Bloggen om personlig utveckling

Visa

Har du fastnat i dina tankar

2020-09-18

Har du fastnat i dina tankar

Sju frågor att fundera försiktigt på.

Här kommer sju snabba frågor som hjälper dig förstå om du fastnat i dina tankar. Kanske grubblar du då för mycket och glömmer bort att tankar bara är tankar och att det egentligen är du som har alla dessa tankar, som kan göra något åt saken.

På psykologspråk kallas det ibland att vi fusionerar med våra tankar eller att vi är identifierade med tankarna. Vi tror helt enkelt på tankarna, fast en tanke ju bara är en tanke.

Sätt nu poäng på varje fråga, ett poäng om det aldrig är sant och sju poäng om det alltid stämmer. Du får givetvis sätta allt där emellan.

  1. Mina tankar orsakar mig oro, ångest och känslomässigt lidande.
  2. Jag blir så upptagen av mina tankar så att jag inte klarar av att göra de saker jag helst vill göra.
  3. Jag överanalyserar situationer så att det i slutändan inte blir hjälpsamt för mig själv.
  4. Jag kämpar med mina tankar.
  5. Jag blir upprörd över mig själv för att jag har vissa tankar.
  6. Jag trasslar in mig i mina tankar.
  7. Det är en kamp att släppa upprörande tankar, även om jag vet att det vore hjälpsamt.

Hur många poäng blev det? Är det en bit över 20 så tycker forskarna bakom listan att du fusionerar med eller identifierar dig med dina tankar mer än vad som är hjälpsamt i livet.  Så då är det dags att tänka på om du vill göra något år det. Kom ihåg att den tanken är också bara en tanke och alla tankar är verkligen inte sanna utan ofta bara en story i huvudet. Du är ju mer än dina tankar. Du är den som bestämmer vilka tankar som skall få avgöra ditt liv

Tänk varsamt!

PS. Frågorna är fritt översatta från boken ”A liberated mind” av Steven Hayes.

Följ oss på sociala medier

Vem är du?

2020-08-10

Vem är du?

En av de klassiska frågorna inom många upplevelsebaserade psykologiformer är ”vem är du?” Hur definierar du dig själv? Är du din hjärna, dina tankar, dina känslor, din kropp eller kanske dina egenskaper? Eller är du något mer?

Ett sätt att dela in psykologier i olika ”teoretiska grupper” kan vara att se på frågan vem är du. Några tänker sig att vi behöver lära känna oss själva genom att enbart lära känna vårt psykiska innehåll, t ex tankar, känslor, kroppsförnimmelser. Det handlar då om att identifiera, uppleva och ta hand om psykologiska upplevelser för att sedan ”ändra” på t ex tankar och känslor för att växa och utvecklas. Vi är helt enkelt våra tankar, känslor och vår kropp. Det är svaret på vem är du.

Ett annat sätt att se på oss människor är att se oss som något mer än vårt psykiska innehåll. Jag är den som har tankar och känslor. Tankar och känslor kommer och går – det är bara något som passerar revy. Jag är som kärnan eller rummet i vilket tankar och känslor kommer och går. Att utveckla mig är att utveckla mitt inre rum, så jag kan leva med alla tankar och känslor som kommer och går. Att utvecklas handlar då mer om att sortera och välja vilka inre upplevelser som jag vill agera utifrån och vilka jag med självmedkänsla bara observerar och vänligt låter passera.

Så vem är du?

Följ oss på sociala medier

Är det ibland svårt att välja?

Vilken blogg vill du läsa? Låt ödet, fru fortuna, eller slumpen välja.
Eller är det redan förutbestämt?

Inspiration, frustration och kunskap.

HumaNovas bloggar skrivs i syfte att inspirera till självreflektion eller för att väcka tankar om relationer eller livet i stort. Ibland är våra inlägg personliga reflektioner från våra medarbetare och konsulter. I vissa fall är syftet att förmedla kunskap om senaste nytt inom  våra ämnesområden.

Vi på HumaNova