Etik och miljö

Etisk kod

Våra elever, Samtalscoacher, Samtalsterapeuter och Organisationskonsulter utbildas och arbetar efter en tydlig etisk kod.

Den grundläggande principen är alla människors lika värde, rätt till personlig integritet samt ett respektfullt och omsorgsfullt bemötande. Koden som omfattar tidsbokning, avbokning och tystnadsplikt ger klienter och uppdragsgivare ett ramverk som skapar trygghet.

HumaNovas Etiska kod

Miljöpolicy

Miljömedvetenhet ska vara en naturlig del i HumaNovas dagliga arbete. Ett kontinuerligt miljöarbete involverar följande:

  • att HumaNova följer förordningar och tillämplig lagstiftning.
  • att HumaNova så långt som möjligt väger in hänsyn till miljön i alla beslut och i möjligaste mån ställer miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
  • att HumaNova genom återvinning i möjligaste mån och genom att hushålla med naturresurser minskar föroreningar som sker på grund av vår verksamhet.
  • att HumaNova engagerar sina medarbetare för att skapa ett aktivt miljöarbete och strävan efter ständiga förbättringar i miljöarbetet
  • att HumaNovas medarbetare i möjligaste mån väljer färdmedel med hänsyn till miljön.
Visa