ACT-kurs – Online

5-dagars lärarledd ACT-kurs online

Vår ACT-kurs online är lärarledd, hålls i realtid och ger en övergripande bild av ACT som förhållningssätt. ACT står för Acceptance and Commitment Therapy och har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden, t.ex. depression, ångestproblematik, missbruk och trauma.

ACT har även kommit att användas i psykosocialt arbete och coaching i bredare mening, inom somatisk sjukvård såväl som friskvård och hälsoprogram, i organisationer och ledarskap. ACT är en utveckling av den kognitiva beteendeterapin (KBT), men skiljer sig också på flera punkter från traditionell KBT, bl a genom att införliva existentiella perspektiv och betona möjligheten till meningsskapande och aktiva förhållningssätt i svåra livssituationer.

Balansen mellan acceptans och förändring

Ett mål inom ACT-terapin är att klienten finner sin motivation och möjlighet att skapa ett mer meningsfullt liv genom att acceptera sina egna inre upplevelser, smärtor och förnimmelser, positiva och negativa, precis som de är. Terapiformen lyfter fram balansen mellan:

 • acceptans och förändring
 • inre perspektivtagande/mindfulness och aktiv handling

ACT handlar således inte om att förändra tankar och känslor till att bli mer ”positiva”. Istället handlar behandlingsformen om att bli medveten om och hitta nya förhållningssätt till egna tankar, känslor och minnen. Och att förstå vad som styr våra reaktioner, vårt agerande och våra val, i riktning mot handlingsval som utgår ifrån våra egna livsvärden.

ACT-kurs på distans

Denna ACT-utbildning på distans är lärarledd och hålls i realtid. Det ger utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare, gemensam reflektion och frågor.
Kursen hålls online via Zoom, som är ett gratisprogram som du kan ladda ner här. Välj ”Zoom Client for Meetings”. Läs mer om Zoom här.

Anmäl dig härACT som metodACT steg 1-utbildning

Kursdatum

Online

26 sep - 14 okt 2024

 • 26 sep 09:00 - 13:00
 • 27 sep 09:00 - 13:00
 • 1 okt 09:00 - 13:00
 • 2 okt 09:00 - 13:00
 • 14 okt 09:00 - 13:00

Kursledare: Ulf Gustavsson

Omfattning

5 dagar – online

Pris

Privat
5 950 SEK inkl. moms.

Företag
5 950 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Kursen leds av Ulf Gustavsson
Leg psykolog/psykoterapeut
Har arbetat många år med psykologisk behandling, handledning och utbildning, i egen regi och gentemot kommuner och regioner samt i privata verksamheter. Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (KI), därefter vidareutbildad i KBT och ACT. Har varit verksamhetsansvarig för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.

Utöver ett värde att vara en psykologisk behandlingsform är ACT även en förändringsmetod, en livshållning som leder i riktning mot meningsfullhet. ACT erbjuder verktyg som fungerar både på det inre och det yttre planet. Under fem dagar kommer vi att belysa dessa olika användningsområden: 

 • En annorlunda terapiform 
 • Ett sätt att främja förändring 
 • Meningsfulla handlingsbeslut 
 • Livshållning i vardagen 

Kursen förenar teori och praktik. Utrymme ges till lärande i självupplevelsens form. Genom övningar får du själv pröva på verktyg, tekniker och metaforer inom ACT. Utbildningen innehåller:  

 • Begreppet Relational Frame Theory, RFT 
 • ACT-hexagonens kärnprocesser 
 • Arbete med livsvärden/värderad riktning 
 • Fallkonceptualisering 
 • Metoduppläggning
 • Fokuserad ACT 

Kursen ger en inblick i ACT som metod och du får kunskap om de fundamentala ACT-principerna. 

Kursen är en grundkurs och kräver ingen förkunskap. Ett tips är att du före kursen köper och läser boken: ACT helt enkelt – en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy av Russ Harris.

Ett första steg till förändring är att uppnå en inre medvetenhet. Ökad medvetenhet leder till ett förändrat förhållningssätt, en större förståelse, som i sin tur kan leda till mindre hämmande handlingsval.

Fördjupningskurs i ACT