Motiverande samtal (MI) i organisationer

Motiverande samtal skapar delaktighet

Samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) möjliggör den förändring som varje individ längtar efter men som den inte vet att den är förmögen till.

Motiverande samtal är en samtalsmetod och ett coachande förhållningssätt som bidrar till att öka motivation och delaktighet hos mottagaren. MI är ett fantastiskt redskap att använda i förändringsarbete och förändringsledning. Som samtalsledare möjliggör du för din mottagare att ta ansvar för sin situation och stärka autonomin. Det mest utmärkande för Motiverande samtal är att samtalet betonas av ett respektfullt samarbete.

Metoden lämpar sig för dig som arbetar inom sjukvård, LSS och HVB-hem, för coacher, lärare, chefer, HR personal, psykologer, psykoterapeuter, kriminalvård med flera.

Praktiskt taget för alla som arbetar med rådgivning och vill skapa det goda samtalet.

Så går det till

En grundutbildning i Motiverande samtal (MI) sträcker sig oftast över tre dagar, med 2+1 dag med en månads mellanrum. Under utbildningen går vi igenom grundteorin blandat med samtalsövningar för att du som deltagare ska känna dig säker i att tillämpa metoden på ett naturligt sätt.

Genom att teoretiskt förstå innebörden av de olika momenten och praktiskt få öva på samtalets struktur kan du ta med dig metoden till din egen arbetsplats. Du lär dig koda samtal samt får återkoppling och stöd för att utvecklas som samtalsledare. Deltagarna guidas genom utbildningen med två frågeställningar som utgångspunkt:

  • Vad ska vi ha MI till?
  • Varför är det bra att lära sig MI och hur kan jag använda samtalsmetoden?

Efter tre dagars utbildning och praktisk träning känner du dig mer bekväm i att leda ett Motiverande samtal. Du får en större förståelse för hur vi människor går in och ut ur våra motstånd samt hur motivationen ökar när vi får möjlighet att påverka och agera utifrån vår autonomi.

För företag

MI är en utbildning för dig som arbetar med rådgivning och behandling.

Omfattning

Minst 3 dagar (2+1), skräddarsys och anpassas efter behov.

  • Vill du veta mer?

    Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig med mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.
  • Det går också bra att ringa oss på 08-442 99 00.

Det här kan du förvänta dig

Utbildningen stödjer sig på fyra centrala processerna inom Motiverande samtal, nämligen att rådgivaren ska:

  1. Engagera
  2. Fokusera
  3. Framkalla
  4. Planera

Det gäller förändringsarbete för individ, grupp och organisation. Du kommer att få verktygen som främjar en god rådgivare som kan samtala med klienter eller medarbetare utan att väcka motstånd.

Med praktisk träning och ett empatiskt förhållningssätt från våra utbildare ser du hur motivation och förändring ökar även hos dig själv, din omgivning samt i dina samtal och möten.

Motiverande samtal (MI) är en utmärkt metod för att tillämpa ett coachande förhållningssätt inom både Utvecklande Ledarskap och Indirekt ledarskap.

Motiverande samtal skapar på samma sätt som Utvecklande ledarskap en samtals-melodi inom organisationen med ett gemensamt förhållningssätt för såväl chefer som medarbetare.

Utbildningen finns också som öppen utbildning om skräddarsydd inte önskas. Här hittar du aktuella datum i samtliga orter

Förväntad effekt i verksamheten

Under de fem senaste åren har vi genomfört MI-utbildningar för  Migrationsverket, socialtjänsten i olika kommuner, arbetsmarknadsenheten, boendestödjare, biståndshandläggare och äldrevård.

Vi har också utbildat pedagoger på gymnasieskolor, HVB hem och unga vuxna för speciella insatser inom Tensta/Rinkeby stadsdelsförvaltning.

Oavsett om du arbetar i privat eller offentlig sektor kan du välja våra öppna kurser eller kontakta oss för att skräddarsy en MI-utbildning för personalgrupper eller verksamhet.

Forskning och evidens

Motiverande samtal (MI) är framtagen av och forskad på av William R. Miller, fil.dr. i psykologi och psykiatri vid universitet i New México, och Stephen Rollnick, fil dr, professor i hälso- och sjukvårdskommunikation på medicinska fakulteten vid universitetet i Cardiff, Wales, Storbritannien.

Miller och Rollnick tittade på vad i samtalet som gör skillnad för förändring av beteenden och hur man kan få motparten att känna ökad motivation utan att väcka motstånd. Det finns tydlig evidens som visar på hur väl metoden fungerar.