Diplomerad Samtalscoach-utbildning

Diplomerad Samtalscoach – ICF-ackrediterad 2-årig utbildning

Drömmer du om att bli samtalscoach? HumaNovas yrkesutbildning till Diplomerad Samtalscoach vänder sig till dig som vill inspirera människor att hitta sin egen vilja att genomföra önskade förändringar. Vår samtalscoach-utbildning är ackrediterad av ICF på ACSTH nivå. Läs mer om ICFs certifieringar.

ICF Coach-utbildning

Vår ICF coach-utbildning till Diplomerad Samtalscoach är uppdelad i olika teman. Läs mer om varje års inriktning samt utbildningens upplägg nedan.

År 1

Utbildningen till Diplomerad Samtalscoach börjar med att du läser en 1-årig basutbildning i psykosyntes Bli den du är eller Led dig själv som ledare. På utbildningarna lär du dig mer om personlig utveckling, både ur ett personligt- och ett professionellt perspektiv, samt hur du kan utveckla ditt ledarskap genom ökad självinsikt och självmedkänsla.

År 2

Under andra året lär du dig att använda det coachande samtalet som ett verktyg och ett förhållningssätt till dina medmänniskor. Dina kunskaper fördjupas så att du självständigt kan genomföra coachande samtal med en person eller en grupp.

Utbildningens upplägg

Coachutbildningen är upplagd på samma sätt som ’Bli den du är’ och ’Led dig själv som ledare’, dvs lärarledda utbildningsdagar varvas med arbete i små studiegrupper samt egen individuell samtalsterapi. Efter utbildningen kan du arbeta med coachande samtal i utvecklande, utbildande, relationella och/eller personalledande sammanhang.

HumaNovas 2-åriga Samtalscoachutbildning blev ICF-ackrediterad år 2020. Det betyder att du som gått coachutbildningen 2019-20 eller senare och är diplomerad har möjlighet att själv söka internationell ICF-certifiering.

Anmäl dig till samtalscoachutbildningen härIntroduktionsguide till Samtalscoach

Startdatum

Stockholm
Onsdag 14 september 2022

Göteborg
Fredag 30 september 2022

Omfattning

2 terminer. Deltid

Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
31 800 SEK/termin inkl. moms

Företag
31 800 SEK/termin exkl. moms

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här 

ICF är en av världens största internationella coachorganisationer med över 30 000 certifierade coacher världen över. En ICFgodkänd utbildning öppnar upp möjligheter för att exempelvis coacha i offentlig sektor. Personlig ICF-certifiering är en kvalitetssäkring som många företag idag efterfrågar när de anlitar externa coacher.

Det är ICF som utfärdar certifieringar till de personer som utbildat sig till coach på HumaNova eller andra av ICF godkända utbildningsföretag.

När du gått utbildningen och är diplomerad av HumaNova kan du ansöka om egen individuell certifiering via ACSTCH-spåret, givet att alla kriterier för sådan certifiering är uppfyllda.

Diplomerad Samtalsterapeuter som vill komplettera till Samtalscoach ICF.

Diplomerade Samtalsterapeuter som vill komplettera till Samtalscoach ICF har följande möjlighet.

Gå hela Samtalscoachåret ICF ackrediterat. Diplomerade Samtalsterapeuter och Samtalscoacher 2008-2018 får gå för 50% rabatt.

 1. Diplomerade samtalsterapeuter psykosyntes/Integrativ psykoterapi

De behöver delta på samtliga moment förutom Empatisk kommunikation.

 • Inlämningsuppgift Viljan, inlämnad och godkänd.
 • Godkänd och rekommenderad av tidigare lärare
 • Diplomerade Samtalscoacher 2008-2018 får gå hela utbildningen till halva priset.
 1. Diplomerade samtalsterapeuter ACT
 • Diplomerade ACT terapeuter går Samtalscoach 1 år till ordinarie pris

Anmäl dig här

Diplomerad Samtalscoach – utbildningens innehåll

 • Samtalsmetodik
  Vi lär oss konsten att vägleda andra genom utvecklande samtal och coaching. Praktiska övningar och verktyg och modeller för coaching med olika frågetekniker. Konsten att lyssna, vara närvarande och att leda samtal framåt.
 • Psykosyntesteori & -metodik
  Fördjupning av kunskaper inom psykosyntes. Arbete med delpersonligheter och viljan. Genomgång av Psykosyntesprocessen, t ex Identifikation och Desidentifikation. Övningar med olika verktyg såsom Stjärndiagrammet och Viljeakten.
 • Empatisk kommunikation
  Teori och praktiska övningar i Empatisk kommunikation. Reflekterande i grupp och individuellt. Parvis träning i samtal.
 • Affektteori och kroppsmedvetenhet
  Introduktion till affektteori och fördjupning i kroppens betydelse i det coachande samtalet.
 • Coaching – metod och upplägg
  Genomgång av coachingprocessen. Vad innebär det att coacha med psykosyntes som grund? Coachingsamtalens upplägg. Träning och övning av coachande samtal – verktyg och metodik.
 • Grupprocess och coaching i grupp
  Interpersonlig psykosyntes och gruppprocess med fokus på utbildningsgruppen. Susan Wheelans grupputvecklingsteori.
  Praktisk träning i att coacha grupper och team.
 • Övergripande psykosyntesteori och metodik
  Psykosyntesens ’7 core concepts’.
 • Psykisk överbelastning
  Vi lär oss om mildare psykiska störningar som dystymi, ångest, överbelastning och stress.
 • Etik och etisk kod
  Vi reflekterar kring grundläggande etiska värderingar och principer inför coachingen. Genomgång av HumaNovas Etiska kod för arbete med träningsklienter.
 • Transpersonell psykosyntes
  Arbete med transpersonella kvaliteter. Syfte och mening. Inneboende potential. Reflekterande i grupp och individuellt. Parvis träning i samtal.
 • Handledning på coaching
  Handledning på coachande samtal med träningsklienter.

