Diplomerad Handledare

Utbildning till Diplomerad Handledare

HumaNovas utbildning till Diplomerad Handledare vänder sig till dig som vill handleda individer och grupper som har behov av att avlasta sig i sin yrkesroll.

I arbetet med klienter väcks olika känslor hos terapeuten eller rådgivaren. Handledaren uppmärksammar processerna som sker i mötet mellan klienten och terapeuten, eller i andra möten. Handledaren uppmuntrar personen som handleds att använda sin egen kreativitet, frigöra sina resurser samt våga prova nya vägar.

Som handledare har du stora möjligheter att inspirera och dela med dig av dina erfarenheter. Du blir en oas i den handleddes arbete – en källa till uppmuntran, förnyelse, ökad medvetenhet och växande.

Omfattning

Den schemalagda utbildningen omfattar 7×2 dagar och pågår under två terminer.

Syfte och mål med handledarutbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig redskap och kunskaper så att du kan erbjuda stöd och utvecklingsmöjligheter för terapeuter och andra som arbetar med individer och grupper i utveckling.

Behörighet

Du är utbildad samtalsterapeut, organisationskonsult eller motsvarande. 

 

Informationskvällar Intresseanmälan

Startdatum

Stockholm
Måndag 23 mars 2020

Omfattning

1 termin. Deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat:
30 400 SEK inkl. moms

Företag:
30 400 SEK exkl.moms

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-388 788

Anmäl dig här

Det här ingår:

  • Handledarens roll och ramar 
  • Omedvetna processer/underströmmar i terapi och handledning 
  • Livsåskådning, etik och värderingar 
  • Kreativa metoder i handledning 
  • Att handleda grupper 
  • Olika former och arbetssätt i handledningsrummet – handledarens roll i gruppen – exempel på metoder 
  • En orientering i ACT, (Acceptance Commitment Therapy) 
  • Teoretisk grund – olika terapimetoder 
  • Organisationsperspektiv – förändringsprocesser och konflikthantering – individ, grupp, organisation 
  • Handledning på handledning