Motiverande samtal – Utbildning

Motiverande samtal-kurs på grundnivå

Vår kurs i Motiverande samtal (MI) på grundnivå vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden vid rådgivning och behandling, med syfte att underlätta förändring. Kursen hålls under tre lärorika dagar i Stockholm, Göteborg och Lund samt online (lärarledd i realtid över Zoom).

(MI) Motiverande Samtal

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Metoden lämpar sig också väl för information och för att få individer att känna sig delaktiga, i s.k. motiverande samtal. MI är en förkortning av ”Motivational Interviewing”.

Metoden utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 80- och 90-talet. I sitt arbete såg de hur delaktighet och engagemang ökar motivationen. I början fokuserade de sin forskning på behandling av beroendeproblematik och i längden även på förändringsprocesser.

MI används i många branscher

Idag används MI inom många branscher där samtalet är en viktig del av verksamheten, exempelvis inom frisk- och sjukvård samt inom socialtjänst, kriminalvård och psykiatri. Socialstyrelsen rekommenderar MI för rådgivning och behandling av problematik med beroende/medberoende kring alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion.

Upplägg på vår kurs i Motiverade samtal

Vår kurs i Motiverande samtal på grundnivå består av tre dagar där vi går igenom alla delar av Motiverande samtal (MI).

Dag 3 syftar till fördjupning och ytterligare reflektion, något vi ser att våra deltagare uppskattar. Kursdeltagarna får under denna dag möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Anpassningsbar utbildning i Motiverande samtal

Pedagogiken och innehållet på vår Motiverande samtal-utbildning styrs av kursdeltagarna och din egen aktivitet. Teoretiska avsnitt varvas med träning och demonstrationer, handledning och feedback. I möjligaste mån utgår träningen från de problemområden som är aktuella för kursdeltagarna.

Anmäl dig här

Kursdatum

Göteborg

23 Nov - 25 Nov 2021

 • 23 Nov 08:30 - 15:30
 • 24 Nov 08:30 - 15:30
 • 25 Nov 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

28 mar - 30 mar 2022

 • 28 mar 08:30 - 15:30
 • 29 mar 08:30 - 15:30
 • 30 mar 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

Lund

25 okt - 22 Nov 2021

 • 25 okt 08:30 - 15:30
 • 26 okt 08:30 - 15:30
 • 22 Nov 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

15 mar - 17 mar 2022

 • 15 mar 08:30 - 15:30
 • 16 mar 08:30 - 15:30
 • 17 mar 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

23 maj - 25 maj 2022

 • 23 maj 08:30 - 15:30
 • 24 maj 08:30 - 15:30
 • 25 maj 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

Online

12 okt - 10 Nov 2021

 • 12 okt 08:30 - 15:30
 • 13 okt 08:30 - 15:30
 • 10 Nov 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

31 maj - 14 jun 2022

 • 31 maj 08:30 - 15:30
 • 1 jun 08:30 - 15:30
 • 14 jun 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

Stockholm

16 Nov - 7 Dec 2021

 • 16 Nov 08:30 - 15:30
 • 17 Nov 08:30 - 15:30
 • 7 Dec 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

30 Nov - 15 Dec 2021

 • 30 Nov 08:30 - 15:30
 • 1 Dec 08:30 - 15:30
 • 15 Dec 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

14 feb - 14 mar 2022

 • 14 feb 08:30 - 15:30
 • 15 feb 08:30 - 15:30
 • 14 mar 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

23 mar - 27 apr 2022

 • 23 mar 08:30 - 15:30
 • 24 mar 08:30 - 15:30
 • 27 apr 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

16 maj - 13 jun 2022

 • 16 maj 08:30 - 15:30
 • 17 maj 08:30 - 15:30
 • 13 jun 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

8 jun - 15 jun 2022

 • 8 jun 08:30 - 15:30
 • 9 jun 08:30 - 15:30
 • 15 jun 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

Plats

Online, Stockholm, Lund och Göteborg

Omfattning

3 dagar

Pris

Privat
6300 SEK inkl. moms

Företag
6300 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Motiverande samtal används även inom förenings- och näringslivet. Medarbetar- och utvecklingssamtal är exempel på sammanhang där MI kan underlätta förändringsprocesser, både hos individen och i gruppsammanhang. Syftet med samtalsmetoden MI är att locka fram den inre egna kraften som möjliggör förändring.

Efter genomförd grundkurs ska du kunna använda samtalsmetoden i rådgivande och behandlande syfte. Du lär dig samtalsmetodens fyra centrala processer: 

 • Engagera  
 • Fokusera  
 • Framkalla  
 • Planera för en förändring 

Du får träna på att utveckla och leda samtal som främjar motivation hos den du talar med. Du får lära dig att lyssna efter det som stärker och bekräftar.Med empati och reflektion ska du efter kursen kunna hjälpa din klient att utforska sin egen inställning till det som skapar problem samt främja motivation till en positiv beteendeförändring. 

För att bli godkänd deltar du aktivt alla 3 dagar. Efter att du genomgått och blivit godkänd på kursen får du ett kursintyg.
Du behöver inte ha någon specifik erfarenhet innan kursen. Det kan dock vara en fördel att ha erfarenhet från att leda individuella samtal, men är inget krav. 

Kursen vänder sig till dig som jobbar med människors utveckling. Den vänder sig också till dig som vill gå för din egen skull om du befinner dig i en situation som du önskar förändra eller då du behöver hantera motstånd. Efter kursen kan du hjälpa människor att utforska och coacha sig själva att komma vidare, utveckla förmågor, utmana sig själv mm.