Bli den du är

Bli den du är – en upplevelsebaserad utbildning för personlig utveckling

Välkommen till en utbildning för hjärtat, hjärnan och själen. ’Bli den du är’ vänder sig till dig som söker meningsfullhet i din tillvaro och som strävar efter balans och harmoni i det dagliga livet. Den här utbildningen är för dig som vill växa såväl personligt som professionellt. Det är även en basutbildning för dig som vill bli Samtalscoach, Samtalsterapeut eller Organisationskonsult.

Anmäl dig här

Under utbildningen utforskar du vad som innerst inne är viktigt och meningsfullt för dig och du lär dig att ta ansvar, välja och agera i linje med det liv som du innerst inne vill leva både privat och professionellt.

HumaNovas basutbildning i Integrativ Psykosyntes bygger på ett upplevelsebaserat lärande – inifrån och ut. Utbildningen ger dig därmed personliga upplevelser och insikter som gör att du bättre förstår både dig själv och andra.

Under utbildningen kommer du i kontakt med många olika teorier, metoder och övningar för din egen utveckling. Du blir mer medveten om hur dina livserfarenheter format dig och vilka personliga och relationella psykologiska livsmönster du använder idag. Det gör att du mer medvetet kan välja hur du vill gå vidare och vara mot dig själv och andra under resten av ditt liv. Den erfarenheten ligger sedan till grund för det arbete du så småningom gör tillsammans med andra om du väljer att läsa vidare på en yrkesutbildning och vill börja bidra till andras utveckling.

Utbildningens syfte

Utbildningen syftar till att ge dig kunskap, insikter och redskap som gör att du bättre förstår dig själv, dina relationer och andra. Allt för att du i slutändan ska ha möjlighet att göra livsval mot det liv du innerst inne längtar efter.

Vad vill vi att du får ut av utbildningsåret?

 • Verktyg och upplevelser som ger insikter för personligt växande
 • Teoretisk och praktisk plattform för mänskligt växande
 • Tekniker och metoder för avspänning, harmoni och syntes
 • En empatisk relation till dig själv, andra och omvärlden
 • Metoder för förståelse för dig själv och dina relationer privat och på arbetet
 • Kontakt med mening och syfte i ditt liv
 • Kontakt med viljan att leva det liv du innerst inne vill leva
 • En plattform att stå på för att gå vidare till HumaNovas yrkesutbildningar inom coaching, terapi eller organisationsutveckling

Vad hindrar dig från att bli den du är?
’Bli den du är’ är en utbildning som grundar sig på upplevelsebaserade övningar som öppnar upp förståelsen för hur våra livserfarenheter skapar mönster som ibland hindrar oss från att leva det liv vi önskar leva. Under utbildningen ingår också teoretiska inslag med utgångspunkter i psykosyntes och schematerapi.

Genom att bli medveten kan du övervinna hinder som står i vägen för fortsatt utveckling. Genom att möta dig själv tillsammans med andra ökar även din medvetenhet och det blir lättare att välja och skapa det liv du innerst inne vill leva.

Under utbildningen ’Bli den du är’ förutsätts du vilja dela med dig av dina personliga erfarenheter till gruppen, både glädjefyllda och kanske smärtsamma. Dina lärare följer med dig genom hela utbildningsåret med kontinuerlig återkoppling och de blir ett viktigt stöd i ditt arbete.

Jag vill veta merAnmäl dig här

Startdatum

Stockholm
Vardag 18 september 2024

Veckoslut 4 oktober 2024

Göteborg
20 september 2024

Lund
5 april 2024

18 oktober 2024

 

Omfattning

2 terminer. Deltid

Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
24 800 SEK/termin inkl. moms

Företag
24 800 SEK/termin exkl. moms

Anmäl dig senast 17 maj och erhåll 10% rabatt på första terminsavgiften (avser start höst).

Anmäl dig senast 17 november och erhåll 10% rabatt på första terminsavgiften (avser start vår).

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här 

Nedan följer en kort beskrivning av utbildningens moduler och innehåll. Utbildningen följer en struktur som börjar med att lära känna dina lärare och gruppen för att sen påbörja en resa genom ditt och dina studiekamraters liv från dina tidiga erfarenheter och fram mot det liv du längtar efter att leva.

Introduktion och självpresentation

De första två dagarna följer på varandra. Det skapar en möjlighet för dig att lära känna dina studiekamrater och skapar en gemenskap för växande i gruppen. Dina lärare, gruppen och du får tillfälle till samtal och du får tid till att möta dig själv. Dagarna omfattar en genomgång av utbildningens innehåll, schema, litteratur och presentationer av lärare och deltagare. Vi ger en introduktion till och presentation av Roberto Assagioli och psykosyntes som inriktning inom psykologin.

