Diplomerad Samtalscoach – Utbildning

Diplomerad Samtalscoach – 1-årig påbyggnad

Drömmer du om att bli Samtalscoach? HumaNovas yrkesutbildning till Diplomerad Samtalscoach vänder sig till dig som vill inspirera människor att hitta sin egen vilja att genomföra önskade förändringar. Vår samtalscoachutbildning är ackrediterad av ICF på Level 1 nivå. Läs mer om ICFs certifieringar.

ICF Coachutbildning

Utbildningen till Diplomerad Samtalscoach börjar med att du går en av basutbildningarna i psykosyntes – Bli den du är eller Led dig själv. Utbildningen innebär personlig utveckling, ur både ett personligt- och ett professionellt perspektiv. Utbildningen ger dig verktyg för att utveckla ditt självledarskap genom både förbättrad självmedkänsla och nya insikter.

Under utbildningen får du verktyg både för det coachande samtalet och för ditt förhållningssätt till dina medmänniskor. Kunskaperna fördjupas så att du självständigt kan genomföra coachande samtal.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd med 24 lärarledda utbildningsdagar, som varvas med arbete i mindre studiegrupper samt 10 sessioner coaching. Efter utbildningen kan du arbeta med coachande samtal i många olika sammanhang.

HumaNovas Samtalscoachutbildning blev ICF-ackrediterad år 2020. Det innebär att du som gått vår coachutbildning 2019-20 eller senare och är diplomerad har möjlighet att söka internationell personlig ICF-certifiering.

Utbildningens innehåll

 • Samtalsmetodik
  Vi lär oss konsten att vägleda andra genom utvecklande samtal och coaching. Praktiska övningar, verktyg och modeller för coaching med olika frågetekniker. Konsten att lyssna, vara närvarande och att leda samtal framåt.
 • Psykosyntesteori & -metodik
  Fördjupning av kunskaper inom psykosyntes. Arbete med Delpersonligheter och Viljan. Genomgång av Psykosyntesprocessen. Övningar med olika verktyg såsom Stjärndiagrammet och Viljeakten.
 • Empatisk kommunikation
  Teori och praktiska övningar i Empatisk kommunikation. Reflekterande i grupp och individuellt. Parvis träning i samtal.
 • Affektteori och kroppsmedvetenhet
  Introduktion till affektteori och fördjupning i kroppens betydelse i det coachande samtalet.
 • Coaching – metod och upplägg
  Genomgång av coachingprocessen. Vad innebär det att coacha med psykosyntes som grund? Coachingsamtalens upplägg.
  Träning och övning i coachande samtal – verktyg och metodik.
 • Grupprocess och coaching i grupp
  Interpersonlig psykosyntes och grupprocess med fokus på utbildningsgruppen. Susan Wheelans grupputvecklingsteori.
  Praktisk träning i att coacha grupper och team.
 • Övergripande psykosyntesteori och metodik
  Psykosyntesens ’7 core concepts’.
 • Psykisk överbelastning
  Vi lär oss om depression, ångest och stress.
 • Etik och Etisk kod
  Vi reflekterar kring grundläggande etiska värderingar och principer inför coachingen. Genomgång av ICF:s etiska riktlinjer samt HumaNovas Etiska kod vid arbete med träningsklienter.
 • Transpersonell psykosyntes
  Arbete med transpersonella kvaliteter. Syfte och mening. Inneboende potential. Reflekterande i grupp och individuellt. Parvis träning i samtal.
 • Mentorcoaching/handledning
  Mentorcoaching/handledning i coachande samtal med träningsklienter.

Startdatum

Stockholm
12 september 2024

Göteborg
13 september 2024

Omfattning

2 terminer. Deltid

Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
31 800 SEK/termin inkl. moms

Företag
31 800 SEK/termin exkl. moms

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här 

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter i metoder som förbättrar och fördjupar mänsklig utveckling och kommunikation. Målet med utbildningen är att du ska kunna vara yrkesverksam som Samtalscoach och, om du önskar, så småningom certifiera dig via ICF.

 

Du ska först ha genomgått och vara godkänd på någon av basutbildningarna Bli den du är eller Led dig själv, samt bedömts lämplig att fortsätta.

