Pedagogik och metoder

Fokus är individens inneboende potential

Vår teoretiska psykologigrund bygger på psykosyntesen, en modern, lösningsinriktad psykologi som sätter fokus på möjligheter och individens inneboende potential. Att väcka viljan, komma till insikt och ta eget ansvar är centrala begrepp i psykosyntesen.

Psykosyntesens grundare (Assagioli) skapade en mängd övningar och tekniker som sedan utvecklats och används över hela världen vid chefs- och ledarträning, personlig utveckling, individuell handledning, team/grupputveckling och utbildning.

Kontakta oss

 

Upplevelsebaserad inlärning

HumaNovas pedagogik och arbetssätt bygger på en upplevelsebaserad inlärning med processinriktade övningar kopplade till verksamheten, varvade med korta teoripass och ständig interaktion med deltagarna. Detta innebär i korthet att vi arbetar med en process som innehåller såväl, egen upplevelse, personlig reflektion, analys, teori och tillämpning.

Känsla, tanke och handling

Vi arbetar med ett integrativt förhållningssätt som tar hänsyn till kognitioner, affekter och beteende, det vill säga vår utgångspunkt är att alla tre dimensionerna känsla, tanke, handling påverkar varandra.

Deltagarens egen erfarenhet från sin yrkesvardag är en viktig del av utbildningen lika väl som att deltagaren förstår tillämpningen i sin egen yrkesroll.