Diplomerad Samtalsterapeut

Utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut

HumaNovas yrkesutbildning till Diplomerad Samtalsterapeut inkluderar en basutbildning i integrativ psykoterapi (steg 1) och vänder sig till dig som vill arbeta med och bidra till mänskligt växande.  

Målet med utbildningen är att du ska bli en kompetent, trygg och insiktsfull samtalsterapeut. Förutsättningen för det är god självkännedom och därför lägger vi stort fokus på din egen utveckling. Självutvecklande arbete ingår hela vägen från vår grundutbildning i psykosyntes – ”Bli den du är” – fram till din diplomering. 

Basutbildningen i integrativ psykoterapi (steg 1) är meriterande för många yrken inom psykosocialt arbete och hälsa, exempelvis för dig som arbetar som kurator, socionom eller inom företagshälsovården. 

Behörighet
För att påbörja utbildningen till Diplomerad Samtalsterapeut måste du vara godkänd på  grundutbildningen ”Bli den du är”.

Omfattning – 4 terminer
År 1 består av 33 schemalagda utbildningstillfällen. Utöver det tillkommer minst elva studiegruppsträffar, egenterapi, arbete med träningsklienter och individuellt arbete. 

År 2 består av 30 schemalagda utbildningstillfällen. Utöver det tillkommer studiegruppsträffar vid minst tio tillfällen, egenterapi, arbete med träningsklienter och individuellt arbete samt examensarbete. 

 

InformationskvällarIntresseanmälan

Startdatum

Stockholm
Måndag 16 september 2019
*Torsdag 22 augusti 2019-fullt

Göteborg
Tisdag 10 september 2019
*Onsdag 21 augusti 2019

Lund
Tisdag 10 september 2019

Omfattning

4 terminer. Deltid
*: 3 terminer för Diplomerade Samtalscoacher. Deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
36 750 SEK/termin inkl. moms

Företag
36 750 SEK/termin exkl. moms

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-388 788

Anmäl dig här

Guide: att bli Diplomerad Samtalsterapeut

 • Vilka utbildningar jag kan jag gå?
 • Vilka arenor kan jag verka inom?
 • Hur ser arbetsmöjligheterna ut?

Det här ingår 

Termin 1 

 • Samtalsmetodik 
 • Gruppterapi 
 • Affekter och kroppsmedvetenhet 
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik 
 • Kreativa metoder 
 • Psykosyntes teori & metodik 
 • Forskning & vetenskapsteori 
 • Handledning 

Termin 2 

 • Utvecklingspsykologi 
 • Samtalsmetodik 
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik 
 • Kognitiv teori & metodik 
 • Handledning 

Termin 3 

 • Psykosyntes teori & metodik 
 • Kreativa metoder 
 • Kroppsmedvetenhet & Sexualitet 
 • Psykopatologi/ Diagnostik 
 • Forskning & Vetenskapsteori 
 • Handledning 

Termin 4 

 • Beteendeanalys 
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik 
 • Psykosyntes teori & metodik 
 • Transpersonell existentiell teori & metodik 
 • Kroppsmedvetenhet & Sexualitet 
 • Utvecklingspsykologi 
 • Handledning 
 • Examination 

Nedan kan du läsa tre olika intervjuer av HumaNovas tidigare elever

Första året på utbildningen var både omtumlande och en vändpunkt i livet.

Läs hela intervjun här.

Jag ville göra skillnad, ville jobba närmare människors utveckling

Läs hela intervjun här.

Om du vill göra en jätteinvestering i dig själv är det något av det häftigaste du kan göra.

Läs hela intervjun här.

HumaNovas utbildning syftar till att ge dig de kunskaper och färdigheter som krävs i arbetet som samtalsterapeut, med psykosyntesen som grund och med integrativ psykoterapi som inriktning.

Med utbildningen får du en omfattande, praktisk och djupgående kompetens. Du får en gedigen kombination av teori och praktik som grund för ett  utvecklande arbete samt  ett professionellt förhållningssätt till klienten.

Samtliga kurser och moment i utbildningen ska vara godkända. Examination sker såväl skriftligt som genom gruppövningar, rollspel, samtal och grupphandledning. För diplomering krävs även egenterapi om minst 60 sessioner som börjar under första årets utbildning – Bli den du är.
Samtliga terminsavgifter skall vara betalade. 

Efter avslutad utbildning kan du välja att utbilda dig till Par- och relationsterapeut samt Handledare. Du kan även välja att gå någon av våra fördjupningskurser som du finner här.