Ledarskapsbloggen

Visa

Utveckla ditt team i Kollektiv Intelligens med hjälp av verktyget CIBoost

Utveckla ditt team i Kollektiv Intelligens med hjälp av verktyget CIBoost

Allt började med nyfikenhen hos två forskare på Handelshögskolan i Stockholm som ville undersöka om man kan stärka teams prestation med hjälp av en applikation. Forskningen visade att inget stärker samarbetsförmåga så effektivt som när team regelbundet pratar om sitt samarbete. Här föddes idén om CIBoost – en applikation som guidar team och säkerställer att de pratar om rätt saker på ett smart sätt.

Vad är Kollektiv Intelligens och CIBoost?

Kollektiv intelligens handlar om att i våra team bygga samman våra olika individuella förmågor och komptenser till något som sammantaget blir mycket större. Enligt Professor Andreas Werr och PhD. Philip Runsten så bygger Kollektiv intelligens på fyra systemförmågor:

Reflektionsförmåga: förmåga att utbyta kunskap & bygga upp ny kunskap

Relationsförmåga: förmåga att bygga klimat som främjar samarbete

Representationsförmåga: förmåga att dela samma bild  & arbeta för det gemensamma

Integrationsfömåga: förmåga att agera som en enhet med fokus på den gemensamma uppgiften

Genom att bemästra dess kompetenser kan en grupp öka sin kollektiva intelligens och därmed öka sin prestationsförmåga. Ett digtalt verktyg för att jobbba med att stärka de här förmågorna hos ett team är CIBoost. Visst låter det intressant?

Merparten av konsulterna på HumaNova Ledarskap är idag certifierade i CIBoost. Vi frågade två av våra HumaNova Ledarskapskonsulter, Fredrik Fleetwood och Sofie Englund vad de tycker om Clboost och deras tankar om Kollektiv intelligens.

Varför är det viktigt att utveckla den Kollektiv Intelligens?

”Kollektiv intelligens är relevant inom olika sammanhang, inklusive företagsmiljöer, utbildning och samhällen. Kollektiv intelligens syftar på den förmåga som en grupp av individer har till att lösa problem, fatta beslut eller utföra uppgifter på ett effektivt sätt genom samarbete och gemensamt arbete. Det handlar om att kombinera olika kunskaper, färdigheter och perspektiv som varje individ bidrar med för att uppnå överlägsna resultat som överstiger vad varje medlem kan åstadkomma ensam.” säger Fredrik Fleetwood. I vårt allt mer snabbföränderliga och komplexa samhälle blir den kollektiva intelligensen en viktig och värdefull resurs.

Berätta om varför ni på HumaNova Ledarskap har valt att certifiera er i CIBoost?

Genom att använda  det digitala verktyget CIBoost så får medlemmarna i en grupp möjligheten att både får en förståelse för och en möjlighet till att stärka upp de olika kompetenserna som kollektiv intelligens bygger på. CIBoost hjälper gruppen att på ett strukturerat sätt prata om hur de arbetar och samarbetar och även om sådant som ligger under vattenytan och hindrar, kliar och irriterar t ex.olika beteenden som stjäl energi och fokus från vår förmåga att skapa resultat och väg framåt. Att omfamna ett verktyg som detta känns helt rätt i tiden”, säger Sofie Englund

”Genom att använda CIBoost kan du både på ett kostnads- och tidseffektivt sätt stärka teamets prestation såväl som individers välmående. Att under trygga former gå från att vara en grupp till att arbeta som ett team”, säger Fredrik Fletwood.

Professor Andreas Werr och PhD. Philip Runsten genomförde en forskningsstudie 2018–2019. Resultaten var slående: team som hade åtta samtal om sitt samarbete ökade sin prestation med 22%. 2019 genomfördes ytterligare en studie som visar att CIBoost stärker individers KASAM och minskar upplevd stress. 2023 lanserades en helt ny applikation med mer innehåll och förbättrad användarvänlighet. Vi ser med spänning fram emot att få höra mer om kunders åsikter efter att ha använt sig av verktyget.


