ACT-kurs – Online

5-dagars onlinekurs i ACT

Kursen är lärarledd, hålls i realtid och ger en inblick i metoden. ACT står för Acceptance and Commitment Therapy och har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden, t ex depression, ångestproblematik, missbruk och trauma.

ACT kallas ofta den tredje vågens KBT. Det är en utveckling av den kognitiva beteendeterapin med en viktig skillnad – ACT fokuserar på att det finns ett val i alla situationer. KBT fokuserar på känslor och tankar samt hur de samverkar och påverkar individens beteenden och val.

ACT – balans mellan acceptans och förändring

Målet med ACT är att klienten ska få möjlighet att skapa ett mer meningsfullt liv genom att acceptera livet precis som det är – med sorgen, smärtan och känslan av otillräcklighet. ACT lyfter fram balansen mellan:

 • acceptans och förändring
 • inre perspektivtagande/mindfulness och aktiv handling.

ACT handlar inte om att förändra tankar och känslor till att bli mer ”positiva”. Istället handlar ACT om att bli medveten om tankar, känslor och minnen. Att på ett inre plan förstå vad som styr vårt agerande och våra val.

Kursen hålls i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material – därigenom ger det utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare, gemensam reflektion och frågor.
Kursen hålls online via Zoom. Zoom är ett gratisprogram som du kan ladda ner här. Välj ”Zoom Client for Meetings”.
Läs mer om Zoom här. 

Anmäl dig härACT som metodACT steg 1-utbildning

Kursdatum

Online

20 okt - 18 nov 2022

 • 20 okt 09:00 - 13:00
 • 21 okt 09:00 - 13:00
 • 28 okt 09:00 - 13:00
 • 17 nov 09:00 - 13:00
 • 18 nov 09:00 - 13:00
Kursdatumet är fullt

Kursledare: Ulf Gustavsson

7 mar - 14 apr 2023

 • 7 mar 09:00 - 13:00
 • 9 mar 09:00 - 13:00
 • 10 mar 09:00 - 13:00
 • 13 mar 09:00 - 13:00
 • 14 mar 09:00 - 13:00

Kursledare: Ulf Gustavsson

Omfattning

5 dagar – online

Pris

Privat
5 950 SEK inkl. moms.

Företag
5 950 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Kursen leds av Ulf Gustavsson
Leg psykolog/psykoterapeut
Har arbetat många år med psykologisk behandling, handledning och utbildning, i egen regi och gentemot kommuner och regioner samt i privata verksamheter. Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (KI), därefter vidareutbildad i KBT och ACT. Har varit verksamhetsansvarig för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.

Utöver ett värde att vara en psykologisk behandlingsform är ACT även en förändringsmetod, en livshållning som leder i riktning mot meningsfullhet. ACT erbjuder verktyg som fungerar både på det inre och det yttre planet. Under fem dagar kommer vi att belysa dessa olika användningsområden: 

 • En annorlunda terapiform 
 • Ett sätt att främja förändring 
 • Meningsfulla handlingsbeslut 
 • Livshållning i vardagen 

Kursen förenar teori och praktik. Utrymme ges till lärande i självupplevelsens form. Genom övningar får du själv pröva på verktyg, tekniker och metaforer inom ACT. Utbildningen innehåller:  

 • Begreppet Relational Frame Theory, RFT 
 • ACT-hexagonens kärnprocesser 
 • Arbete med livsvärden/värderad riktning 
 • Fallkonceptualisering 
 • Metoduppläggning
 • Fokuserad ACT 

Kursen ger en inblick i ACT som metod och du får kunskap om de fundamentala ACT-principerna. 

Kursen är en grundkurs och kräver ingen förkunskap. Ett tips är att du före kursen köper och läser boken: ACT helt enkelt – en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy av Russ Harris.

Ett första steg till förändring är att uppnå en inre medvetenhet. Ökad medvetenhet leder till ett förändrat förhållningssätt, en större förståelse, som i sin tur kan leda till mindre hämmande handlingsval.

Fördjupningskurs i ACT