Motiverande samtal – Grundkurs

Motiverande samtal

Vår kurs i Motiverande samtal (MI) på grundnivå vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden vid rådgivning och behandling, med syfte att underlätta förändring.

Samtalsmetod och förhållningssätt

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Metoden lämpar sig också väl för information och för att få individer att känna sig delaktiga, i ett s.k. motiverande samtal. MI är en förkortning av ”Motivational Interviewing”.

Metoden utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 80- och 90-talen. I sitt arbete såg de hur delaktighet och engagemang ökar motivationen. I början fokuserade de sin forskning på behandling av beroendeproblematik och i längden även på förändringsprocesser.

Rekommenderas vid rådgivning och behandling

Idag används MI inom många branscher där samtalet är en viktig del av verksamheten; frisk- och sjukvård samt inom socialtjänst, kriminalvård och psykiatri. Socialstyrelsen rekommenderar MI vid rådgivning och behandling av problematik med beroende/medberoende kring alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion.

Kursupplägg

Kursen i Motiverande samtal på grundnivå består av tre dagar där vi går igenom de olika delarna av Motiverande samtal (MI).

Dag 3 syftar till fördjupning och ytterligare reflektion, något vi ser att våra deltagare uppskattar. Under den tredje dagen får kursdeltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter.

Pedagogikinslag

Pedagogik och innehåll under kursen i Motiverande samtal styrs av deltagarna och din egen aktivitet. Teoretiska avsnitt varvas med träning och demonstrationer, handledning och feedback. I möjligaste mån utgår träningen från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

*Online: Vi erbjuder även kursen lärarledd i realtid via Zoom. Se aktuella datum under ”online”.

Anmäl dig här

Kursdatum

Göteborg

23 Nov - 25 Nov 2021

 • 23 Nov 08:30 - 15:30
 • 24 Nov 08:30 - 15:30
 • 25 Nov 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

Lund

25 okt - 22 Nov 2021

 • 25 okt 08:30 - 15:30
 • 26 okt 08:30 - 15:30
 • 22 Nov 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

Online

24 aug - 23 sep 2021

 • 24 aug 08:30 - 15:30
 • 25 aug 08:30 - 15:30
 • 23 sep 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

12 okt - 10 Nov 2021

 • 12 okt 08:30 - 15:30
 • 13 okt 08:30 - 15:30
 • 10 Nov 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

Stockholm

11 aug - 13 aug 2021

 • 11 aug 08:30 - 15:30
 • 12 aug 08:30 - 15:30
 • 13 aug 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

1 sep - 6 okt 2021

 • 1 sep 08:30 - 15:30
 • 8 sep 08:30 - 15:30
 • 6 okt 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

21 sep - 21 okt 2021

 • 21 sep 08:30 - 15:30
 • 22 sep 08:30 - 15:30
 • 21 okt 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

16 Nov - 7 Dec 2021

 • 16 Nov 08:30 - 15:30
 • 17 Nov 08:30 - 15:30
 • 7 Dec 08:30 - 15:30

Kursledare: Eva-Lena Nordstrand

30 Nov - 15 Dec 2021

 • 30 Nov 08:30 - 15:30
 • 1 Dec 08:30 - 15:30
 • 15 Dec 08:30 - 15:30

Kursledare: Kajsa Bellman Blomberg

Plats

Online, Stockholm, Lund och Göteborg

Omfattning

3 dagar

Pris

Privat
6300 SEK inkl. moms

Företag
6300 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Motiverande samtal används även inom förenings- och näringslivet. Medarbetar- och utvecklingssamtal är exempel på sammanhang där MI kan underlätta förändringsprocesser, både hos individen och i gruppsammanhang. Syftet med samtalsmetoden MI är att locka fram den inre egna kraften som möjliggör förändring.

Efter genomförd grundkurs ska du kunna använda samtalsmetoden i rådgivande och behandlande syfte. Du lär dig samtalsmetodens fyra centrala processer: 

 • Engagera  
 • Fokusera  
 • Framkalla  
 • Planera för en förändring 

Du får träna på att utveckla och leda samtal som främjar motivation hos den du talar med. Du får lära dig att lyssna efter det som stärker och bekräftar.Med empati och reflektion ska du efter kursen kunna hjälpa din klient att utforska sin egen inställning till det som skapar problem samt främja motivation till en positiv beteendeförändring. 

För att bli godkänd deltar du aktivt alla 3 dagar. Efter att du genomgått och blivit godkänd på kursen får du ett kursintyg.
Du behöver inte ha någon specifik erfarenhet innan kursen. Det kan dock vara en fördel att ha erfarenhet från att leda individuella samtal, men är inget krav. 

Kursen vänder sig till dig som jobbar med människors utveckling. Den vänder sig också till dig som vill gå för din egen skull om du befinner dig i en situation som du önskar förändra eller då du behöver hantera motstånd. Efter kursen kan du hjälpa människor att utforska och coacha sig själva att komma vidare, utveckla förmågor, utmana sig själv mm.