världen, den används ofta för personlig utveckling och är en varsam men kraftfull metod. Metoden ger möjlighet till ökad kontakt med ett mer autentiskt jag och stöder därmed förmågan att leva med integritet och klarhet.

Rosenmetoden använder varsam beröring och samtal för att öka självmedvetenheten hos klienten. Rosenmetodens beröring är icke-manipulerande, icke-krävande och lyssnande. En utövare av Rosenmetoden arbetar med och tittar på förändringar i spänningen och avslappningen i klientens muskler och andningsmönster.

Genom denna unika metod kan man lära känna sig själv mer fullständigt och direkt. Den skickliga användningen av ord ökar resan inåt för att stödja klientens medvetenhet om sin inre process. Denna process aktiverar kroppens medfödda förmåga att återställa sig, vilket leder till ökad lätthet och utökad kapacitet i det dagliga livet.

Ett första steg för dig som är nyfiken är att prova på en introduktionskurs för din egen utveckling eller för att påbörja din egen resa till utövare av Rosenmetoden.

Innehåll

Introduktionskurs (2 dagar) – för dig som vill ta första steget
Upplev en två dagars introduktionskurs för din egen skull eller som ett första steg för att bli Rosenterapeut. Under introduktionskursen får du möjlighet att både ge och få behandlingar tillsammans med andra kursdeltagare.  Under kursen får du en introduktion i Rosenmetoden och du får då ökad kunskap om kroppslig avspänning, hur känslor hålls tillbaka genom muskelspänning samt hur spänning och avspänning påverkar andningen.

Intensivkurs (6 dagar)
Intensivkurser i Rosenmetoden omfattar 6 dagar (3 dagar i rad, 1 dags uppehåll och sedan 3 dagar i rad) under samma vecka. Under intensivkursen lär du dig grunderna för att utvecklas till en professionell Rosenterapeut. Under dagarna varvas teori, dialog, kunskapsförmedling och praktiskt arbete i Rosenmetoden. Under dagarna praktiseras träning i beröring enligt Rosenmetoden med ämnen som närvaro, terapeutiskt förhållnings sätt, relationellt arbete med klienten, etik, samtal och terapeutisk kommunikation.

Intensivkursen kan man gå som egen utveckling utan att behöva gå terapeututbildningen. Vill du utbilda dig till certifierad Rosenterapeut är Intensivkursen ett av utbildningsstegen. Dagarna leder ofta till ökad självinsikt, högre närvaro och kroppsmedvetenhet samt en känsla av lugn och stillhet.

Helgkurs (2 dagar)
Undervisningen påminner mycket om introduktionskursen, men här jobbar vi också med ett tema.

Anatomi för Rosenelever (5 dagar per kurs)

Anatomi 1

 • Skelett och leder
 • Cirkulation
 • Prov 1 timme

Anatomi 2

 • Muskulatur, funktionellt och emotionellt
 • Nervsystemet
 • Prov 1 timme

Plats

HumaNovas lokaler på Skeppsbron 32 i Stockholm

Kursdatum

Introkurs
Stockholm
24-25 augusti kl. 09:30-16:30
12-13 oktober kl. 09:30-16:30

Göteborg
26-27 oktober kl. 09:30-16:30

Lund
9-10 november kl. 09:30-16:30

Gävle
19-20 oktober kl. 09:30-16:30

Pris

2995 sek inkl. moms

Intensivkurs
Stockholm
23-25/9 och 27-29/9 kl. 08:30-15:30
16-18/11 och 20-22/11 kl. 08:30-15:30

Pris

9800 sek inkl. moms

Helgkurs
Stockholm
2-3 november kl. 09:30-15:30

Pris

2995 sek inkl. moms

Anatomi 1
Stockholm
4/9-8/9 kl. 09:00-15:30

Pris

5995 sek inkl. moms

Anatomi 2
Stockholm
26/10-30/10 kl. 09:00-15:30

Pris

5995 sek inkl. moms

Anmäl dig här

Vägen till att bli certifierad Rosenterapeut går via grundutbildning och praktiktid.
I grundutbildningen ingår följande moment:

 • 1 st introduktionskurs
 • 1 st kurshelg
 • 7 intensivkurser
 • 2 st anatomikurser
 • 8 enskilda handledningar hos valfri handledare
 • 8 egna behandlingar hos certifierad Rosenterapeut

Detta är minimikrav för utbildningen. Som elev kan du bli ombedd att göra mer.

Utbildningen kan genomföras på minimum 2 år, eller genomföras under längre tid. Efter genomgången utbildning startar praktiktiden. Den innefattar följande moment:

 • 350 klientbehandlingar
 • 25 egna behandlingar varav 10 med huvudbehandlare
 • 11 enskilda handledningar hos huvudhandledare
 • 4 enskilda handledningar hos 2:a handledare
 • 4 enskilda handledningar för valfri handledare
 • 24 timmar grupphandledning, fördelat på 6 tillfällen om 4 timmar

Praktiktiden ska innehålla både individuell handledning och i grupp. Praktiktiden ska göras inom 24 mån.

Vid behov kan ytterligare egen behandlingstid eller handledning krävas.

 • Yrsa Kjerrgren
 • Anna Söderlind
 • Marianne Svedjemyr
 • Anna Mattsson
 • Annika Minnbergh
 • Lena Locklund
 • Peter Olsson
 • Lotta Johansson

This school/training centre is a member of the Rosen Institute and is certified by the Rosen Institute to provide Rosen Method Bodywork and Movement Training.
Rosen Institute