Bloggen om personlig utveckling

Visa

Ditt inre

2020-12-01

Låt ditt inre sköta sig självt!

Kanske vet du redan att balansen sköter sig bäst själv? I det här fallet menar vi balanssinnet. De som arbetar med vår fysiska balans vet spännande nog att människor som tappar balansförmågan ofta blir sämre om de aktivt försöker ”träna” balansen. Det innebär med andra ord att balansen i många fall tränas bäst omedvetet. Läkande fungerar helt enkelt bäst om vi inte lägger oss i.

Hur är det då med vår inre balans? Kanske kan vi göra en jämförelse utifrån några begrepp som nu kommer inom den Transdiagnostiska revolutionen. Det vill säga behandlingar som utgår från bakomliggande psykologiska processer, inte från t ex DSM som bygger på vad folk klagar på och vad vi faktiskt kan se för symptom.

En av de viktiga bakomliggande psykologiska processerna som forskarna är mest överens om inom transdiagnostik är undvikande av upplevelse. Det vill säga vår egen ovillighet att undvika våra egna interna upplevelser såsom känslor, tankar, handlingsimpulser och kroppsförnimmelser.

Med andra ord tappar vi på sikt den inre balansen om vi lägger oss i genom att undvika inre upplevelser. Vi kan tappa balansen så till den grad att vi blir sjuka. Det vi lär oss av det, är enkelt i teorin och svårt i verkliga livet – dvs känn det du känner, tänk det du tänker. Upplev och smaka helt enkelt på dig själv fullt ut. Låt den inre balansen sköta sig själv precis som den yttre genom att ta emot det som kommer till dig. Våga lita på att du har de upplevelser du behöver. Och våga undvika upplevelsemässigt undvikande.

Tänk om det är så ändå att både den inre och yttre balansen sköter sig bäst själv, om vi vågar lita på de inre tysta processerna och inte lägger oss i.

Vågar du prova? 

Läs fler bloggar härVåra utbildningar

Hur mäter du dig själv

2020-11-12

Hur mäter du dig själv, är du duktig eller god?

Alla mäter vi oss själva på något sätt. Såklart vi lär oss mäta längd, vikt osv men också våra mjukare variabler så som att vara ”bra” på något sätt. Vi mäter vårt allmänna värde medvetet eller omedvetet på den omöjliga skalan varje dag. Men vårt fokus för vårt mätande skiftar ofta i olika livsfaser.

Nästa alla utvecklingsstegar som beskrivs i utvecklingspsykologiska böcker för vuxna av kloka gummor och gubbar, Wilber, Piaget, Maslow osv, går över någon form av mer egocentrisk, prestationsinriktad fas i livet där värderandet av det egna jaget så småningom går över till att viljan att bidra till andra hamnar mer i fokus. Att vara en god människa och bidra till en bättre värld blir mer värt att mäta på äldre dar.

Men en omskrivning av de mer politiska ”skämtsamma” uttrycken; är du inte vänster när du är ung har du inget hjärta, är du inte höger när du bli gammal har du ingen hjärna skulle då så att säga gå emot utvecklingspsykologin här.

Som tur är går dessa grovt förenklade slutsatser mot varandra. Så enkelt som i teorin är det ju aldrig.

Men en sak är säker, vi behöver som vanligt både och. Vi är aldrig antingen eller utan vi är alltid syntesen av polerna. Vi vill bidra till det gemensamma goda och vi vill bidra till vårt alldeles egna goda liv. Att hitta rätt fokus mellan jag och vi är kanske något av det viktigaste var och en kan syssla med. Kanske är det just det som är balans i livet?

Så hur är ditt fokus just nu, har du bra balans mellan ditt eget goda och det stora goda? Tänk om någon kunde mäta det!

Läs fler bloggar härVåra utbildningar

Är det ibland svårt att välja?

Vilken blogg vill du läsa? Låt ödet, fru fortuna, eller slumpen välja.
Eller är det redan förutbestämt?

Inspiration, frustration och kunskap.

HumaNovas bloggar skrivs i syfte att inspirera till självreflektion eller för att väcka tankar om relationer eller livet i stort. Ibland är våra inlägg personliga reflektioner från våra medarbetare och konsulter. I vissa fall är syftet att förmedla kunskap om senaste nytt inom  våra ämnesområden.

Vi på HumaNova