Diplomerad Samtalsterapeut

Diplomerad Samtalsterapeut – 2-årig påbyggnadsutbildning

HumaNovas yrkesutbildning till Diplomerad Samtalsterapeut är en grundläggande psykoterapiutbildning (GPU). Utbildningen ger dig bred kompetens inom integrativ psykoterapi med psykosyntes som grund. Att utbilda sig till samtalsterapeut är för dig som vill arbeta med och bidra till mänskligt växande.

Utbildningens upplägg och mål

Målet med utbildningen är att du ska bli en kompetent, trygg och insiktsfull samtalsterapeut. Förutsättningen för det är god självkännedom och därför läggs stort fokus på din personliga utveckling och mognad. Självutvecklande arbete ingår under basutbildningen i psykosyntes – ”Bli den du är” – och fram till din diplomering efter tre års utbildning.

Basutbildningen i Integrativ psykoterapi (sk Steg 1) är meriterande för många yrken inom psykosocialt arbete och hälsa, exempelvis för dig som arbetar som kurator, socionom eller inom företagshälsovård.

Utbildningens längd är 3 år (6 terminer). Första läsåret (2 terminer) består av basutbildningen Bli den du är.

Behörighet till yrkesutbildningen Diplomerad Samtalsterapeut

För att bli antagen till utbildningen Diplomerad Samtalsterapeut ska du ha genomgått  basutbildningen ”Bli den du är”och  vara godkänd i samtliga moment. 

Omfattning yrkesutbildningen Diplomerad Samtalsterapeut – 4 terminer

År 1 består av 29 schemalagda utbildningstillfällen. Utöver det tillkommer minst elva studiegruppsträffar, egen individuell terapi, arbete med träningsklienter och individuellt arbete.

År 2 består av 33 schemalagda utbildningstillfällen. Utöver det tillkommer studiegruppsträffar vid minst tio tillfällen, egen individuell terapi, arbete med träningsklienter, individuellt arbete samt examensarbete.

Humanova arrangerar ytterligare en Grundläggande psykoterapiutbildning. Det är en ACT-terapeut utbildning (Steg 1) som löper under fyra terminer.

Anmäl dig härJag vill veta mer

Startdatum

Stockholm
10 september 2024

Göteborg
13 september 2024

Lund
9 september 2024

Omfattning

4 terminer. Deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
38 700 SEK/termin inkl. moms

Företag
38 700 SEK/termin exkl. moms

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här

 • Utvecklingspsykologi
 • Intervju- och samtalsmetodik
 • Psykosyntes teori & metodik
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik
 • Kognitiv teori & metodik
 • Psykopatologi och diagnostik
 • Transpersonell teori & metodik
 • Grupp- och processteori
 • Forskning och vetenskapsteori
 • Kroppsmedvetenhet och sexualitet
 • Kreativa metoder
 • Etik och juridik
 • Handledning på terapeutiskt arbete
 • För att bli antagen  till utbildningen Diplomerad Samtalsterapeut ska du ha genomgått  basutbildningen ”Bli den du är”,  vara godkänd i samtliga moment och i övrigt bedömts lämplig för fortsatta studier.

HumaNovas utbildning syftar till att ge dig de kunskaper och färdigheter som behövs i arbetet som samtalsterapeut med Psykosyntes som grund och med Integrativ psykoterapi som inriktning.

Med utbildningen får du en omfattande, praktisk och djupgående kompetens. Du får en gedigen kombination av teori och praktik som grund för ett  utvecklande arbete och professionellt förhållningssätt till klienten. Utbildningen är en grundläggande psykoterapiutbildning (sk Steg 1)

Samtliga ingående moment i utbildningen ska vara godkända. Examination sker såväl skriftligt som genom gruppövningar, rollspel, samtal och grupphandledning. För diplomering krävs även att du genomgått egen terapi om minst 60 sessioner som börjar under basutbildningen – ’Bli den du är’ eller ’Led dig själv’.

Till Diplomansökan ska bifogas intyg från terapeut/er avseende antal sessioner och tidsperiod. Intyg ska vara skriftligt undertecknat av terapeut – i original eller pdf/kopia på original.