Du får börja praktisera avspännings- och andningsövningar, vara i kontakt med din kropp, känslor och reflekterande intellekt och i enkla former illustrera dina inre bilder, tankar och känslor. Fokus ligger på medveten närvaro i mötet med dig själv och dina studiekamrater.

Dina erfarenheter och din historia

Du börjar läsa boken ”Lev som du vill och inte som du lärt dig” och bekantar dig med dina livsteman eller mönster som ofta börjar i barndomen och sedan återupprepar sig genom livet – mönster eller scheman som ofta hindrar oss från att leva fullt ut.

 • Teorier och övningar för att förstå barnets utveckling och grundläggande känslomässiga behov
 • Förståelse för dina och andras grundläggande psykologiska behov
 • Övningar för ökad acceptans och självmedkänsla som exempelvis visualiseringar och mindfulness

Kroppsmedvetenhet

I den fysiska kroppen och hjärnan lagras minnen och känslor som, om de inte får komma till uttryck, kan skapa både fysisk och psykisk smärta. Att undvika och kväva upplevelser sätter med tiden spår i kroppen.

Under dessa två på varandra följande dagarna arbetar du bland annat med:

 • Övningar för att medvetandegöra och psykologiskt bekanta dig med din egen kropp
 • Accepterande av kroppens styrkor och svagheter

Delpersonligheter

Så kallade delpersonligheter är psykologiska mönster som formats under uppväxten och som ofta omedvetet styr våra liv mer än vi först kan förstå. Här blir vi mer medvetna om våra nuvarande psykologiska mönster och identifierar delpersonligheter. Vi arbetar aktivt med de delpersonligheter vi identifierat för att hantera dem medvetet i vardagen och kunna välja att agera och leva som vi egentligen vill.

Tonvikten läggs på:

 • Förståelse och acceptans utifrån delpersonligheternas uppkomst
 • Delpersonligheternas utvecklingsprocess genom identifikation, acceptans, integration och syntes
 • Syntes av delpersonligheter mot balans och harmoni

Medveten närvaro och ditt Jag som centrum

Teori och träning av att vara medveten och koncentrerad i nuet sker genom medveten närvaro eller så kallad mindfulness. Andningsövningar och avslappningsövningar praktiseras för att hitta optimala spänningsnivåer för att uppleva sig avspänd och finna inre lugn.

Övningar för att öka förmågan att observera inre upplevelser praktiseras, vilket tydliggör skillnaden mellan den aspekt av dig som har upplevelser och själva upplevelsen. Den så kallade Jag-upplevelsen stärks, vilket leder till en ny mer nyanserad bild av vad vi känner och tänker och vem vi tror att vi är.

Psykologiska teorier och Psykosyntes

Teoretisk och praktisk kunskapsöversikt kring psykologiers utveckling och vanliga psykologiformer i Sverige. Grundläggande förståelse för psykodynamisk teori, traditionell KBT och dysfunktionella tankar samt dagens österländskt inspirerade KBT; t ex ACT (Acceptance & Commitment Theraphy), schematerapi och terapi baserad på mindfulness. Psykosyntes och humanistiska och transpersonella psykologier. Psykosyntes och neuropsykologi diskuteras utifrån exempelvis SCARF modellen.

Utveckling av Viljan

Viljan är enligt psykosyntesen en av psykets mest centrala funktioner. Den kan liknas vid rorsmannen på en båt som håller båten i kurs trots påverkan av vind och strömmar. I psykologiska termer kan vinden och strömmarna liknas vid exempelvis känslor, fantasier och tankar som omedvetet styr för att skydda oss mot något vi tror är farligt. Din vilja och din förmåga till självledarskap utforskas utifrån teorier om:

 • Viljans utvecklingsstadier, aspekter och kvaliteter
 • Viljans betydelse för personlighetens sätt att fungera
 • Personlig och transpersonell vilja
 • God vilja som ett uttryck för det som egentligen är autentiskt och självklart för oss
 • Syfte, mål och mening

Dina relationer

Om relationer, vår roll i våra relationer, relationer som spegelbild, rollspel och praktiska gruppövningar.
Ett framgångsrikt, psykologiskt individuellt arbete garanterar inte sunda eller full­ändade relationer i sig. Interpersonella relationer utgör en sfär av sökande och praxis där inneboende principer, kvaliteter och färdigheter krävs. I grupprocessen arbetar vi bland annat med:

