Styrelse & ledningsgrupp

HumaNovas styrelse och ledningsgrupp

Styrelsen verkar för att säkerhetsställa HumaNovas kvalité och professionalitet inom såväl pedagogik, organisatoriska och ekonomiska frågor.

Fredrik Lindblad, styrelseordförande

Civilekonom

Fredrik arbetar idag som ledarskapskonsult och coach. Han har arbetat som ekonomichef, managementkonsult och som VD för en större utbildningsorganisation. Fredrik tror på viljan hos varje individ att göra något gott och att bidra; att varje människa är en ledare. Fredrik springer gärna Marathon och gillar att paddla kajak på djupa vatten.

Mats Graffman, ledamot

Verksamhetschef och lärare

Mats har studerat industriell ekonomi på Linköpings tekniska högskola, är diplomerad samtalsterapeut vid HumaNova samt har en basutbildning i psykoterapi även i psykodynamisk korttidsterapi. Han är även utbildad inom schematerapi, är GDQ certifierad och handledare i utvecklande ledarskap.

Mats har arbetat på HumaNova sedan 2004 som lärare, konsult och numera verksamhetschef. Tidigare yrkeserfarenheter är som marknadsdirektör på Expressen, vd på Radio Rix Stockholm, vd Razorfish Inc Sverige, vd Pir New Word Media.
Mats tycker om att stoppa fingrarna i jorden, titta på himlen och andas frisk luft.

Arne Jacobsson, ledamot

Civilingenjör industriell ekonomi

Arne äger och driver konsultbolaget Grønt Lys i Norge som erbjuder tjänster inom strategi och affärsutveckling. Arne har stor ledarerfarenhet som vd och styrelseledamot från ett flertal branscher i både Sverige och Norge. Han har skrivit ledarskapsboken, Färgstarkt. Är även en aktiv friluftsman och jägare.

Kajsa Lundfall

Egenföretagare
Civilingenjör Industriell Ekonomi

Kajsa har jobbat som vd eller försäljningschef i mindre och medelstora företag inom IT-och telekomsektorn under hela sitt yrkesliv. Tillsammans med sin man driver hon konsultbolaget Brikke som arbetar med organisationsutveckling.

Kajsa gillar förändringsarbete och engagemang. Hon arbetar alltid för att skapa organisationer där medarbetarnas personliga mål är i linje med företagets, och där det är glädjefyllt att gå till jobbet. Kajsa upplever gärna naturen genom löpning eller längdskidåkning. samt är stolt mamma/bonusmamma till fem grabbar.

HumaNova ledningsgrupp

Anna Edengård,

Rektor & lärare

Anna är beteendevetare med en fil kand i pedagogik. Har varit lärare på HumaNova sedan 2001, grundare och huvudlärare på Organisationskonsultutbildningen. Hon verkar även som organisationskonsult, samtalsterapeut och handledare. Har arbetat som HR chef med ledar- och medarbetarutveckling, kommunikation och hälsa i såväl ideella organisationer, offentlig sektor som privat näringsliv. Tror på mänskliga möten, dialog och människans inneboende drivkraft att finna mening och leva utifrån sitt syfte.

Lycklig hästägare som får inspiration från naturen och gården i Småland.

Malin Avalon Engquist

Konsultchef

Malin ansvarar för verksamheten inom HumaNova Ledarskap. Hon jobbar själv med uppdrag inom Coaching, Ledarskaps- och Teamutveckling. Är Certifierad ICF/PCC samt Diplomerad ICF Teamcoach. Har 25 års erfarenhet inom affärsnära HR, ledarskap, lärande, affärsutveckling, kommunikation och marknad. Malin skriver för Förvaltarforum som expert inom ledarskapsfrågor.
Reflektion och inspiration hämtar hon gärna från naturen, ute på tur med egna gruppresor, på en hästrygg, i skidbacken eller på golfbanan. Malin bor i Falsterbo, Malmö och på Mallorca.

Martina Mossberg

Kontorschef

Martina arbetar med antagningsprocesser, planerar och schemalägger kurser och utbildningar samt håller föreläsningar och kurser. När hon inte jobbar för HumaNova är hon verksam som samtalsterapeut, samtalscoach och ledarskapsutvecklare.

Martina har tidigare erfarenhet som chef och ledare på olika nivåer och inom olika branscher men har sedan några år ändrat inriktning för att istället arbeta med människors växande såväl i deras privatliv som i deras yrkesliv.

På sin fritid vistas hon med sin Bostonterrier ute i skärgården där hon njuter av lugnet tillsammans med familj och vänner.

Jessica Hård

Jessica har en Fil kand i Arbetsvetenskap med inriktning på kompetensutveckling.

Hon har tidigare arbetat som bla projektledare och konsult på marknadsundersökningsinstitut med medarbetarundersökningar och hjälpt företag och organisationer att öka arbetstillfredsställelsen. Idag är hon som verksamhetsansvarig på HumaNova i Göteborg och Lund men arbetar även som samtalsterapeut, parterapeut, lärare samt handledare inom Psykosyntes och Imago. Jessica drivs av att se individer, organisationer och sig själv utvecklas.

Mats Graffman,

Verksamhetschef

Se ovan under rubriken styrelsen.