Samtliga terminsavgifter skall vara betalade och du ska ha 100% närvaro på schemalagd tid samt i studiegruppens arbete.

Efter avslutad utbildning kan du välja att utbilda dig till Par- och relationsterapeut, Handledare, Samtalscoach eller Organisationskonsult. Du kan även välja att gå någon av våra fördjupningskurser som du finner här.

Är du Diplomerad Samtalscoach och vill komplettera till Diplomerad Samtalsterapeut?

Komplettering för dig som är diplomerad från 2015 och senare:

 • Som Diplomerad Samtalscoach från 2015 och senare går du fyra (4) terminer. Termin 1 går du till 50% rabatterat pris. Vi rekommenderar att du deltar vid samtliga utbildningsdagar.
 • Empatisk kommunikation och Viljan är inte obligatoriska för dig som är diplomerad 2018 eller senare.
 • Godkänd och rekommenderad av tidigare lärare

Anmäl dig till utbildningen och skriv Diplomerad Samtalscoach i övrigt rutan vid anmälan.

Kontakta info@humanova.com för mer information.

Utbildning till samtalsterapeut – läs vår guide om att bli samtalsterapeut

Går du i tankarna att bli samtalsterapeut? Då är vår guide något för dig. Där får du svar på vanliga frågor kring vår utbildning.

 • Vilka utbildningar kan jag gå?
 • Vilka arenor kan jag arbeta inom?
 • Hur ser arbetsmöjligheterna ut?

Elevberättelser

Tryck på bilderna för att läsa om HumaNovas tidigare elever. Du kan även se och läsa fler elevberättelser här.

Nedan kan du läsa tre olika intervjuer av HumaNovas tidigare elever

"Första året på utbildningen var både omtumlande och en vändpunkt i livet."

Läs hela intervjun här.

"Jag ville göra skillnad, ville jobba närmare människors utveckling."

Läs hela intervjun här.

"Om du vill göra en jätteinvestering i dig själv är det något av det häftigaste du kan göra."

Läs hela intervjun här.

Samtalsterapeut-utbildning – Stockholm

Utbildningen till Diplomerad Samtalsterapeut startar om möjligt varje termin i Stockholm. Minimum antal elever i en klass är normalt åtta personer. Se nästa utbildningsstart i tabellen ”Startdatum” som du hittar på denna sida.

Samtalsterapeut-utbildning – Göteborg

Det finns möjlighet att gå din utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut i Göteborg. Söker du efter nästa startdatum? Det hittar du i tabellen ”Startdatum” på denna sida.

Samtalsterapeut-utbildning – Lund

Utöver ovan nämnda orter erbjuder vi även möjligheten till att utbilda sig till samtalsterapeut i Lund. Se våra scheman och anmäl dig här.

Vanliga frågor och svar

Var kan jag läsa en Samtalsterapeut-utbildning?

På HumaNova kan du utbilda dig till samtalsterapeut. Utbildningen är totalt 3 år (6 terminer). Det första året (2 terminer) är någon av basutbildningarna Bli den du är eller Led dig själv.

Hur utbildar jag mig till samtalsterapeut?

På HumaNova kan du utbilda dig till Diplomerad Samtalsterapeut. Utbildningen är totalt 3 år, varav ett år är basutbildning och därefter 2 år ren yrkesutbildning. Som Diplomerad Samtalsterapeut har du en Steg 1-utbildning som är meriterande för många yrken inom psykosocialt arbete och hälsa, exempelvis för dig som arbetar som kurator, socionom eller inom företagshälsovård. Utbildningen är en grundläggande psykoterapiutbildning.

Hur utbildar jag mig till Diplomerad Samtalsterapeut?

HumaNovas utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut är en yrkesutbildning som inkluderar en basutbildning i Integrativ psykoterapi (Steg 1). Att utbilda sig till samtalsterapeut är något för dig som vill arbeta med och bidra till mänskligt växande.

Hur kan jag bli Samtalsterapeut?

Du som vill söka till utbildningen Diplomerad Samtalsterapeut ska ha genomgått och vara godkänd på någon av de 1-åriga (2 terminer)  basutbildningarna ”Bli den du är” eller ”Led dig själv”.