 • Föreställningar om dig själv och andra
 • Att ta plats och stå upp för egna behov i gruppen
 • Tillit och gränssättning
 • Avsikt och inverkan
 • Ren perception och vår förmåga att äga egna projektioner

Transpersonell Psykosyntes, din potential, dina resurser och ditt syfte

HumaNovas psykosyntesmodell handlar om de personliga resurser vi behöver utveckla för att få balans i livet och kunna leva det liv vi vill leva. Inom området transpersonell psykosyntes lägger vi tonvikten vid utforskandet av:

 • Existentiella och transpersonella reflektioner, t ex meningen och syftet med livet
 • Mänskligt tjänande och behovet att bidra bortom egen vinning
 • Transformation av ny medvetenhet och insikt till ett integrerat beteende i det dagliga livet

Det övermedvetna och Självet – teoretisk inramning.

Vi delar vad som för oss i kontakt med det transpersonella i våra dagliga liv. Flow, stillhet och kontakt med meningsfullhet och helhet diskuteras och tränas genom praktiska övningar.

Personlig mognad, lämplighet, intresse och motivation. När vi fått in din ansökan blir du kallad till en personlig antagningsintervju, före utbildningens start.

Om du vill söka vidare till någon av våra yrkesutbildningar till Samtalsterapeut, Samtalscoach eller Organisationskonsult behöver du:

 • Varit närvarande minst 90 procent av både den schemalagda tiden och tiden för studiegruppens träffar
 • Vara godkänd på de skriftliga reflektionerna och uppgifterna som hör till basutbildningen ’Bli den du är’
 • Genomgått minst 20 sessioner individuell samtalsterapi hos samtalsterapeut med kompetens inom psykosyntes
 • Efter anmälan kommer du få en bekräftelse till din e-post på att din anmälan tagits emot av HumaNova. I bekräftelsen finner du ett frågeformulär som du ombeds besvara och skicka till oss.
 • HumaNova kontaktar dig inom några dagar med förslag på intervjutider och bokar därefter in dig på en tid som passar dig.
 • Efter intervjun skickar vi ett antagningsbesked.

För ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta oss på info@humanova.com eller på 08-442 99 00.

Efter basutbildningen är du välkommen att söka till våra diplomutbildningar till Samtalscoach, Samtalsterapeut eller Organisationskonsult med psykosyntes som inriktning inom psykologin.

Det finns även möjlighet att du kan söka till den 2-åriga utbildningen till KBT/ACT-terapeut.

Läs mer under Behörighet på sidan om KBT/ACT-terapuet.

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Studieintyg delas ut till elev som är Godkänd i utbildningens samtliga delar och har erlagt full betalning.

Omfattning – 2 terminer

Utbildningen är upplagd som en deltidsutbildning så att du kan arbeta samtidigt.

Den schemalagda utbildningstiden uppgår till 20 utbildningsdagar. Utöver det ska deltagarna träffas i mindre studiegrupper vid minst 10 tillfällen under året. Eget hemarbete ingår med olika litteraturstudier, övningar och skriftliga reflektionsuppgifter. Varje elev ska genomgå minst 20 sessioner individuell terapi (ingår inte i avgiften).

Läs mer om personlig utveckling

Nedan kan du läsa tre olika intervjuer med HumaNovas tidigare elever

”Många år senare kom jag till en situation i mitt liv som gjorde  att jag bestämde mig för att välja nytt."

Läs hela intervjun här.

"Nu kan jag förhålla mig till det svåra jag möter."

Läs hela intervjun här.

"Om du vill göra en jätteinvestering i dig själv är det något av det häftigaste du kan göra."

Läs hela intervjun här.

Som alternativ till Bli den du är har vi också basutbildningen ’Led dig själv’. Utbildningen vänder sig till dig som genom ökad självinsikt och självmedkänsla har en önskan om att bli en självklar ledare som bidrar till engagemang, motivation och utveckling för både dina medarbetare och din organisation.

Vill du skapa mening i livet för både dig och andra? Vill du känna att du växer och utvecklas?

I den här guiden får du ta del av:

  •  De fyra grundläggande livsprinciperna för den som vill förändra sitt liv
  • Det vanligaste skälet till att vi människor kör fast och vad du kan göra åt det
  • Ett perspektiv som kan hjälpa dig att ta nästa steg i livet

Ladda ner guiden här!