Bloggen om personlig utveckling

Visa

ACT-terapeut – ett framtidsyrke

2019-03-14

ACT-terapeut – ett framtidsyrke

ACT är den en av de snabbast växande terapiformen och en av de mest eftersökta utbildningarna hos oss. Många använder ACT för sin personliga utveckling men de allra flesta studerar för att påbörja en ny yrkesbana med ACT-metoden i fokus.

Men vad händer efter utbildningen? Vad kan du arbeta med när du är diplomerad ACT-terapeut och hur stora är chanserna att få jobb? I den här artikeln hoppas vi på att kunna ge svar på de frågorna.

Tre huvudsakliga områden

Som ACT-terapeut kan du arbeta i en mängd olika roller. Det finns egentligen ingen begränsning men de flesta ACT-yrken brukar man huvudsakligen hitta inom följande tre områden:

psykosocialt arbete, som t ex. inom:

 • Somatisk vård
 • Primärvård
 • Skolhälsa
 • Personlig utveckling, friskvård

kurativt arbete, exempelvis:

 • Socialtjänst
 • Krisarbete
 • Kyrkoförsamlingar
 • Olika former av sociala stödinsatser

näringslivet, för exempelvis:

 • Chefsutveckling
 • Stöd till hela arbetsteam
 • Stöd till enskilda medarbetare

En rad olika inriktningar

Många ACT-terapeuter arbetar med att stödja människor som har depression, livskris, ångestproblematik, PTSD, missbruk, relationsproblem m.m. Men ACT har också visat sig vara en väl fungerande metod för klienter utan specifik problematik som har en längtan efter att utvecklas som människor.

Det breda användningsområdet sammanhänger till stor del med att ACT är en mångdimensionerad metod. Här ryms mindfulness och existentialism och även konkreta beteendeförändringar med förankring i inlärningspsykologiska och beteendeterapeutiska principer.

ACT-metoden är också lämplig i situationer där man inte fullt ut delar samma språk. Det beror på att den har inslag av olika upplevelser och övningar som gör den mindre upphängd på prat än andra mer traditionella terapimetoder.

Av samma anledning passar den bra i möten med tonåringar som kan känna otålighet vid långa samtal. Ytterligare ett exempel på användningsområde är i gruppsammanhang där terapeuten kan använda ACT som en lekfull och gestaltande metod.

Framtidsutsikter

Givetvis är det svårt att sia om chanserna att få jobb i varje enskilt fall. Vad vi dock vet är att uppmärksamheten kring ACT har ökat kraftigt under senare år.

Bland annat märks det på att publiceringen av ACT-relaterade böcker formligen har exploderat och att många efterfrågar just litteratur med den typen av psykologi.

Populariteten beror till stor del på den långa rad forskningsresultat som visar att metoden verkligen fungerar. Vilket i sin tur har gjort att personer med en ACT-certifiering är eftertraktade i en rad olika branscher.

Tidigare elever och deras yrkesval

De flesta av våra tidigare elever har etablerat sig väl och använder ACT-metoden i olika yrken, antingen som anställd eller i egen verksamhet. Här kan du t.ex. läsa om Helene, Liza och Anette som valde att starta en ACT-mottagning tillsammans, Sthlms Act Grupp. Här erbjuds samtalshjälp, workshops och föreläsningar för såväl individer som grupper.

Kostnadsfri studievägledning

Även om möjligheterna är många för den som blir ACT-terapeut kan det vara knepigt att ta första steget.

Har du frågor som rör din specifika situation? Undrar du om en ACT-utbildning är något för dig och just nu? I så fall finns våra studievägledare till hands. De hjälper dagligen personer att fatta beslut om sin personliga utveckling och karriärval.

För att ställa frågor till en av våra studievägledare klicka här.

Läs fler bloggar här

Är du alltid på väg någonstans?

2019-03-14

Är du alltid på väg någonstans?

Vart är du på väg? Inåt, framåt eller hur tänker du?

En del verkar tänka att personlig utveckling handlar om att förändras. Att bli annorlunda, tänka annorlunda, känna annorlunda, göra annorlunda imorgon. Som om det du tänkte och kände var fel och borde bytas ut.  ”Bytt, bytt kommer aldrig mer igen”.

Kanske är verklig förändring till en början egentligen något helt annat. Att helt enkelt lära sig vara med det som är. Jag har det jag har, jag tänker det jag tänker och jag känner det jag känner.

Utmaningen är att just detta är svårt och till en början för oss oförståeligt. Vi vill ju gärna komma undan oss själva, fly från våra så kallade brister och inre obekvämligheter. Vi försvarar oss själva i det oändliga för att slippa komma oss själva riktigt nära. Skyller på andra, värderar och dömer både oss själva och andra. Tänker att det är andra som borde vara annorlunda.

Men tänk om resan alltid börjar inåt. Att bli en nära lyssnande vän till sig själv. Kanske till och med sin egen goda förälder. Först då kan vi sluta skydda oss, öppna upp och vara med oss själva. Då, precis där, kan den yttre resan börja.

Läs fler bloggar här4 livsprinciper

Är det ibland svårt att välja?

Vilken blogg vill du läsa? Låt ödet, fru fortuna, eller slumpen välja.
Eller är det redan förutbestämt?

Inspiration, frustration och kunskap.

HumaNovas bloggar skrivs i syfte att inspirera till självreflektion eller för att väcka tankar om relationer eller livet i stort. Ibland är våra inlägg personliga reflektioner från våra medarbetare och konsulter. I vissa fall är syftet att förmedla kunskap om senaste nytt inom  våra ämnesområden.

Vi på HumaNova