För mer information kontakta våra konsulter:

 

Kontakta ossFölj oss på LinkedIn

Hej vår nya konsultchef, vem är du?

Hej vår nya konsultchef, vem är du?

Det känns som att ”komma hem igen” när jag kliver in genom dörrarna på HumaNova-kontoren i Lund, Stockholm och Göteborg. Med alla genuina, kompetenta och kloka människor som jobbar både som konsulter, lärare och internt anställda. Jag heter Malin och bor med min man och vår kungspudel i Skåne och på deltid på Mallorca. Jag gick organisationsutbildningen på HumaNova 2014 och nu 10 år senare är jag tillbaka. Nu som konsultchef. I min ryggsäck har jag erfarenheter från olika utbildningar, arbetslivserfarenhet, bred kunskap inom ledarutveckling samt ett stort nätverk nationellt och internationellt.

Hur började du jobba med ledarskap och varför brinner du för att jobba med det fortfarande?

När jag avslutade min magisterexamen som Civilekonom med inriktning Organisation & Ledarskap så var mitt examensarbete att studera ett större samgående mellan två noterade bolag och hur ledarskap och kultur påverkades av förvärvet för olika hierarkier. Det var ett samgående mellan företag med verksamhet i två länder (Sverige och Finland). På den tiden låg fokus mest på det finansiella, marknad och effektivisering. Ledarskap och företagskultur fanns inte med som en variabel.

Detta blev mitt startskott till att förstå hur viktigt ledarskap är för företag. Därefter jobbade jag själv som ledare i många roller och som konsult och fick testa på ledarskap i praktiken. Rent formellt var det ca 15 år sen som jag började utbilda mig till professionell coach och ledarutvecklare för ett stort internationellt bolag. När detta bolag efter några år lade ner sitt kontor i Norden sökte jag mig runt efter olika certifieringar som coach och organisationskonsult och fann då både International Coaching Federation (ICF) och HumaNova. Jag gick organisationsutbildningen på HumaNova 2014 och nu 10 år senare är jag tillbaka.

Min passion är att vara delaktig och se personer, team och organisationer utvecklas. Det är min personliga drivkraft i allt jag gör. Min styrka är utöver det att skapa nätverk, få människor att växa och att skapa möjliga affärer tillsammans. Jag är inte rädd för förändringar, det är tvärtom mitt bränsle för utveckling.

Vad lockade dig till HumaNova?

HumaNova står för det holistiska genom psykosyntesen och alla som har jobbat inom ledarskapsutveckling under lång tid vet att det är ett av de mest grundläggande förhållningssätten vi har. Psykosyntesen har alltid funnits med mig i mitt coachande och den person jag är, det var det förhållningsätten och metoder vi även arbetade med inom det internationella konsultbolag jag jobbade för.  Så det känns som att ”komma hem” – ett synsätt för mänsklig utveckling.

Varför HumaNova och som konsultchef?

Jag tror det var en fråga om tajming, vilja och mod. När jag såg annonsen hade båda mina föräldrar somnat in efter flera års sjukdom. Jag kände att jag fått kraften tillbaka att ta mig an ett ledaruppdrag igen och ville jobba mer affärsdrivet. Något mer som lockade mig var möjligheten att få samarbeta med proffsiga, kloka och kompetenta personer inom HNL.  HumaNovas konsulter är seniora och jag ser att vi tillsammans kan utveckla och designa ledarprogram, skapa nya affärer och affärsutveckla med befintliga och framtida kunder. Jag är glad att jag är här och ser framemot en ny resa in i framtiden. Jag är också tacksam över att tidigare konsultchef Carina Collinder väljer att vara kvar i konsultteamet och tillföra klokskap inom offentliga upphandlingar och kundansvar.

Jag ser fram emot 2024 och att ta över stafettpinnen från Carina som utvecklat HNL under 12 år.

Malin Avalon Enquist, konsultchef för HumaNova Ledarskap from 1 januari 2024.

Läs fler bloggar härFölj oss på LinkedIn

Vet du inte vad du ska läsa?

Klicka på knappen för att få en slumpvald artikel presenterad för dig.