Samtalscoaching på jobbet

Det coachande samtalet är ett kraftfullt verktyg för dig som är chef eller har en ledarroll utan formellt chefsansvar. Du vill i din yrkesroll inspirera andra att utvecklas så att de i sin tur kan bidra till sin egen och organisationens utveckling.

Grunden för det coachande samtalet börjar med din egen självkännedom. Under utbildningen till Samtalscoach stärks förståelsen för dig själv och andra. Med nya insikter, verktyg och metoder kan du coacha och vägleda dina medarbetare och kollegor på bästa sätt.

Coachande samtal har blivit en allt viktigare del av utvecklingen på jobbet och Samtalscoacher efterfrågas av många organisationer inom både näringsliv och offentlig sektor. För dig som väljer att utbilda dig till Diplomerad Samtalscoach hos oss är utbildningen både kompetenshöjande och vidareutvecklande. Kanske är det en helt ny inriktning på din karriär?

HumaNova erbjuder även en Diplomerad Samtalsterapeut-utbildning. En samtalsterapeut använder samtalet som redskap för att bidra till personlig utveckling.

Hur kan jag vidareutveckla mig?

Efter att du genomgått utbildningen och uppfyllt dess kriterier kan du söka vidare till våra yrkesutbildningar Organisationskonsult, Par- och relationscoach eller Samtalsterapeut.

Nedan kan du läsa tre olika intervjuer av HumaNovas tidigare elever

"Det är en befrielse att få ta ansvar för mitt eget liv."

Läs hela intervjun här.

"Jag blev nyfiken, ville förstå mina och andras reaktioner."

Läs hela intervjun här.

"Jag vill tipsa de som jobbar som chefer, inom HR eller med personalfrågor att gå utbildningen."

Läs hela intervjun här.

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter i metoder som förbättrar och fördjupar mänsklig utveckling och kommunikation. Du utvecklar förståelsen för samspelet mellan människor och ökar din medvetenhet om vad som stödjer respektive hindrar en god och framgångsrik kommunikation och utveckling.

Efter utbildningen är du välkommen att söka vidare till någon av våra yrkesutbildningar till Diplomerad Organisationskonsult eller Samtalsterapeut.

Du ska först ha genomgått och blivit godkänd på någon av basutbildningarna Bli den du är eller Led dig själv som ledare, samt bedömts lämplig att fortsätta.

Du behöver:

 • Vara godkänd på någon av basutbildningarna Bli den du är eller Led dig själv som ledare
 • Vara godkänd på de skriftliga uppgifter som hör till utbildningen
 • Genomgått minst 10 sessioner individuell samtalsterapi hos en Diplomerad Samtalsterapeut i psykosyntes
 • Genomgått minst 5 sessioner individuell coaching hos en Diplomerad Samtalscoach i psykosyntes eller ICF-certifierad coach.
 • Varit närvarande 100  procent på både schemalagd tid och studiegruppsträffar
 • Genomfört  coachsamtal med två träningsklienter (2×5 tim) och deltagit i handledning för samtalen
 • Samtliga terminsavgifter skall vara betalade
 • Till Diplomansökan ska bifogas intyg från terapeut och coach avseende antal sessioner och tidsperiod. Intyg ska vara skriftligt undertecknat av terapeut/coach – i original eller pdf/kopia på original.

Bli samtalscoach på två terminer

Du som har gått Bli den du är, Led dig själv som ledare och Samtalsterapeut kan läsa två terminer och bli Diplomerad Samtalscoach.

Den schemalagda tiden uppgår till ca 24 utbildningsdagar. Utöver detta deltar du i studiegruppsträffar vid minst 14 tillfällen, då gruppen samtalar kring olika kursavsnitt. Tiderna för dessa bestämmer deltagarna själva i sin studiegrupp.

 • Du genomför tio coachsamtal med två träningsklienter (fem samtal/klient).
 • Du genomgår själv minst tio sessioner individuell samtalsterapi samt fem sessioner coaching (ingår inte i utbildningen).
 • Uppskattningsvis 150 till 200 timmar för individuellt hemarbete med olika övningar och skriftliga uppgifter tillkommer.