Ny som chef – Utbildning

HumaNovas Ny som chef-utbildning vänder sig till dig som är chef eller ska anta en ny roll som chef. Att bli chef/arbetsledare ställer dig inför många förändringar och nya situationer. Ansvar och krav i den nya rollen innebär att klargöra förväntningar, att påverka och få dina medarbetare att vilja bidra och utveckla verksamheten tillsammans med dig. Allt detta kan upplevas som extra utmanande i början.

Humanovas Ny som chef-kurs

På vår Ny som chef-kurs får du grunder kring ledarskapet, en start till att bygga ditt personliga ledarskap och verktyg för att skapa goda relationer till medarbetare och övriga i organisationen. Du träffar kursdeltagare i liknande situation och får möjlighet att skapa nätverk.

Kursen ges under 2+2 dagar och bygger på ett upplevelsebaserat lärande där korta teoripass varvas med processinriktade övningar, enskilt och i grupp. Som deltagare får du möjlighet att tillämpa kunskaper och träna utifrån dilemman hämtade från din egen yrkesvardag. Vi strävar konstant efter att träna individer i att gå från ord till handling.

Syfte och mål

Under kursen får du:

 • Förståelse för hur olika beteenden påverkar individer i en arbetsgrupp och hur man med den kunskapen kan stärka samspelet och förhindra missförstånd
 • Skapa och utveckla ditt personliga ledarskap
 • Grundläggande förståelse för vad som styr individer och gruppers utveckling
 • Goda relationer genom förmågan att förebygga/arbeta proaktivt med att hantera och lösa konflikter på ett effektivt sätt
 • Ökad beslutsförmåga, visa på förväntan, ställa krav och ge konstruktiv återkoppling/feedback
 • Grundläggande färdighet i coachande förhållningssätt och kommunikation

En detaljerad lista över kursinnehållet finns längre ned på sidan.

Målgrupp

För dig som är chef eller ska anta rollen som chef.

Utvecklas med ditt nätverk

Mellan träffarna arbetar du med dina utvecklingsområden och du får möjlighet att träffas i olika nätverk. Utbildningen ger bred förståelse för ledarskap ur perspektiven att leda dig själv, att leda individer och att leda grupper. Mellan kursblocken har du möjlighet att jobba vidare med dina mål och utvecklingsområden och möjlighet att träffas i ditt chefsnätverk.

Kursdatum

Stockholm

16 sep - 21 nov 2024

 • 16 sep 08:30 - 16:30
 • 17 sep 08:30 - 16:30
 • 20 nov 08:30 - 16:30
 • 21 nov 08:30 - 16:30

Kursledare: Mikael Hellgren

Pris

Privat
11.850 SEK inkl. moms.

Företag
11.850 SEK exkl. moms.

Tid

08.30-16.30

Omfattning

2 dagar + 2 dagar

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Målgrupp: Ny som chef

Längd: 2 + 2 dagar, med 4–6 veckors mellanrum

Kursledare: Mikael Hellgren

 • Skapa psykologisk trygghet
 • Ökad självinsikt och förståelse för mitt och andras beteende
 • Chefskap och Ledarskap, Full Range Leadership Model
 • Självledarskap och mitt ledarskap
 • Hjärnans motivationssystem
 • Gruppers utveckling enligt Susan Wheelan
 • Återkoppling och feedback
 • Kommunikation
 • Coachande förhållningssätt och aktivt lyssnande
 • Skapa goda relationer och konflikthantering
 • Utmanande samtal, lyckade samtal och utvecklingssamtal
 • SCARF
 • Förändringsledning
 • Motivationsteori – hur man delegerar