Motiverande samtal (MI) Online

MI utbildning distans – studera när du vill

HumaNovas onlineutbildning i Motiverande samtal, kallad MI Online, är perfekt för dig som vill studera när du vill, i din egen takt. Vi går igenom bakgrunden till MI samt de teoretiska och praktiska grunderna för metoden. Kursen motsvarar en 3-dagars grundkurs.

En användbar samtalsmetod

Metoden heter Motiverande samtal eller MI, Motivational Interviewing, och ska motivera till nya beteenden och förändring. Det är en samtalsmetod och ett förhållningssätt, som används i många yrkesroller och sammanhang.

MI utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 80- och 90-talen. I sitt arbete såg de hur delaktighet och engagemang ökar motivationen hos klienten. I början fokuserade de sin forskning på behandling vid beroendeproblematik, vilket sedan mynnade ut i forskning även inom förändringsprocesser mer generellt. Deras långvariga kliniska studier visar att relationen mellan parterna i samtalet ofta är avgörande för resultatet. Det jämlika arbetet fungerar som en nyckel till hållbar förändring.

Motiverande samtal används inom frisk- och sjukvård samt inom socialtjänst, kriminalvård och psykiatri. Socialstyrelsen rekommenderar samtalsmetoden för rådgivning och behandling vid problematik inom beroende/medberoende kring alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion.

Hållbar förändring och inre motivation

Motiverande samtal används ofta vid rådgivning och behandling i syfte att underlätta förändring. Metoden bygger på att klient och samtalsledare möts som jämlika i ett samarbete och dialogen möjliggör utveckling hos klienten. Det sker genom stöd till klienten att finna sin inre motivation och visa tilltro till hens vilja att söka förändring. På så sätt startar en klientfokuserad process.

Påtvingad eller utifrån initierad förändring ger inte ett hållbart och långsiktigt resultat. I stället är det individens egen vilja till förändring som skapar hållbar förändring. Samarbetet skapar utrymme för utveckling både hos individ och grupp.

För att förstå grunderna i Motiverande samtal behöver vi acceptera att människor har olika förutsättningar att nå förändring samt att vägen framåt kan se olika ut. Viktiga MI-principer är att:

  • Försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande
  • Inte argumentera när klienten inte ser någon anledning att förändras utan i stället undersöka varför
  • Stärka klientens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring.

Lärarledd MI-kurs, 3 dagar

Här finner du samma kurs som beskrivs ovan, fast lärarledd i våra lokaler i Lund, Göteborg eller Stockholm – Motiverande samtal, 3 dagar – MI utbildning.

Omfattning:

Grundkurs motsvarande 3 dagar

Start

Löpande

Pris:

Privat
4900 SEK inkl moms
Företag
4900 SEK exkl moms

Är ni fler från samma företag som vill gå utbildningen? Kontakta oss för en offert.

Plats:

Vart du vill

Köp kursen här

Onlinekursen motsvarar en grundkurs på 3 dagar med teoretiska avsnitt som varvas med övningar.

Du kan studera var och när du vill. Efter genomgången kurs ska du kunna använda metoden i de fyra centrala processerna i rådgivande och behandlande syfte:

  1. Engagera
  2. Fokusera
  3. Framkalla
  4. Planera för en förändring

Du behöver ingen särskild erfarenhet för att gå kursen. Det kan dock vara en fördel att ha vana från att leda individuella samtal, men det är inget krav.