Diplomerad Samtalscoach

Utbildning till Diplomerad Samtalscoach

HumaNovas yrkesutbildning till Diplomerad Samtalscoach vänder sig till dig som vill inspirera människor att hitta sin egen vilja att genomföra önskade förändringar.

Utbildningen till Samtalscoach börjar med Bli den du är eller Led dig själv som ledare, en 1- årig grundutbildning i psykosyntes. Under andra året lär du dig att använda det coachande samtalet som ett verktyg och ett förhållningssätt till dina medmänniskor. Dina kunskaper fördjupas så att du självständigt kan genomföra coachande samtal med en person eller en grupp.

Diplomerad Samtalscoach är upplagd på samma sätt som ’Bli den du är’ och ’Led dig själv som ledare’, med lärarledda utbildningsdagar som varvas med arbete i små studiegrupper samt egen individuell samtalsterapi. Efter utbildningen kan du arbeta med coachande samtal i utvecklande, utbildande, relationella och/eller personalledande sammanhang.

Omfattning – 2 terminer

Den schemalagda utbildningstiden uppgår till ca 24 utbildningstillfällen. Utöver detta ordnas studiegruppsträffar vid minst 14 tillfällen, då gruppen samtalar kring olika kursavsnitt. Tiderna för dessa bestämmer deltagarna själva i sin studiegrupp.

 • Du genomför tio coachsamtal med två träningsklienter (fem samtal/klient).
 • Du genomgår själv minst 15 sessioner individuell samtalsterapi samt 5 sessioner individuell coaching (ingår ej i kursavgiften).
 • Uppskattningsvis 150 till 200 timmar för individuellt hemarbete med olika övningar och skriftliga uppgifter tillkommer.

Anmäl dig här Introduktionsguide till Samtalscoach

Startdatum

Göteborg
VT2021 (schema ej klart)

Lund
VT2021 (schema ej klart)

Stockholm
Tisdag 29 sept
VT2021 (schema ej klart)

Omfattning

2 terminer. Deltid

Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
30 400 SEK/termin inkl. moms

Företag
30 400 SEK/termin exkl. moms

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-388 788

Anmäl dig här 

Antal elever i klasserna hösten 2020 – med hänsyn till Covid-19

Inför start av höstens utbildningar kommer klasser och studiegrupper organiseras i gruppstorlekar som är anpassade efter nuläget i Sverige just då. Under hösten kommer, vid behov, gruppernas storlek att anpassas och bli mindre samt ha endast en lärare per grupp. Det innebär att max 8-10 elever deltar samtidigt i respektive sal.

För att möjliggöra tillräcklig distansering och för att skapa en trygg miljö anpassas antal deltagare per ny grupp utefter lokalens storlek. Det innebär att du nu som vanligt kan anmäla dig till en utbildningsstart och känna dig trygg med att gruppen inte blir för stor.

HumaNovas coachutbildning börjar följa ICFs normer

HumaNova utvecklar nu sin utbildning till Diplomerad Samtalscoach för att följa International Coach Federations (ICF:s) normer och kärnkompetenser. Utbildningen genomförs under Höstterminen 2019 och vårterminen 2020 och därefter kommer HumaNova ansöka om att få utbildningen formellt ackrediterad.

Efter utbildningens ackreditering har du därmed möjlighet att med utbildningen som underlag söka individuell ICFs certifiering, som görs via ICF Sverige.

Information om vad som krävs för de olika certifieringarna hittar du på ICF svenska hemsida.

