Diplomerad Organisationskonsult

Utbildning till Diplomerad Organisationskonsult

HumaNovas yrkesutbildning till Diplomerad Organisationskonsult vänder sig till dig som vill arbeta med människor i organisationer och företag i en roll som konsult, ledare eller coach/mentor.

Utbildningen ger en gedigen yrkeskompetens inom personlig utveckling, kommunikation, coaching, konflikthantering samt utveckling av grupper och organisationer. Som organisationskonsult lär du dig arbeta med grupp- och individprocesser och därigenom med förändringsarbete i organisationer. Du kan också välja att gå hela Ledarskaps- och organisationsprogrammet Loop där organisationskonsult är modul 3.

Som chef eller arbetsledare får du verktyg och arbetsmetoder som leder till bättre samverkan och kommunikation med personalen du ansvarar för. Efter avslutad utbildning kan du vara verksam som fristående konsult, arbeta med grupputveckling i företag eller kanske som mentor eller coach för enskilda individer.

Omfattning – 2 terminer

Den schemalagda utbildningstiden uppgår till 30 utbildningstillfällen, fördelade på åtta tematräffar och sex handledningstillfällen. Under läsåret ska du genomgå minst 20 timmar samtalsterapi hos en Diplomerad Samtalsterapeut i psykosyntes. Kostnaden för terapi ingår inte i avgiften för utbildningen.

Under utbildningen ska du läsa kurslitteratur och arbeta individuellt med tillhörande uppgifter. Utöver det ska du, själv eller tillsammans i en mindre studiegrupp, genomföra konsultuppdrag.

Under året påbörjar du ett projektarbete med ett tema som ska spegla din förståelse för, och tillämpning av, psykosyntesen som metod för mänsklig utveckling. Temat diskuterar du med din handledare som också godkänner det.

Anmäl dig här Introduktionsguide till organisationskonsult

Startdatum

Stockholm
19 september 2024

Omfattning

2 terminer. Deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
38 700 SEK/termin inkl. moms

Företag
38 700 SEK/termin exkl. moms

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här

Utbildningen syftar till att ge dig ett förhållningssätt och de redskap som behövs för att arbeta med människor i företag och organisationer och därigenom bedriva ett aktivt förändringsarbete.

Jag vill tipsa de som jobbar som chefer, inom HR eller med personalfrågor att gå utbildningen.

Läs hela intervjun här.

 • Individer, grupper och organisationer – levande system i förändring
 • Kommunikation och coaching som verktyg vid förändring
 • Grupprocesser och effektiva team
 • Att driva förändringsprocesser och se möjligheter i konflikter och motstånd
 • Konfliktlösning
 • Utvecklande ledarskap
 • Organisationers dynamik och processer
 • Systemiskt perspektiv vid förändringsarbete
 • Förändringsledning i komplexa verksamheter
 • Mål och visionsarbete
 • Grupphandledning
 • Personlig utveckling – egen individuell terapi
 • Praktik och projektarbete

Alternativ 1

Alternativ 2

 • Du har relevant utbildning inom området, arbetar eller har arbetat med personalsamtal, organisationsutveckling, HR, förändringsledning eller motsvarande. Du har också erfarenhet och intresse för personlig utveckling. Om du inte har tidigare erfarenhet av psykosyntes rekommenderar vi att du går vår intensivkurs i psykosyntes – Möt dig själv.

Generellt gäller att du:

 • Är godkänd på skriftliga uppgifter och på projektarbet
 • Har genomfört minst 40 timmars arbete med egna grupper samt fått handledning för dessa (antalet behovsprövas individuellt)
 • Bedömts vara lämplig som yrkesutövande Organisationskonsult (personlig bedömning görs av din huvudlärare och rektor)
 • Har 100% närvaro på schemalagd utbildning samt i din studiegrupp
 • Har genomgått individuell samtalsterapi med minst 20 sessioner under läsåret

För 1-årigt diplom:

Du har under utbildningen genomgått sammanlagt minst 20 timmar individuell samtalsterapi (antalet behovsprövas individuellt) hos en diplomerad/auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes.

För 3-årigt diplom:

Du har gått Bli den du är eller Led dig själv samt är Diplomerad Samtalscoach eller Samtalsterapeut och har under utbildningstiden genomgått sammanlagt minst 60 timmar individuell samtalsterapi (antalet behovsprövas individuellt) hos Diplomerad Samtalsterapeut i psykosyntes.

Till Diplomansökan ska bifogas intyg från terapeut avseende antal sessioner och tidsperiod. Intyg ska vara skriftligt undertecknat av terapeut – i original eller pdf/kopia på original.