Bli den du är

Bli den du är – en utbildning i personlig utveckling

Är du är intresserad av personlig utveckling? Välkommen till en utbildning för intellekt, själ och hjärta. Bli den du är vänder sig till dig som söker meningsfullhet i din tillvaro. Det är även en grundutbildning för dig som vill bli coach, samtalsterapeut eller organisationskonsult.

HumaNovas grundutbildning i psykosyntes bygger på ett upplevelsebaserat lärande – inifrån och ut. En del teori men framförallt många praktiska övningar öppnar upp förståelsen för hur våra livserfarenheter skapar mönster som hindrar oss från att leva det liv vi önskar leva.

Bli den du är syftar till att ge dig insikter som gör att du bättre förstår både dig själv och andra. Du lär dig ta ett aktivt ansvar för ditt liv och kan göra val som ligger bättre i linje med det du innerst inne vill. Du får redskap som hjälper dig förbättra dina relationer samt som ökar dina kunskaper kring frågor som rör livets mening och syfte. Med insikt om din egen betydelse i världen, om hela din potential, kan du lättare välja ett förhållningssätt som uttrycker vem du är.

Vad hindrar dig från att bli den du är?

Genom att bli medveten kan du riva hinder som står i vägen för fortsatt utveckling. Genom att möta dig själv, ökar även din medvetenhet och det blir lättare att skapa ett väl fungerande liv.

Bli den du är förutsätter att du vill dela med dig av dina personliga erfarenheter, både glädjefyllda och smärtsamma. Utöver att arbeta individuellt med din egen personliga utveckling, deltar du även i mindre studiegrupper på fyra till sex personer samt i den ordinarie gruppen. Dina lärare följer med dig genom hela utbildningsåret med kontinuerlig återkoppling och blir ett viktigt stöd i ditt arbete.

Omfattning – 2 terminer

Utbildningen är upplagd som en deltidsutbildning så att du kan arbeta samtidigt. Det är bra om du inser från början, att arbete som har med mänsklig utveckling att göra, kommer att kräva både tid och engagemang.

Den schemalagda utbildningstiden uppgår till cirka 20 utbildningstillfällen. Utöver det ska deltagarna träffas i mindre studiegrupper minst 13 gånger under året. Varje elev genomför minst 20 sessioner individuell terapi, vilket inte ingår i kursavgiften. Eget hemarbete ingår också, med olika övningar och skriftliga uppgifter.

Startdatum

Stockholm
Dag-fre 28 sep 2018

VT19

Stockholm
Dag-fre 8 feb 2019
Kväll-fre 8 feb 2019
Helg-lör 16 feb 2019

Göteborg
Helg-lör 2 mars 2019

Omfattning

2 terminer. Deltid

Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
22 500 SEK/termin inkl. moms

Företag
22 500 SEK/termin exkl. moms

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-633 536

Anmäl dig här 

Känslighet utvecklades till högkänslighet

”Många år senare kom jag till en situation i mitt liv som gjorde  att jag bestämde mig för att välja nytt. Utbildningen Bli den du är blev mitt nya steg.”
-Kathrine Theberg

Våra informationskvällar

Personlig mognad, lämplighet, intresse och motivation. När din ansökan kommer till oss blir du kallad på en personlig antagningsintervju, före utbildningens start.

Om du vill söka vidare till någon av våra yrkesutbildningar behöver  du:

  • Bli godkänd på de skriftliga arbetsuppgifter som hör till utbildningen.
  • Genomföra minst 20 sessioner individuell samtalsterapi hos diplomerad/auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes.
  • Vara närvarande minst 90 procent av den schemalagda tiden samt även på studiegruppsträffarna.

Efter grundutbildningen är du välkommen att söka till våra diplomutbildningar, ACT-steg 1samtalscoach, samtalsterapeut och organisationskonsult.