Kroppsterapi-utbildning

Kroppsterapi-utbildning

Att gå en kroppsterapi-utbildning är en investering, både för dig själv och dina medmänniskor.

Kroppsterapi tar hänsyn till både kroppen och själen för att lätta upp mentala eller fysiska låsningar. Det är just helhetskonceptet, att låta både kropp och själ komma till tals, som blivit synonymt med den växande behandlingsformen kroppsterapi.

För många är kroppsterapi vägen framåt – mot både fysiska och kroppsliga besvär. Att fokusera på kroppen för att komma åt känslomässiga hinder är en stor del av behandlingen. Det finns olika inriktningar inom kroppsterapi. Vi på HumaNova erbjuder flera intressanta möjligheter för dig som vill utbilda dig inom ämnet.

HumaNovas Kroppsterapi-utbildningar

Kroppsterapi är en växande trend

Kroppsterapi är en behandlingsform som växer. Vi på HumaNova vill vara med och möta den ökade efterfrågan på utbildningar inom ämnet. Att utforska sambandet mellan kropp och känsloliv är något som bara kommer öka framöver. Allt fler inser hur stor påverkan det fysiska och psykiska tillståndet har på varandra. Lär dig mer om detta ämne genom att boka in dig på en av våra spännande kroppsterapi-utbildningar.