Det här ingår

 • Samtalsmetodik
  Vi lär oss konsten att vägleda andra genom utvecklande samtal och coaching. Praktiska övningar och verktyg och modeller för coaching med olika frågetekniker. Konsten att lyssna, vara närvarande och att leda samtal framåt.
 • Psykosyntesteori & -metodik
  Vi fördjupar vår kunskap inom psykosyntesen. Arbete med delpersonligheter och viljan. Genomgång av Psykosyntesprocessen. Identifikation och desidentifikation. Övningar med olika verktyg såsom Stjärndiagrammet och Viljeakten.
 • Empatisk kommunikation
  Teori och praktiska övningar i empatisk kommunikation. Reflekterande i grupp och individuellt.  Parvis träning i samtal.
 • Affektteori och kroppsmedvetenhet
  Introduktion till affektteori och fördjupning i kroppens betydelse i det coachande samtalet.
 • Coaching – metod och upplägg
  Genomgång av coachingprocessen. Vad innebär det att coacha med psykosyntesen som grund? Coachingsamtalens upplägg. Träning och övning av coachande samtal – verktyg och metodik.
 • Grupprocess och coaching i grupp
  Interpersonlig psykosyntes och gruppprocess med fokus på utbildningsgruppen. Susan Wheelans grupputvecklingsteori.
  Praktisk träning i att coacha grupper och team.
 • Övergripande psykosyntesteori och metodik
  Psykosyntesens 7 core concepts.
 • Psykisk överbelastning
  Vi lär oss om mildare psykiska störningar som dystymi, ångest, överbelastning och stress.
 • Etik och etisk kod
  Vi reflekterar kring grundläggande etiska värderingar och principer inför coachingen. Genomgång av HumaNovas Etiska kod för arbete med träningsklienter.
 • Transpersonell psykosyntes
  Arbete med transpersonella kvaliteter. Syfte och mening. Inneboende potential. Reflekterande i grupp och individuellt.  Parvis träning i samtal.
 • Handledning på coaching
  Handledning på coachande samtal med klienter.

Samtalscoaching på jobbet

Det coachande samtalet är ett kraftfullt verktyg för dig som är chef eller har en ledarroll utan formellt chefsansvar. Du vill i din yrkesroll inspirera andra att utvecklas så att de i sin tur kan bidra till sin egen och organisationens utveckling.

Grunden för det coachande samtalet börjar med din egen självkännedom. Under utbildningen till Samtalscoach stärks förståelsen för dig själv och andra. Med nya insikter, verktyg och metoder kan du coacha och vägleda dina medarbetare och kollegor på bästa sätt.

Coachande samtal har blivit en allt viktigare del av utvecklingen på jobbet och Samtalscoacher efterfrågas av många organisationer inom både näringslivet och offentlig sektor. För dig som väljer att utbilda dig till Diplomerad Samtalscoach hos oss är utbildningen både kompetens-höjande och vidareutvecklande. Kanske är det en helt ny inriktning på din karriär?

Hur kan jag vidareutveckla mig?

Efter att du har genomfört utbildningen och uppfyllt dess kriterier kan du söka vidare till våra yrkesutbildningar Organisationskonsult, Par- och relationscoach eller Samtalsterapeut.

Nedan kan du läsa tre olika intervjuer av HumaNovas tidigare elever

Det är en befrielse att få ta ansvar för mitt eget liv

Läs hela intervjun här.

Jag blev nyfiken, ville förstå mina och andras reaktioner.

Läs hela intervjun här.

Jag vill tipsa de som jobbar som chefer, inom HR eller med personalfrågor att gå utbildningen.

Läs hela intervjun här.

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och övningar i metoder som förbättrar och fördjupar mänsklig utveckling och kommunikation. Du utvecklar förståelsen för samspelet mellan människor och ökar din medvetenhet om vad som stödjer respektive hindrar en god och framgångsrik kommunikation och utveckling.

Efter utbildningen är du välkommen att söka vidare till någon av våra ytterligare yrkesutbildningar som Organisationskonsult eller Samtalsterapeut.

Du ska först ha genomgått och blivit godkänd på grundutbildningen Bli den du är eller Led dig själv som ledare, samt bedömts lämplig att fortsätta.

Du behöver:

 • Vara godkänd på utbildningen Bli den du är eller Led dig själv som ledare.
 • Få godkänt på de skriftliga uppgifter som hör till utbildningen.
 • Genomgå minst 15 sessioner individuell samtalsterapi hos en Diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes.
 • Genomgå minst 5 sessioner individuell coachning hos en Diplomerad samtalscoach i psykosyntes.
 • Vara  närvarande 100  procent på både schemalagd tid och studiegruppsträffar.
 • Få godkänt på utbildningens skriftliga kunskapstentamen.
 • Genomföra  coachsamtal med två träningsklienter (2×5 tim) och delta i handledning för samtalen.
 • Samtliga terminsavgifter skall vara betalade.