Motiverande samtal (MI)

Kurs i Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI) är en grundkurs som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring.

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Metoden lämpar sig också väl för information och för att få individer att känna sig delaktiga i samtalet.

MI är en förkortning av ”Motivational Interviewing” som utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 80- och 90-talen. I sitt arbete såg de hur delaktighet och engagemang ökar motivationen. I början fokuserade de sin forskning på behandling av beroendeproblematik och i längden även på förändringsprocesser.

Vi erbjuder även kursen online – lärarledd i realtid över Zoom. Se aktuella datum under ”online”.

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt

Idag används MI inom många branscher där samtalet är en viktig del av verksamheten; frisk- och sjukvård samt inom socialtjänst, kriminalvård och psykiatri. Socialstyrelsen rekommenderar  MI för rådgivning och behandling av problematik med beroende/medberoende kring alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion.

Grundkursen består av tre dagar med alla delar av Motiverande samtal (MI).

Dag 3 syftar till fördjupning och ytterligare reflektion, något vi ser att våra deltagare uppskattar. Kursdeltagarna får här möjlighet att utbyta erfarenheter.

Pedagogik och innehåll under kursen styrs av deltagarna och din egen aktivitet. Teoretiska avsnitt varvas med träning och demonstrationer, handledning och feedback. I möjligaste mån utgår träningen från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

*Online: Vi erbjuder även kursen lärarledd i realtid på distans. Se aktuella datum under ”online”.

Anmäl dig här

Kursdatum

Göteborg

4 feb - 8 mar 2021

 • 4 feb 08:30 - 15:30
 • 5 feb 08:30 - 15:30
 • 8 mar 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

7 apr - 9 apr 2021

 • 7 apr 08:30 - 15:30
 • 8 apr 08:30 - 15:30
 • 9 apr 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

26 apr - 24 maj 2021

 • 26 apr 08:30 - 15:30
 • 27 apr 08:30 - 15:30
 • 24 maj 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

Lund

24 Nov - 26 Nov 2020

 • 24 Nov 08:30 - 15:30
 • 25 Nov 08:30 - 15:30
 • 26 Nov 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

16 feb - 18 feb 2021

 • 16 feb 08:30 - 15:30
 • 17 feb 08:30 - 15:30
 • 18 feb 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

7 jun - 9 jun 2021

 • 7 jun 08:30 - 15:30
 • 8 jun 08:30 - 15:30
 • 9 jun 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

Online

26 Nov 2020 - 13 jan 2021

 • 26 Nov 08:30 - 15:30
 • 27 Nov 08:30 - 15:30
 • 13 jan 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

20 jan - 22 feb 2021

 • 20 jan 08:30 - 15:30
 • 21 jan 08:30 - 15:30
 • 22 feb 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

Stockholm

11 Nov - 10 Dec 2020

 • 11 Nov 08:30 - 15:30
 • 12 Nov 08:30 - 15:30
 • 10 Dec 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

1 feb - 15 mar 2021

 • 1 feb 08:30 - 15:30
 • 2 feb 08:30 - 15:30
 • 15 mar 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

16 mar - 13 apr 2021

 • 16 mar 08:30 - 15:30
 • 17 mar 08:30 - 15:30
 • 13 apr 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

5 maj - 2 jun 2021

 • 5 maj 08:30 - 15:30
 • 6 maj 08:30 - 15:30
 • 2 jun 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

18 maj - 14 jun 2021

 • 18 maj 08:30 - 15:30
 • 19 maj 08:30 - 15:30
 • 14 jun 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

Omfattning

3 dagar

Pris

Privat
6300 SEK inkl. moms

Företag
6300 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Motiverande samtal används även inom förenings- och näringslivet. Medarbetar- och utvecklingssamtal är exempel på hur MI kan underlätta förändringsprocesser, både hos individen och i gruppsammanhang. Syftet med samtalsmetoden MI är att locka fram den inre egna kraften som möjliggör förändring.

Efter genomförd grundkurs ska du kunna använda samtalsmetoden i rådgivande och behandlande syfte. Du lär dig samtalsmetodens fyra centrala processer: 

 • Engagera  
 • Fokusera  
 • Framkalla  
 • Planera för en förändring 

Du får träna på att utveckla samtal som främjar motivation hos den du talar med. Du får lära dig att lyssna efter det som stärker och bekräftar. Empatiskt och reflektivt ska du efter kursen kunna hjälpa din klient att utforska sin egen inställning till det som skapar problem samt främja motivation till en positiv beteendeförändring. 

För att bli godkänd deltar du aktivt alla 3 dagar. Efter godkänd och genomförd utbildning får alla deltagare ett kursintyg.
Du behöver inte ha någon behörighet innan kursen. Det kan vara en fördel att ha samtalsvana, men är inget krav. 

Kursen vänder sig till dig som jobbar med människors utveckling. Den vänder sig också till dig som vill gå för din egen skull om du befinner dig i en situation som du önskar förändra eller då du behöver hantera motstånd. Efter kursen kan du hjälpa människor att utforska och coacha sig själva att komma vidare, utveckla förmågor, utmana sig mm.