Ledarskapsbloggen

Visa

Aha!

2018-11-15

Aha! – Ett enkelt sätt att skapa förutsättningar för kreativa lösningar i ledningsgruppen

De flesta ledningsgrupper tampas dagligen med problem som behöver lösas. Ny neurovetenskaplig hjärnforskning visar att det gamla sättet att fatta beslut på behöver omprövas. Ledningsgrupper behöver bli mer kreativa problemlösare och fatta fler beslut grundade på intuition och insikt.

Detta rimmar väl med det ökade behovet vi ser i de organisationer vi jobbar med, av att fatta kreativa beslut i en alltmer oförutsägbar, osäker, snabbrörlig och komplex omvärld. Vi kan inte längre endast fatta beslut baserat på vad vi redan vet. Vad vi redan vet och det vi tidigare använt som underlag för beslutsfattande är förmodligen passé.  Vi behöver skapa utrymme för att kika inåt och våga lita på vår intuition. Att använda både hjärna, hjärta och mage.

Forskningsstudier visar att genom att sätta av tid till tyst, inåtvänd reflektion och våga låta tystnaden få spelrum på ledningsgruppens möten, underlättas processen att skapa det kreativa flöde som behövs för att lösa problem. Denna form av reflekterat beslutsfattande leder dessutom till ökad motivation att genomföra besluten. Nyckelfaktorerna tycks vara låg tankeverksamhet i kombination med ett introspektivt tänkande i ett positivt tillstånd. Att våga släppa taget och ta bort luppen från det problem som skall lösas.

Vi har säkert alla upplevt, att när vi länge fokuserat tankarna på att försöka lösa ett problem och fastnat, släpper allt, tar en promenad, kör ett träningspass, jobbar med något annat ett tag, så dimper lösningen ner. Som en blixt från klar himmel!

Den här formen av intuitivt beslutsfattande leder till långvariga och systematiska förändringar i hjärnan som öppnar upp för nya sätt att tänka och arbeta. Hjärnans belöningscentrum stimuleras, dopamin frigörs, och nya kopplingar skapas i hjärnan. Så förändras vårt sätt att tänka och vara.

Hela 95% av hjärnans kapacitet går åt till omedvetna processer som handlar om att undvika hot och söka (enkla) belöningar. Det är dessa primitiva funktioner som styr vårt beslutsfattande. Att trotsa hjärnans invanda och omedvetna mönster för att bli bättre beslutsfattare kräver träning och kunskap om hur hjärnan processar information.

Lyckosamt nog är vår hjärna plastisk och formbar. Det innebär att ledningsgrupper, och andra, på ett enkelt sätt kan träna upp förmågan till ett effektivare beslutsfattande.

Den träningen kan ni som ledningsgrupp göra med hjälp av oss på HumaNova Ledarskap.

Aha!

Carina Collinder
Konceptansvarig Ledningsgruppsutveckling

Källor:

John Kounios och Mark Beeman, Aha-The-cognitive-neuroscience-of-insight, SAGE Journals, 2016

M.Jung-Beeman et al., How insight happens, NeuroLeadership Journal (2008)

Davis et al., Why Insight Matters, NeuroLeadership Journal (2015)

Läs mer här

 

Affärsutmaningar

2018-11-01

Ser du skogen eller bara alla träd?

Som chef och ledare vid företaget jag hade ansvar för blev jag ofta uppslukad av vardagen. Jag förmådde inte att ”lyfta blicken” och se saker tydligt och tänka klart. Jag reflekterade sällan kring mina egna beteenden och konsekvenserna av dem.

I en hårt konkurrensutsatt bransch, med höga krav ”uppifrån” och egna ambitiösa mål kände jag ofta att jag inte räckte till och att det inte fanns tid för mina egna reflektioner.

Det var nog inte bara jag som kände så förresten – alla i ledningsgruppen hade liknande utmaningar och samma tuffa krav på sig. Ofta hamnade vi i samma gamla hjulspår och hade inte ens förmågan att hjälpa varandra att se lösningar och nya möjligheter.

Det handlade inte bara om affärsutmaningar – för mig handlade det också ofta om egna utmaningar som chef och ledare för andra medarbetare.

Jag brottades ofta med tankar som; Gör jag rätt? Duger jag som chef? Vilka drivkrafter och styrkor har jag egentligen och utnyttjar jag dem på ett bra sätt för mig själv och för mina medarbetare. Räcker de för att vi ska nå organisationens mål? Eller, kopplar jag bara på ”autopiloten” och agerar på de känslor som ”bubblar upp” inom mig? Och vad blir resultatet av det?

Så var det för mig. Och för oss. Hur är det för dig och för er?

Att anlita en extern coach eller handledare är ett utmärkt sätt för ledare och medarbetare att ge sig själva möjligheten att stanna upp och reflektera. Det är en hjälp för att leda dig själv och andra. En hjälp att titta på dina egna beteendemönster och hur de leder till konsekvenser i arbetet – och i livet som helhet.

I coaching får du stöd att lösa problem och fokusera på framtiden, mål och visioner. Personliga och/eller organisatoriska hinder synliggörs och det ger möjlighet till konkreta åtgärder och lösningar. Ofta har du svaren inom dig. Det handlar ibland bara om att någon ställer de ”rätta” frågorna. Utifrån erfarenheter, upplevelser, utmaningar och frågeställningar i relation till yrkesrollen får du tillgång till fler perspektiv och nya lösningar och möjligheter. Ytterst är syftet med coachingen att använda din ökade medvetenhet till att ta ett ännu större ansvar för din egen och därmed organisationens utveckling.

För att stödja t ex ledningsgruppens utveckling, kan ni anlita en extern handledare som faciliterar era möten och hjälper gruppen att fokusera på samspelet och relationerna. Det utvecklar gruppens kollektiva förmåga att lösa problem och att jobba fokuserat mot gemensamma mål. Agendan för möten utformas utifrån gruppens och deltagarnas behov. Ibland kan mötestiden fördelas så att alla får egen stund att vara i fokus. Vid ett annat tillfälle kan man formulera och komma överens om ett specifikt tema. Var och en bidrar med sina erfarenheter utifrån sin egen situation.

Jag tänker att det här med coaching eller handledning är lite som att ha en ”personlig tränare” som hjälper till att formulera målen – önskat läge, identifiera upplevda hinder, se och plocka fram styrkor och bidra med energi för att komma förbi hindren! Allt sammantaget bidrar träningen till utveckling och måluppfyllelse.

Med perspektiv och reflektion tänker jag också att jag borde anlitat en ”personlig tränare” då, när jag befann mig mitt i skogen och inte såg träden. Det hade hjälpt mig och organisationen att nå uppsatta mål – och kanske till och med överträffat målen.

Mats Brager
Konceptansvarig Coaching/Handledning

Vet du inte vad du ska läsa?

Klicka på knappen för att få en slumpvald artikel presenterad för dig.