Du ska:

 • Vara godkänd i samtliga ingående delar på någon av basutbildningarna Bli den du är eller Led dig själv
 • Vara godkänd i samtliga ingående delar i utbildningen Diplomerad Samtalscoach
 • Genomgått de sessioner samtalsterapi som ingår i basutbildningen, 10 sessioner individuell coaching hos en ICF-certifierad Coach eller Diplomerad Samtalscoach i psykosyntes, varav 3 sessioner hos en ICF-certifierad mentorcoach.
 • Varit närvarande 100%  på både schemalagd tid och studiegruppsträffar.
 • Genomfört  coachingsamtal med två träningsklienter (2×5 tim)
 • Till Diplomansökan ska bifogas skriftligt undertecknat intyg (original eller pdf/kopia) från terapeut/er och coach avseende antal sessioner och tidsperiod

ICF är en av världens största internationella coachorganisationer med över 40 000 certifierade coacher världen över. Att ha genomgått en ICFackrediterad utbildning öppnar upp möjligheter för att exempelvis coacha i offentlig sektor. Personlig ICF-certifiering är en kvalitetssäkring som många företag idag efterfrågar när de anlitar externa coacher.

Det är ICF som utfärdar personlig certifiering till personer som utbildat sig till coach på HumaNova eller andra av ICF godkända utbildningsföretag. När du gått utbildningen och är diplomerad av HumaNova kan du ansöka om egen individuell certifiering via Level 1-spåret, givet att alla kriterier för sådan certifiering är uppfyllda.

Mer information

 • Diplomerade Samtalsterapeuter i Psykosyntes, som vill komplettera till Samtalscoach ICF (1 år), är välkomna att gå utbildningen med 50% rabatt.
 • Diplomerade Samtalsterapeuter KBT/ACT, som vill komplettera till Samtalscoach ICF (1 år), är välkomna att gå utbildningen och betalar fullt pris.

Anmäl dig här

Erbjudandet riktar sig till dig som gått Samtalscoachutbildningen ICF ackrediterad ACSTH 2019-2023. 

 • 3 timmar individuell mentorcoaching
 • Godkännande av 1 inspelad coachingsession
 • Stöd i certifieringsprocessen

Vill du sedan ansöka om certifiering hos ICF behöver du endast göra ett digitalt kunskapsprov.

I praktiken innebär det att en del av det arbete du själv gör efter din utbildning för att bli certifierad nu ingår i utbildningen. Detta har du redan:

 • Genomgått en ICF ACSTH ackrediterad utbildning
 • 7 timmar mentorcoaching i grupp

För att ansöka om ICF ACC certifiering till coach behöver du:

 • 100 timmar träningsklienter coaching. Får tillgodoräknas från den dag du påbörjade din Samtalscoachutbildning
 • 10 timmar mentorcoaching, varav minst 3 timmar individuellt
 • 1 inspelad coachingsession 

Pris: 5 900 kr + moms

Anmäl dig här

Samtalscoaching på jobbet

Det coachande samtalet är ett kraftfullt verktyg för dig som är chef eller har en ledarroll utan formellt chefsansvar. Du vill i din yrkesroll inspirera andra att utvecklas så att de i sin tur kan bidra till sin egen och organisationens utveckling.

Grunden för det coachande samtalet börjar med din egen självkännedom och ditt självledarskap. Under utbildningen till Samtalscoach stärks förståelsen för dig själv och andra. Med nya insikter, verktyg och metoder kan du coacha och vägleda dina medarbetare och kollegor på ett tryggt sätt.

Coachande samtal har blivit en allt viktigare del av utvecklingen på jobbet och Samtalscoacher efterfrågas av många organisationer inom både näringsliv och offentlig sektor. För dig som väljer att utbilda dig till Diplomerad Samtalscoach hos oss är utbildningen både kompetenshöjande och vidareutvecklande. Kanske är det en helt ny inriktning på din karriär?

Hur kan jag vidareutveckla mig?

Efter att du genomgått utbildningen och uppfyllt dess kriterier kan du söka vidare till våra yrkesutbildningar Organisationskonsult, Par- och relationscoach eller Samtalsterapeut. Du kan också välja att gå hela Ledarskaps- och organisationsprogrammet LOOP, där samtalscoach är modul 2.

Nedan kan du läsa tre olika intervjuer av HumaNovas tidigare elever

"Det är en befrielse att få ta ansvar för mitt eget liv."

Läs hela intervjun här.

"Jag blev nyfiken, ville förstå mina och andras reaktioner."

Läs hela intervjun här.

"Jag vill tipsa de som jobbar som chefer, inom HR eller med personalfrågor att gå utbildningen."

Läs hela intervjun här.