Utvecklande ledarskap – Utbildning

UL – Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap utifrån Försvarshögskolans koncept vänder sig till dig som leder andra. Du kanske är chef, ledare eller projektledare och önskar skapa en arbetsmiljö som lockar fram det bästa, både hos dig själv och dina medarbetare. Det är inget krav att ha ett formellt personalansvar för att delta.

Så går en UL-utbildning till

En UL-utbildning inleds ca fyra veckor innan första utbildningsdagen. Då får dina medarbetare svara på en enkät med cirka 60 frågor om ditt sätt att leda. Svaren samlas i ett analysverktyg och blir grunden för arbetet under kursen. Teori varvas med modeller, praktiska övningar och gruppdiskussioner som bygger på:

 • ULL – Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning – feedback från enkäten
 • Ledarstilsmodellen och Utvecklande Ledarskap
 • Personlig feedback på ditt ledarskap
 • De olika ledarstilarna – inklusive destruktivt ledarskap
 • Teoretiska modeller
 • Metod för personlig ledarutveckling
 • Personlig utvecklingsplan

Utvecklande ledarskap (UL) pågår i minst fyra dagar (3 + 1) och kan även kompletteras med fristående moduler utifrån dina eller din organisations behov. Du kan till exempel lägga till moduler om Konflikthantering, Grupprocess och ledarskap eller Feedback. Det övergripande fokuset för utbildningen är att identifiera, träna på och utveckla framgångsrika ledarbeteenden.

Var hålls kursen?

Vi träffas under fyra stimulerande dagar i Stockholm, Göteborg eller Lund eller som ett företagsinternt arrangemang på er arbetsplats. De första tre dagarna hålls i en följd och därefter hålls en fördjupningsdag efter ca 2 månader.

Syftet med kursen Utvecklande Ledarskap

Efter genomförd kurs i Utvecklande Ledarskap har du fått verktyg för ditt ledarskap inom följande områden:

 • Ökad självinsikt
 • Utveckla dagliga ledarhandlingar
 • Skapa ökat engagemang och högre effektivitet i organisationen

En viktig del är att göra en personlig utvecklingsplan samt att dela erfarenheter och lärdomar med andra ledare.

Skapa trygghet i ledarrollen

Utvecklande Ledarskap är en ledarskapsmodell som med fördel kan användas som en del av organisationens chefsutvecklingsprogram. Den fungerar utmärkt för dig som vill utvecklas personligt och skapa större trygghet i din ledarroll. Det blir helt enkelt roligare att vara chef.

Utbildningen och ledarskapsmodellen utvecklades i slutet av 90-talet när Försvarshögskolan gjorde en utvärdering av vetenskapliga ledarskapsteorier. Utvecklande Ledarskap (UL) blev teorin som utmärker sig när det handlar om förbättrad effektivitet inom organisationer. Utvärderingen blev också grunden för Försvarshögskolans svenska modell av ”Transformational Leadership”. När du går HumaNovas Utvecklande ledarskap-kurs lär du dig mer om dessa områden.

Företagsintern kurs

Det finns möjlighet förlägga en UL-utbildning på din arbetsplats förutsatt att ni är minst åtta personer.
Är du intresserad av en företagsintern kurs använd kontaktformuläret för våra ledarskapskurser. Tryck här.

Anmälan

Vill du anmäla dig till en öppen UL anmäler du dig här nedan. Datum och ort finner du i högerspalten på den här sidan.

Anmäl dig här

 

Utvecklande ledarskap finns på flera orter i HumaNovas regi

UL GöteborgUL i LundUL i Stockholm

Kursdatum

Göteborg

18 mar - 14 maj 2024

 • 18 mar 10:00 - 18:00
 • 19 mar 09:00 - 17:00
 • 20 mar 09:00 - 16:00
 • 14 maj 10:00 - 17:00

Kursledare: Karin Nordström

Kursledare: Carl-Anton Genberg

Lund

4 mar - 6 maj 2024

 • 4 mar 10:00 - 18:00
 • 5 mar 09:00 - 17:00
 • 6 mar 09:00 - 16:00
 • 6 maj 10:00 - 17:00

Kursledare: Carina Elmér

Kursledare: Christer Tingnell

Stockholm

25 okt - 18 dec 2023

 • 25 okt 10:00 - 18:00
 • 26 okt 09:00 - 17:00
 • 27 okt 09:00 - 16:00
 • 18 dec 10:00 - 17:00
Kursdatumet är fullt

Kursledare: Fredrik Fleetwood

Kursledare: Fredrik Hoël

5 mar - 17 maj 2024

 • 5 mar 10:00 - 18:00
 • 6 mar 09:00 - 17:00
 • 7 mar 09:00 - 16:00
 • 7 maj 10:00 - 17:00
Kursdatumet är fullt

Kursledare: Anna Edengård

Kursledare: Sofie Englund

20 maj - 19 aug 2024

 • 20 maj 10:00 - 18:00
 • 21 maj 09:00 - 17:00
 • 22 maj 09:00 - 16:00
 • 19 aug 10:00 - 17:00

Kursledare: Anna Edengård

Kursledare: Irene Häll

UL i Lund – platser kvar

Sista anmälningsdag är 4 veckor innan kursstart därefter i mån av plats

Pris

Privat
19 900 SEK inkl. moms

Företag
19 900 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Mer information om UL

Det konventionella ledarskapet styrs av regler och skyldigheter. Det utvecklande ledarskapet inspirerar och engagerar samt ger medarbetare rätt förutsättningar för att kunna agera och prestera med kreativitet och ansvar.

 • Konventionellt ledarskap = Regler, plikter och skyldigheter
 • Utvecklande ledarskap = Motivation och inspiration

Du arbetar i någon form av ledande befattning, exempelvis som chef, ledare eller projektledare.

Kursen är fyra dagar – 3+1

 • Dag 1–3 är sammanhängande
 • Dag 4 är cirka 2 månader efter de första tre kursdagarna

Dag 4 syftar till fördjupning och ytterligare reflektion. Deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och dagen blir en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med den personliga utvecklingsplanen.