Motiverande samtal – Utbildning

3-dagars MI-utbildning

Motiverande samtal, MI, står för ”Motivational Interviewing” och ska motivera till nya beteenden och förändring genom inre motivation. Metoden utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 80- och 90-talen. I sitt arbete såg de hur delaktighet och engagemang ökar motivationen. HumaNovas utbildning i Motiverande samtal lär dig använda samtalsmetoden vid exempelvis rådgivning och behandling.

Anmäl dig här

Innehåll

Denna MI-utbildning går igenom alla delar av metoden. Du lär dig samtalsmetodens fyra centrala processer:

  • Engagera
  • Fokusera
  • Framkalla
  • Planera för en förändring

Du får träna på att utveckla och leda samtal som främjar motivation hos den du talar med. Du får även lära dig att lyssna efter det som stärker och bekräftar. Den avslutande dagen ägnas åt reflektion och utbyte av erfarenheter med övriga deltagare.

Med empati och reflektion ska du efter utbildningen kunna hjälpa din klient att utforska sin inställning till det som skapar problem samt främja motivation till en positiv beteendeförändring.

Fler alternativ

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar med människors utveckling. Du behöver inte ha någon specifik erfarenhet sedan tidigare. Det kan dock vara en fördel att ha erfarenhet från att leda individuella samtal, men det är inget krav.

Du väljer själv om du vill medverka i Stockholm, Göteborg eller Lund. Notera att vi även erbjuder en MI-utbildning på distans.

Var med och påverka upplägget

Pedagogiken och innehållet styrs av din egen och övriga deltagares aktivitet och engagemang. Teoretiska avsnitt varvas med träning och demonstrationer, handledning och feedback. I möjligaste mån utgår träningen från de problemområden som är aktuella inom kursdeltagarens eget yrkesområde.

Motiverande samtals-kurs med intyg

För att bli godkänd på vår kurs i Motiverande samtal deltar du aktivt alla 3 dagar. Efter att du genomgått och blivit godkänd på kursen får du ett kursintyg.

Kursdatum

Göteborg

30 sep - 5 nov 2024

  • 30 sep 08:30 - 15:30
  • 1 okt 08:30 - 15:30
  • 5 nov 08:30 - 15:30
Stockholm

7 nov - 4 dec 2024

  • 7 nov 08:30 - 15:30
  • 8 nov 08:30 - 15:30
  • 4 dec 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

 

Omfattning

3 dagar

Pris

Privat
6300 SEK inkl. moms

Företag
6300 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Motiverande samtal används även inom förenings- och näringslivet. Medarbetar- och utvecklingssamtal är exempel på sammanhang där MI kan underlätta förändringsprocesser, både hos individen och i gruppsammanhanget. Syftet med samtalsmetoden MI är att locka fram den inre egna kraften som möjliggör förändring.

För att bli godkänd deltar du aktivt alla 3 dagar. Efter att du genomgått och blivit godkänd på kursen får du ett kursintyg.
Du behöver inte ha någon specifik erfarenhet innan kursen. Det kan dock vara en fördel att ha erfarenhet från att leda individuella samtal, men är inget krav.