Diplomerad Organisationskonsult

Utbildning till Diplomerad Organisationskonsult

HumaNovas yrkesutbildning till Diplomerad Organisationskonsult vänder sig till dig som vill arbeta med människor i organisationer och företag i en roll som konsult, ledare eller coach.

Utbildningen ger en gedigen yrkeskompetens inom personlig utveckling, kommunikation, coaching, konflikthantering samt utveckling av grupper och organisationer. Som organisationskonsult lär du dig arbeta med grupp- och individprocesser och därigenom med förändringsarbete i organisationer.

Som chef eller arbetsledare får du verktyg och arbetsmetoder som leder till bättre samverkan och kommunikation med personalen du ansvarar för. Eller så vill du efter avslutad utbildning verka som fristående konsult och arbeta med grupper i olika företag, som mentor eller coach för enskilda individer.

Omfattning – 2 terminer

Den schemalagda utbildningstiden uppgår till 30 utbildningstillfällen, fördelade på åtta tematräffar och sex handledningstillfällen. Under läsåret ska du genomgå minst 20 timmar samtalsterapi hos en Diplomerad Samtalsterapeut i psykosyntes. Kostnaden inte ingår i kursavgiften.

Under utbildningen ska du läsa kurslitteratur och arbeta individuellt med tillhörande uppgifter. Utöver det ska du, själv eller tillsammans med en mindre arbetsgrupp, genomföra konsultuppdrag.

Under året påbörjar du ett projektarbete med ett tema som ska spegla din förståelse för, och tillämpning av, psykosyntesen som metod för mänsklig utveckling. Temat diskuterar du med din handledare som också godkänner det.

Anmäl dig här Introduktionsguide till organisationskonsult

För att möjliggöra tillräcklig distansering och för att skapa en trygg miljö anpassas antal deltagare per ny grupp utefter lokalens storlek. Det innebär att du nu som vanligt kan anmäla dig till en utbildningsstart och känna dig trygg med att gruppen inte blir för stor.

Startdatum

Stockholm
HT2021 (schema ej klart)

Göteborg
HT2021 (schema ej klart)

Lund
HT2021 (schema ej klart)

Omfattning

2 terminer. Deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
38 750 SEK/termin inkl. moms

Företag
38 750 SEK/termin exkl. moms

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-388 788

Anmäl dig här

Utbildningen syftar till att ge dig ett förhållningssätt och de redskap som behövs för att arbeta med människor i företag och organisationer och därigenom bedriva ett aktivt förändringsarbete.

Jag vill tipsa de som jobbar som chefer, inom HR eller med personalfrågor att gå utbildningen.

Läs hela intervjun här.

 • Individer, grupper och organisationer – levande system i förändring.
 • Kommunikation och coaching som verktyg vid förändring.
 • Grupprocesser och effektiva team.
 • Att driva förändringsprocesser och se möjligheter i konflikter och motstånd
 • Konfliktlösning.
 • Utvecklande ledarskap.
 • Organisationers dynamik och processer.
 • Systemiskt perspektiv vid förändringsarbete.
 • Förändringsledning i komplexa verksamheter.
 • Mål och visionsarbete.
 • Grupphandledning.
 • Personlig utveckling – egen terapi.
 • Praktik och projektarbete.

Alternativ 1

Alternativ 2

 • Du har relevant utbildning inom området, arbetar eller har arbetat med personalsamtal, organisationsutveckling, HR, förändringsledning eller motsvarande. Du har också erfarenhet och intresse för personlig utveckling samt kompletterar utbildningen till organisationskonsult med vår intensivkurs i psykosyntes – Möt dig själv.

Generellt gäller att du:

 • Är godkänd på skriftliga uppgifterna och på projektarbetet.
 • Har genomfört minst 40 timmars arbete med egna grupper samt fått handledning för dessa (antalet behovsprövas alltid individuellt).
 • Bedömts vara lämplig som yrkesutövande Organisationskonsult (personlig bedömning görs av din huvudlärare och rektor).
 • Har 100 procent närvaro på schemalagd utbildning samt i din studiegrupp.
 • Samtliga terminsavgifter skall vara betalade.

För 1-årigt diplom:

Du har under utbildningen genomgått sammanlagt minst 20 timmar individuell samtalsterapi (antalet behovsprövas individuellt) hos en diplomerad/auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes.

För 3-årigt diplom:

Du har gått Bli den du är samt är Diplomerad Samtalscoach eller terapeut och har under utbildningstiden genomgått sammanlagt minst 60 timmar individuell samtalsterapi (antalet behovsprövas individuellt) hos diplomerad/auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes.