Motiverande samtal, MI – Utbildning

Motiverande samtal – grundkurs

HumaNovas grundkurs i Motiverande samtal vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden vid rådgivning och behandling, med syfte att underlätta förändring. Kursen hålls under tre lärorika dagar i Stockholm, Göteborg eller Lund.

HumaNova erbjuder även kursen på distans. Det innebär att du kan göra kurser när och var du vill i din egen takt.

Anmäl dig här

Vad är Motiverande Samtal – MI?

Motiverande samtal, MI, står för ”Motivational Interviewing”.  Metoden ska motivera till nya beteenden och förändring. Den lämpar sig väl för information, och för att få individer att känna sig delaktiga. Det är en samtalsmetod och ett förhållningssätt, som används i många yrkesroller och sammanhang.

MI utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 80- och 90-talen. I sitt arbete såg de hur delaktighet och engagemang ökar motivationen. I början fokuserade de sin forskning på behandling vid beroendeproblematik, vilket sedan mynnade ut i forskning även på förändringsprocesser.

Brett användningsområde

Motiverande samtal kommer till användning inom branscher där samtalet är en viktig del av verksamheten. Exempel på detta är inom frisk- och sjukvården samt inom socialtjänst, kriminalvård och psykiatri. Socialstyrelsen rekommenderar samtalsmetoden för rådgivning och behandling vid problematik med beroende/medberoende kring alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion.

Kurs i Motiverande samtal – Upplägg

Under tre dagar går vi igenom alla delar av MI. Under den sista dagen ägnar vi oss åt fördjupning och ytterligare reflektion. Den avslutande dagen är en viktig del av kursen och något som våra tidigare kursdeltagare uppskattat. Här får du möjlighet att dra lärdomar och utbyta erfarenheter med övriga deltagare

Deltagarna formar upplägget

Pedagogiken och innehållet styrs av din egen och övriga deltagares aktivitet och engagemang. Teoretiska avsnitt varvas med träning och demonstrationer, handledning och feedback. I möjligaste mån utgår träningen från de problemområden som är aktuella inom kursdeltagarens eget yrkesområde.

Vill du gå tredagars-kursen i MI när och var du vill? Då rekommenderar vi vår Motiverande samtal-kurs på distans.

Kursdatum

Lund

2 maj - 1 jun 2023

  • 2 maj 08:30 - 15:30
  • 3 maj 08:30 - 15:30
  • 1 jun 08:30 - 15:30

Kursledare: Sandra Thörnqvist

Stockholm

3 maj - 2 jun 2023

  • 3 maj 08:30 - 15:30
  • 4 maj 08:30 - 15:30
  • 2 jun 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

 

Omfattning

3 dagar

Pris

Privat
6300 SEK inkl. moms

Företag
6300 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Motiverande samtal används även inom förenings- och näringslivet. Medarbetar- och utvecklingssamtal är exempel på sammanhang där MI kan underlätta förändringsprocesser, både hos individen och i gruppsammanhanget. Syftet med samtalsmetoden MI är att locka fram den inre egna kraften som möjliggör förändring.

Efter genomförd grundkurs ska du kunna använda samtalsmetoden i rådgivande och behandlande syfte. Du lär dig samtalsmetodens fyra centrala processer: 

  • Engagera  
  • Fokusera  
  • Framkalla  
  • Planera för en förändring 

Du får träna på att utveckla och leda samtal som främjar motivation hos den du talar med. Du får lära dig att lyssna efter det som stärker och bekräftar. Med empati och reflektion ska du efter kursen kunna hjälpa din klient att utforska sin egen inställning till det som skapar problem samt främja motivation till en positiv beteendeförändring. 

För att bli godkänd deltar du aktivt alla 3 dagar. Efter att du genomgått och blivit godkänd på kursen får du ett kursintyg.
Du behöver inte ha någon specifik erfarenhet innan kursen. Det kan dock vara en fördel att ha erfarenhet från att leda individuella samtal, men är inget krav. 

Kursen vänder sig till dig som jobbar med människors utveckling. Den vänder sig också till dig som vill gå för din egen skull om du befinner dig i en situation som du önskar förändra eller då du behöver hantera motstånd. Efter kursen kan du hjälpa människor att utforska och coacha sig själva att komma vidare, utveckla förmågor, utmana sig själv mm.