Kurs i Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap

Utbildningen Utvecklande Ledarskap (UL) vänder sig till dig som är chef, ledare eller projektledare och önskar skapa en arbetsmiljö som lockar fram det bästa både av dig själv och dina medarbetare.

UL är en ledarskapsutbildning för dig som har tröttnat på det konventionella ledarskapets detaljstyrande och vill öppna upp för ett utvecklande ledarskap. En skräddarsydd utbildning för dig som arbetar i någon form av ledande befattning.

Utvecklande Ledarskap är en ledarskapsmodell som med fördel kan användas som en del av organisationens chefsutvecklingsprogram. Den fungerar utmärkt för dig som vill utvecklas personligt och skapa större trygghet i din ledarroll. Med ett utvecklande ledarskap blir det helt enkelt roligare att vara chef.

Utbildningen och ledarskapsmodellen utvecklades i slutet av 90-talet när Försvarshögskolan gjorde en utvärdering av vetenskapliga ledarskapsteorier. Utvecklande Ledarskap(UL) blev teorin som utmärker sig när det handlar om förbättrad effektivitet inom alla organisationer. Utvärderingen blev också grunden för Försvarshögskolans svenska modell av ”Transformational Leadership”.

Syftet med UL är att utveckla ledarskap genom att:

 • Öka självinsikten
 • Utveckla dagliga ledarhandlingar
 • Lära dig motivera dina medarbetare
 • Utveckla den egna arbetsgruppen
 • Skapa ökat engagemang och högre effektivitet i organisationen
 • Med större självinsikt blir du medveten om hur just du fungerar både som person och som ledare. Under utbildningen får du träna på olika ledarstilar och lära dig metoder som inspirerar till engagemang, motivation och ansvar.

En viktig del av utbildningen är att göra en egen personlig utvecklingsplan samt att dela erfarenheter och lärdomar med andra ledare.

Är du intresserad av en skräddarsydd kurs till företaget?

 

Tryck här

Kursdatum

Göteborg

16 okt - 22 Nov 2019

 • 16 okt 09:00 - 17:00
 • 17 okt 09:00 - 17:00
 • 18 okt 09:00 - 17:00
 • 22 Nov 09:00 - 17:00

Kursledare: Pia Jirander

27 apr - 11 jun 2020

 • 27 apr 09:00 - 17:00
 • 28 apr 09:00 - 17:00
 • 29 apr 09:00 - 17:00
 • 11 jun 09:00 - 17:00

Kursledare: Pia Jirander

Lund

21 apr - 25 maj 2020

 • 21 apr 09:00 - 17:00
 • 22 apr 09:00 - 17:00
 • 23 apr 09:00 - 17:00
 • 25 maj 09:00 - 17:00
Stockholm

6 Nov - 9 Dec 2019

 • 6 Nov 09:00 - 17:00
 • 7 Nov 09:00 - 17:00
 • 8 Nov 09:00 - 17:00
 • 9 Dec 09:00 - 17:00

Kursledare: Mats Brager

Kursledare: Ulrika Hjort

18 mar - 20 apr 2020

 • 18 mar 09:00 - 17:00
 • 19 mar 09:00 - 17:00
 • 20 mar 09:00 - 17:00
 • 20 apr 09:00 - 17:00

Kursledare: Mats Brager

Sista anmälningsdag är 3 veckor innan kursstart.

Pris

Privat
18 800 SEK inkl. moms

Företag
18 800 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Utvecklande ledarskap är en framgångsrik utbildning för många olika organisationer och anses även vara en ledarskapsmodell som bäst fungerar för medarbetare födda på 80- och 90-talet.

Mer information

Utbildningen inleds ett par veckor innan första utbildningsdagen. Då får dina medarbetare svara på en enkät med cirka 60 frågor om ditt sätt att leda. Svaren samlas i ett analysverktyg och blir grunden för arbetet under utbildningen.

Teoretiska teorier varvas med modeller, praktiska övningar och gruppdiskussioner som bygger på:

 • ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning – (feedback från enkäten)
 • Ledarstilsmodellen och Utvecklande ledarskap
 • Personlig feedback på ditt ledarskap
 • De olika ledarstilarna (inklusive destruktivt ledarskap)
 • Teoretiska modeller
 • Metod för personlig ledarutveckling
 • Personlig utvecklingsplan

Det konventionella ledarskapet styrs av regler och skyldigheter. Det utvecklande ledarskapet inspirerar och engagerar samt ger medarbetare rätt förutsättningar för att kunna agera och prestera med kreativitet och ansvar.

 • Konventionellt ledarskap = Regler, plikter och skyldigheter
 • Utvecklande ledarskap = Motivation och inspiration

Du arbetar i någon form av ledande befattning, exempelvis som chef, ledare eller projektledare.

Utbildningen är fyra dagar (3+1).

 • Dag 1–3 är sammanhängande
 • Dag 4 är cirka 1-2 månader efter de första tre kursdagarna

Dag 4 syftar till fördjupning och ytterligare reflektion. Deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och dagen blir en utgångspunkt för arbetet med den personliga utvecklingsplanen.