Acceptance and Commitment Theraphy

ACT kallas ofta tredje vågens KBT

ACT, Acceptance and commitment Theraphy, är en förhållandevis ny  psykologisk metod som teoretiskt tillhör gruppen KBT teorier.

ACT används i dag brett inom coaching, psykoterapi och personlig utveckling då syftet med ACT är att leva ett meningsfullt liv utifrån individens egna värden.

ACT har visat goda resultat vid till exempel smärtproblematik, ångest, depression och trauma. ACT är dock inte bara en behandlingsmetod, utan ett förhållningssätt i bredare mening som används inom flera olika yrkesprofessioner där mötet med andra människor står i fokus.

ACT bygger på inlärningspsykologi, men tar också in influenser från till exempel Mindfulness, för att hantera svåra livsbetingelser på ett sådant sätt att meningsfulla handlingsval fortfarande är möjliga. Inom ACT finns en rad praktiska verktyg som klargör personliga livsvärden och beteendeaktivering samt ger en stödjande och bekräftande hållning i mötet med klienten.

6 psykologiska grundprocesser

Inom ACT läggs stor tonvikt på sex psykologiska grundprocesser som bygger grunden för terapi och coaching baserat på ACT.

  • Medveten närvaro: förmågan att observera egna inre upplevelser tex tankar. Utan att värdera eller döma sig själv.
  • Defusion: förmåga att ta distans till tankar och därmed öppna upp för att tankar bara är tankar och inte sanningar eller något vi behöver styras av.
  • Acceptans: förmågan att tillåta sig ha upplevelser som traditionellt kallas obehagliga. Utan att försöka kontrollera, ändra eller bli av med upplevelsen. Syftet är att uppnå psykologisk flexibilitet.
  • Värderad ritning:  att fokusera på en livsriktning utifrån vad som är viktigt i livet. Åt vilket håll vill jag gå.
  • Ändamålsenligt handlande: att agera utifrån vad som är viktigt, fast det kan kännas smärtsamt eller svårt.
  • Jag som kontext (eller lite förenklat det observerande jaget): förmågan att från en trygg plats observera medvetandets innehåll t ex tankar, känslor, handlingsimpulser.

 

Vi försöker ofta få kontroll över sådant vi är oroliga för, eller försäkringar att vi inte behöver oroa oss. Men finns det egentligen något vi kan få full kontroll över?

Vanliga områden där människor kämpar med kontroll är egna – eller andras – känslor och tankar, liksom framtida händelser, sådant som ännu inte har inträffat. Med hjälp av ACT kan vi se att strävan efter kontroll är en central del av det slitsamma – ”control is the problem…