Diplomerad Handledare

Utbildning till Diplomerad Handledare

HumaNovas utbildning till Diplomerad Handledare – vänder sig till dig som är terapeut, coach, organisationskonsult, teamledare, chef eller har motsvarande yrkesroll – och vill utveckla din egen kompetens för att tryggt och ansvarsfullt handleda andra professionella inom såväl den egna yrkesrollen som inom angränsande yrkesområden.

HumaNovas Handledarutbildning bygger på ett integrativt och relationellt perspektiv utifrån systemteori, neuropsykologi och anknytningsteori utifrån psykosyntes, CFT och gestaltterapi. Genom relationell teori och upplevelsebaserad metodik tränas du i rollen att handleda enskilda yrkespersoner samt grupper, dvs du övas i att aktivt få överblick, utforska och synliggöra det relationella samspelet i en arbetsprocess i syfte att bidra till trygghet, kontakt och utveckling. Du övas i att som handledare fördjupa tryggheten i dig själv, inspireras att använda dig av din egen kompetens och kreativitet för att stärka förmågan att hantera olika situationer hos den eller dem du handleder.

Utbildningens omfattning och innehåll

Under 7 x 2 lärarledda utbildningstillfällen får deltagaren möjlighet att öva sig i att – praktiskt och handfast – handleda individer och grupper – genom utforskande av upplevelsebaserat lärande och reflektion varvat med teori. Studiegrupper ses vid 6 tillfällen för reflektion kring litteratur. Kursdeltagaren handleder parallellt egen klient alt. arbetsgrupp/team och får handledning på sitt uppdrag under utbildningens gång. Examinationsuppgift: Processbeskrivning över egen ledd handledning med koppling till kurslitteratur.

Behörighet

Du är utbildad samtalsterapeut, organisationskonsult eller motsvarande.

Anmäl dig här Intresseanmälan

Startdatum

Stockholm
Måndag 23 mars 2020

Omfattning

8 månader på deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat:
30 400 SEK inkl. moms

Företag:
30 400 SEK exkl.moms

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-388 788

Anmäl dig här

  • Handledarens roll – etiska regler och ramverk
  • Relationell teori utifrån systemteori, neuropsykologi, anknytningsteori, psykosyntes, ACT och gestaltterapi samt lärteori.
  • Samtalsmetodik.
  • Grupprocesser, utvecklingsfaser och gruppdynamik – utveckling av fungerande team.
  • Att leda, inspirera motivera mot gemensamma mål utifrån betydelsen av trygga relationer.
  • Bli medveten om sin egen förmåga att se sig själv inifrån och utifrån. Dvs utveckla förmåga att använda sig själv som redskap, öva på att stå kvar i dialog, vara närvarande i process, uppnå ökad förmåga att möta andra med empati, öppenhet och respekt, utveckla medvetenhet om att ta ansvar för det som sker och blir till i relation till andra och till gruppen, se människan som en helhet, utifrån kropp, känsla, tanke, och i ständig rörelse och interaktion med omgivningen.
  • Kreativa metoder i handledningsrummet.
  • Handledning över kulturgränserna.
  • Avslut. Utvärdering, integrering av lärandeprocessen.