Motiverande samtal, MI – Utbildning

Motiverande samtal, MI, står för ”Motivational Interviewing”. Metoden ska motivera till nya beteenden och förändring. Det är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang. MI utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 80- och 90-talen. I sitt arbete såg de hur delaktighet och engagemang ökar motivationen.

Anmäl dig här

Humanovas utbildning i Motiverande samtal – MI

HumaNovas utbildning i Motiverande samtal hålls både online och i Stockholm, Göteborg eller Lund, under tre lärorika dagar. Den vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden vid rådgivning och behandling, med syfte att underlätta förändring.

Under tre dagar går vi igenom alla delar av MI. Under den tredje dagen ägnar vi oss åt fördjupning och ytterligare reflektion. Den avslutande dagen får du möjlighet att dra lärdomar och utbyta erfarenheter med övriga deltagare.

Syfte och mål med vår kurs

Efter genomförd kurs i Motiverande samtal ska du kunna använda samtalsmetoden i rådgivande och behandlande syfte. Du lär dig samtalsmetodens fyra centrala processer:

  • Engagera
  • Fokusera
  • Framkalla
  • Planera för en förändring

Du får träna på att utveckla och leda samtal som främjar motivation hos den du talar med. Du får lära dig att lyssna efter det som stärker och bekräftar. Med empati och reflektion ska du efter kursen kunna hjälpa din klient att utforska sin egen inställning till det som skapar problem samt främja motivation till en positiv beteendeförändring.

Var med och påverka upplägget

Pedagogiken och innehållet styrs av din egen och övriga deltagares aktivitet och engagemang. Teoretiska avsnitt varvas med träning och demonstrationer, handledning och feedback. I möjligaste mån utgår träningen från de problemområden som är aktuella inom kursdeltagarens eget yrkesområde.

Fler alternativ

Hos HumaNova kan du välja mellan flera olika MI-kurser. Vill du gå en tredagars-kurs i MI när och var du vill? Då rekommenderar vi vår MI-utbildning på distans.

Kursdatum

Lund

24 apr - 11 jun 2024

  • 24 apr 08:30 - 15:30
  • 25 apr 08:30 - 15:30
  • 11 jun 08:30 - 15:30

Kursledare: Sandra Thörnqvist

Stockholm

2 maj - 30 maj 2024

  • 2 maj 08:30 - 15:30
  • 3 maj 08:30 - 15:30
  • 30 maj 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman

 

Omfattning

3 dagar

Pris

Privat
6300 SEK inkl. moms

Företag
6300 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Motiverande samtal används även inom förenings- och näringslivet. Medarbetar- och utvecklingssamtal är exempel på sammanhang där MI kan underlätta förändringsprocesser, både hos individen och i gruppsammanhanget. Syftet med samtalsmetoden MI är att locka fram den inre egna kraften som möjliggör förändring.

För att bli godkänd deltar du aktivt alla 3 dagar. Efter att du genomgått och blivit godkänd på kursen får du ett kursintyg.
Du behöver inte ha någon specifik erfarenhet innan kursen. Det kan dock vara en fördel att ha erfarenhet från att leda individuella samtal, men är inget krav. 

Kursen vänder sig till dig som jobbar med människors utveckling. Den vänder sig också till dig som vill gå för din egen skull om du befinner dig i en situation som du önskar förändra eller då du behöver hantera motstånd. Efter kursen kan du hjälpa människor att utforska och coacha sig själva att komma vidare, utveckla förmågor, utmana sig själv mm.