Sexualitet och terapi

Sexualitet och terapi

Om kursen

HumaNovas kurs syftar till att ge en övergripande förståelse inom ämnet sexualitet och sexuella problem med tonvikt på psykologiska och relationella faktorer utifrån aktuella teorier . Vår lärare Malin Drevstam har lång erfarenhet av att behandla par och individer som har funderingar och svårigheter kopplat till sex. Som grund för kursen ligger hennes bok ”Lust & Olust – om sex närhet och anknytning” som även är kurslitteratur. Vi kommer att gå igenom olika teorier om sexualitet kopplat till lust, liksom anknytningsteorin som är en utvecklingspsykologisk teori. Utöver detta delar Malin med sig av sina erfarenheter av att ha behandlat par och individer i femton år. Utöver teori går vi igenom upplevelsebaserade övningar för att öka kontakten med och förståelsen av våra kroppar och sinnen i form av bland annat visualiseringar och mindfulness.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är eller utbildar sig till terapeut eller behandlare och träffar personer som upplever svårigheter kopplat till relationer, intimitet och sex.

Omfattning

Tre dagar. Inläsning av litteratur och hemuppgifter tillkommer, utöver deltagande vid kurstillfällena.

Kursansvarig

Kursen hålls av Malin Drevstam, sexolog, socionom och leg. psykoterapeut. Malin har en privat mottagning med fokus på behandling av sexuella problem hos individer och par. Utöver detta undervisar hon och håller kurser och föreläsningar på olika teman inom sex och relationer. Hon är även författare och medförfattare av två egna böcker om sexualitet och ett kapitel inom sexologisk parterapi.

 

Kursdatum

11 sep - 4 okt 2024

  • 11 sep 09:00 - 15:00
  • 12 sep 09:00 - 15:00
  • 4 okt 09:00 - 15:00

Kursledare: Malin Drevstam

Plats

Stockholm

Omfattning

3 dagar

Pris

Privat
5680 SEK inkl. moms

Företag
5680 SEK exkl. moms

Anmäl dig här