Diplom & certifieringar

Tusentals diplom och intyg till tusentals elever

I över 20 år har vi diplomerat Samtalscoacher, Samtalsterapeuter och Organisationskonsulter i Sverige, Finland och Norge.

Vår strävan efter kvalitet innebär bland annat att:

 • HumaNovas tidigare elever är idag verksamma inom näringslivet som egna företagare eller som anställda. Du möter dem i hälso- och friskvårdsbranschen, vårdsektorn och offentlig sektor. Se mer under rubriken våra elever.
 • HumaNovas utbildning till Samtalsterapeut med integrativ grund och psykosyntes samt KBT/ACT  följer normen för Steg-1 och inkluderar därmed en basutbildning i psykoterapi.

Våra diplomutbildningar är:

 • Samtalsterapeut på integrativ grund
 • Samtalsterapeut med ACT som grund
 • Organisationskonsult
 • Handledare
 • Samtalscoach
 • Par- och relationsterapeut
 • Par- och relationscoach

Studieintyg

Deltagare på kortare utbildningar/kurser får ett Studieintyg under förutsättning att man är godkänd samt har godkänd närvaro. Studieintyget delas ut på sista dagen efter avslutad kurs. Exempel på utbildningar/kurser som ger studieintyg är:

 • Bli den du är, 2 terminer
 • ACT (Acceptance Commitment Theraphy), 5 dagar
 • Möt dig själv, 5 dagar
 • Motiverande samtal (MI) grundutbildning, 3 dagar
 • Utvecklande ledarskap (UL), 4 dagar enligt Försvarshögskolans normer