Diplom & certifieringar

Tusentals diplom och intyg till tusentals elever

I över 20 år har vi diplomerat och certifierat samtalscoacher, samtalsterapeuter och organisationskonsulter i Sverige, Finland och Norge.

Vår strävan efter kvalitet innebär bland annat att:

 • HumaNovas tidigare elever är idag verksamma inom såväl näringslivet som egna företagare eller anställda. Du möter dem i hälso- och friskvårdsbranschen, vårdsektorn och offentlig sektor. Se mer under rubriken våra elever.
 • HumaNovas diplomering till samtalscoach har erhållit European Quality Award (EQA) från European Mentoring and Coaching Council (EMCC)
 • HumaNovas utbildning till samtalsterapeut med integrativ grund och psykosyntes, samt KBT/ACT  följer steg 1 normen och därmed inkluderar en basutbildning i psykoterapi.

Våra diplomutbildningar är:

 • Samtalsterapeut på integrativ grund
 • Samtalsterapeut med ACT som grund
 • Organisationskonsult
 • Handledare
 • Samtalscoach
 • Par och relationsterapeut
 • Par- och relationsterapeut/coach
 • Beroende-medberoendeterapeut

Certifikat och intyg

Deltagare på kortare utbildningar och kurser får ett studieintyg under förutsättning att man är godkänd samt har godkänd närvaro. Intyget delas ut på sista dagen efter avslutad kurs. Exempel på utbildningar som ger studieintyg är:

 • Bli den du är, 2 terminer
 • ACT (Acceptance Commitment Theraphy) 5 dagar,
 • Bli medveten, 5 dagar
 • Motiverande samtal (MI, grundutbildning 3 dagar
 • Utvecklande ledarskap (UL), 3 dagar enligt Försvarshögskolans normer.