Diplom & Studieintyg

Diplomering vid HumaNova – så här går det till

Sedan 1996 har HumaNova diplomerat Samtalscoacher, Samtalsterapeuter och Organisationskonsulter i Sverige och tidigare också i Finland och Norge.

När kan jag ansökan om Diplom?

Du är välkommen att lämna in din Diplomansökan så snart du fått information från din lärare att du är ”Godkänd” i utbildningens samtliga moment. Du ska ha genomgått obligatoriskt antal sessioner i individuell terapi/coaching. Du ska haft 100% närvaro på både schemalagd tid och i din studiegrupps arbete. Och du ska till fullo ha betalat din utbildning.

Ansökan och intyg

Diplomansökan lämnas till Utbildningsservice tillsammans med skriftligt undertecknade intyg från terapeut/er och/eller coach med information om antal sessioner och tidsperiod. Intyg ska vara i original – pdf eller kopia på mail med terapeutens mailsignatur och tidpunkt går också bra. Din ansökan handläggs endast om den är komplett.

Intyg får inte innehålla ”löften” om framtida samtal – för att möta upp till antalet obligatoriska sessioner.

HumaNovas blankett ”Bekräftelse på individuell samtalsterapi” gäller inte som intyg.

Handläggning

HumaNova behandlar inkomna diplomansökningar i kronologisk ordning. Normal handläggningstid är 3-4 veckor med undantag vid jul- och sommarlovsperioderna då handläggningstiden kan vara längre.

Efter sista schemalagda utbildningsdag har eleven sex (6) månader på sig att slutföra och komplettera samtliga till utbildningen hörande uppgifter. Det inkluderar t ex att ta igen eventuellt missade utbildningsdagar.

Våra diplomutbildningar är:

 • Samtalsterapeut – psykosyntes, integrativ grund
 • Samtalsterapeut – KBT/ACT
 • Organisationskonsult
 • Handledare
 • Samtalscoach – ICFs kärnvärden
 • Par- och relationsterapeut
 • Par- och relationscoach

Studieintyg

Deltagare på utbildningar och kortare kurser får Studieintyg under förutsättning att man är godkänd i alla moment och har godkänd närvaro. Exempel på utbildningar/kurser som ger Studieintyg är:

 • Bli den du är, 2 terminer
 • Led dig själv, 1 termin
 • ACT (Acceptance Commitment Therapy), 5 dagar
 • Möt dig själv, 5 dagar
 • Motiverande samtal (MI) grundutbildning, 3 dagar
 • Utvecklande ledarskap (UL), 4 dagar enligt Försvarshögskolans normer

Se alla våra kurser och utbildningar