Ledarskap- och Organisationsprogrammet LOOP

LOOP – Ledarskap- och Organisationsprogram

I dagens snabbt föränderliga värld är ledarskap en avgörande kompetens för att skapa engagemang och motivation. Denna förmåga är central för att framgångsrikt navigera genom förändringar och utveckla människor och organisationer. HumaNovas LOOP-program är baserat på forskning samt tjugofem års erfarenhet av att utbilda organisationskonsulter. Utbildningen är designad för att utveckla såväl konsulter som individer, ledare, team och organisationer, som inspirerar och främjar goda organisationer med tillväxt, innovation och samskapande.

HumaNova har lång erfarenhet av att utbilda organisationskonsulter, som idag är verksamma inom såväl privata företag som statliga myndigheter, regioner, kommuner och ideella organisationer.

Att arbeta med ledar- och organisationsutveckling i både dagens och framtidens organisationer kräver, förutom egen personlig erfarenhet, en djupgående kunskap inom tre grundläggande områden. För det första behövs egen, personlig fördjupning, utveckling och självkännedom. För det andra behövs erfarenhet och kunskaper kring individuell coaching för såväl personlig som professionell utveckling. Sist, men inte minst, behövs kunskap och förståelse inom systemiskt ledarskap och organisatoriska och relationella principer för grupper, team och organisationer. Först när du behärskar alla dessa kompetensområden kan du nå ända fram för att skapa utvecklande och motiverande ledare och organisationer.

HumaNovas program för ledarskaps- och organisationsutveckling innehåller alla tre delarna som beskrivs ovan:

Programmet bygger på forskning och beprövad erfarenhet inom både ledarskap och psykologi, vilket ger dig en gedigen grund om du vill arbeta inom ledar- och organisationsutveckling.

Led dig själv – Basutbildning integrativ psykosyntes. 1 termin (6 mån)

Under det här blocket arbetar du med din självkännedom, din personliga utveckling och tränar och stärker dig i att leda dig själv. Du arbetar strukturerat med:

 • Insikter om egna känslomässiga mönster, så kallade scheman, samt egna försvarsmekanismer
 • Insikter om invanda roller eller delpersonligheter, som gynnar eller ibland begränsar ditt agerande
 • Självledarskap samt praktisk kunskap i neuropsykologins grunder
 • Självmedkänsla och acceptans som grund för förändring
 • Självklarhet genom insikt om personligt syfte och mening, som vilar på personlig och medveten värdegrund

Genom att möta och utveckla dig själv ökar din kompetens och förståelse för allmänmänskliga psykologiska och relationella utmaningar. Det ger dig en psykologiskt trygg grund att stå på för att arbeta med individ- och grupputveckling.

Led dig själv 

Diplomerad Samtalscoach – ICF-ackrediterad utbildning. 2 terminer

Här utvecklar du din förmåga att coacha andra ur såväl ett professionellt som privat perspektiv.

Du lägger grunden för ditt utvecklande förhållningssätt och tillgodogör dig teorier, metoder och arbetssätt för att bidra till andra människor möjlighet att växa både i sin yrkesroll och privat.

Du fördjupar dig till exempel inom följande områden:

 • Samtalsmetodik
 • Empatisk kommunikation
 • Delpersonligheter och Viljan
 • Affektteori och kroppsmedvetenhet
 • Coaching – metod och upplägg
 • Coaching i grupp
 • Etik och etisk kod
 • Mentorcoaching/handledning

Utbildningen är ICF-ackrediterad, vilket innebär att du efter diplomering har möjlighet söka personlig internationell ICF-certifiering.

Diplomerad Samtalscoach

Diplomerad Organisationskonsult. 2 terminer

Under det sista blocket arbetar du med gruppen eller organisationen i fokus. Vi fokuserar på gruppers och organisationers inre dynamik. Du tränar dig i att leda utvecklingen inom såväl mindre som större grupper eller organisationer. Under andra terminen genomför du eget konsultuppdrag inom en organisation.

Utbildningen fokuserar på följande teman:

 • Individer, grupper och organisationer som levande system
 • Grupprocesser och effektiva team
 • Att driva förändringsprocesser och se möjligheter i konflikter och motstånd
 • Konfliktlösning
 • Utvecklande ledarskap
 • Organisationers dynamik och processer
 • Systemiskt ledarskap/perspektiv samt komplexitet
 • Neuroledarskap och förändringsledning
 • Mål och visionsarbete

Diplomerad Organisationskonsult

Startdatum

Stockholm 20 januari 2025

Omfattning

5 terminer. Deltid

Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
31 600:- per termin inkl. moms

Företag
31 600:- per termin exkl. moms

Vid anmälan till hela programmet 

Anmäler du dig till alla programmets fem (5) terminer är priset 158 000 SEK inkl moms för privatperson, respektive exkl moms vid anmälan via företag. Ordinarie pris vid anmälan till att gå en utbildning i taget, är 180 680 SEK inkl respektive exkl moms. Du erhåller således 12,5% rabatt på hela utbildningen om du anmäler dig till programmets samtliga fem terminer. 

Efter att du erhållit antagningsbesked kan du avboka utbildningen enligt lagstadgad ångerrätt, om detta inte sker har du ingått avtal om samtliga fem terminer. Fakturering sker terminsvis.  

Läs om HumaNovas ”Villkor anmälan, ångerrätt och avbokning” 

Avbokningsvillkor 

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här 

Programmet för dig som vill skapa utvecklande och motiverande ledare och organisationer.

 

Jag vill veta merAnmäl dig här