Motiverande samtal (MI)

Utbildning i Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI) är en grundutbildning som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring.

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Metoden lämpar sig också väl för information och för att få individer att känna sig delaktiga i samtalet.

Samtalsmetoden MI är en förkortning av ”Motivational Interviewing” som utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 1980 och 90-talen. I sitt arbete såg de hur delaktighet och engagemang ökar motivationen. I början fokuserade de sin forskning på behandling av beroende-problematik och i längden även på förändringsprocesser.

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt

Idag används MI inom många branscher där samtalet är en viktig del av verksamheten; frisk- och sjukvård samt inom socialtjänst, kriminalvård och psykiatri. Socialstyrelsen rekommenderar  Motiverande samtal för rådgivning och behandling av problematik, beroende/medberoende kring alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion.

Grundutbildningen består av tre dagar med alla delar av Motiverande samtal (MI).

Dag 3 syftar till fördjupning och ytterligare reflektion, något vi ser att våra deltagare uppskattar. Samtliga deltagare får möjlighet att utbyta erfarenheter.

Pedagogik och innehåll under utbildningen styrs av alla deltagare och din egen aktivitet. Teoretiska avsnitt varvas med träning och demonstrationer, handledning och feedback. I möjligaste mån utgår träningen från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

Anmäl dig här

Kursdatum

Göteborg

26 maj - 28 maj 2020

 • 26 maj 08:30 - 15:30
 • 27 maj 08:30 - 15:30
 • 28 maj 08:30 - 15:30

Kursledare: Anette Högberg

7 sep - 9 sep 2020

 • 7 sep 08:30 - 15:30
 • 8 sep 08:30 - 15:30
 • 9 sep 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

19 okt - 21 okt 2020

 • 19 okt 08:30 - 15:30
 • 20 okt 08:30 - 15:30
 • 21 okt 08:30 - 15:30

Kursledare: Anette Högberg

30 Nov - 2 Dec 2020

 • 30 Nov 08:30 - 15:30
 • 1 Dec 08:30 - 15:30
 • 2 Dec 08:30 - 15:30

Kursledare: Anette Högberg

Lund

28 apr - 30 apr 2020

 • 28 apr 08:30 - 15:30
 • 29 apr 08:30 - 15:30
 • 30 apr 08:30 - 15:30

Kursledare: Anette Högberg

1 jun - 3 jun 2020

 • 1 jun 08:30 - 15:30
 • 2 jun 08:30 - 15:30
 • 3 jun 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

12 okt - 14 okt 2020

 • 12 okt 08:30 - 15:30
 • 13 okt 08:30 - 15:30
 • 14 okt 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

2 Nov - 4 Nov 2020

 • 2 Nov 08:30 - 15:30
 • 3 Nov 08:30 - 15:30
 • 4 Nov 08:30 - 15:30

Kursledare: Anette Högberg

24 Nov - 26 Nov 2020

 • 24 Nov 08:30 - 15:30
 • 25 Nov 08:30 - 15:30
 • 26 Nov 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

Stockholm

21 apr - 15 maj 2020

 • 21 apr 08:30 - 15:30
 • 22 apr 08:30 - 15:30
 • 15 maj 08:30 - 15:30

Kursledare: Anette Högberg

19 maj - 16 jun 2020

 • 19 maj 08:30 - 15:30
 • 20 maj 08:30 - 15:30
 • 16 jun 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

3 sep - 1 okt 2020

 • 3 sep 08:30 - 15:30
 • 4 sep 08:30 - 15:30
 • 1 okt 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

29 sep - 21 okt 2020

 • 29 sep 08:30 - 15:30
 • 30 sep 08:30 - 15:30
 • 21 okt 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

11 Nov - 10 Dec 2020

 • 11 Nov 08:30 - 15:30
 • 12 Nov 08:30 - 15:30
 • 10 Dec 08:30 - 15:30

Kursledare: Anette Högberg

26 Nov - 17 Dec 2020

 • 26 Nov 08:30 - 15:30
 • 27 Nov 08:30 - 15:30
 • 17 Dec 08:30 - 15:30

Kursledare: Anette Högberg

Omfattning

3 dagar

Pris

Privat
6300 SEK inkl. moms

Företag
6300 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Motiverande samtal används även inom förenings- och näringslivet. Medarbetar- och utvecklingssamtal är exempel på hur MI kan underlätta förändringsprocesser, både hos individen och i gruppsammanhang. Syftet med samtalsmetoden MI är locka fram den inre egna kraften som möjliggör förändring.

Efter genomförd grundutbildning ska du kunna använda samtalsmetoden i rådgivande och behandlande syfte. Du lär dig samtalsmetodens fyra centrala processer: 

 • Engagera  
 • Fokusera  
 • Framkalla  
 • Planera för en förändring 

Du får träna på att utveckla samtal som främjar motivation hos den du talar med. Du får lära dig att lyssna efter det som stärker och bekräftar. Empatiskt och reflektivt ska du efter utbildningen kunna hjälpa din klient att utforska sin egen inställning till det som skapar problem samt främja motivation till en positiv beteendeförändring. 

För att bli godkänd deltar du aktivt alla 3 dagar. Efter godkänd och genomförd utbildning får alla deltagare ett kursintyg.
Du behöver inte ha någon behörighet innan kursen. Det kan vara en fördel att ha samtalsvana, men är inget krav. 

Målgruppen är du som jobbar med människor och/eller för din egen skull och som befinner sig i en situation som man önskar förändra, hantera motstånd, hjälpa människor att utforska och coacha sig att gå vidare i sitt liv , utveckla förmågor, utmana sig mm.