Idag jobbar jag med mitt drömyrke

Jag ville göra skillnad

-Jag minns när jag skapade visionen för mitt företag. Jag ville göra skillnad, bidra till en bättre värld. Den plattform jag fick på HumaNova bidrog till att jag kunde förverkliga min vision.

– Min uppväxt utomlands präglades av många positiva upplevelser, men också av många uppbrott och nystarter, något som jag förstås kunde tycka var jobbigt när jag var liten, men som också blev till en styrka när jag själv kom ut i arbetslivet och började jobba med människor och deras utveckling.

Åsa Kramers-Edlund har i sitt yrke som kommunikatör och digital strateg samt chef och teamledare arbetat inom olika branscher, företag och organisationer i mer än 20 år. Som ledare brann hon för att hitta människors potential, skapa goda samarbeten och på ett bra sätt nå målen tillsammans. Allteftersom tiden gick kände Åsa allt starkare att hon ville jobba med människor på ett annat sätt, och det var då som tankarna på att bli coach och samtalsterapeut formades.

– Det kanske låter klyschigt, men jag kände verkligen att jag ville göra skillnad, ville jobba närmare människors utveckling och bidra där. Det var den längtan som ledde mig till HumaNova.

Längtan fanns där, men livets pussel satte hinder i vägen. Familjen med små barn tog sin tid, och samtidigt trivdes Åsa med sina olika jobb, varav det sista innan studierna var som ansvarig för digital utveckling på Systembolaget. Det fanns varken tid eller ekonomiskt utrymme förrän 2012 att göra verklighet av den där längtan.

– Samtidigt som jag började på HumaNova så startade jag mitt företag, Motivida. Jag hade turen att samtidigt få en anställning som konsult på deltid, tre dagar i veckan, och kunde därför bygga upp mitt företag i steg, och samtidigt finansiera studierna med en trygg inkomst.

Efter examen från HumaNova tog Åsa Kramers-Edlund det stora steget att låta det egna företaget Motivida stå för merparten av intäkterna. Åsa är samtalscoach och samtalsterapeut och relationsterapeut och tar även i mån av tid mindre konsultuppdrag inom sitt ursprungliga yrke med kommunikation, digitalisering och ledarskap.

– Fördelen med att ha kvar en fot i näringslivet är att jag har regelbunden kontakt med hur det ser ut i arbetslivet, med ledarskap och medarbetarskap. Tack vare denna insyn kan jag coacha på ett verklighetsrelaterat sätt.

För Åsa har studierna i psykosyntes inneburit att hon idag vågar vara mer intuitiv som terapeut och coach. Det tackar hon HumaNovas seriösa upplägg för, med både teori och praktiska övningar. Faktum är att de sista två åren, med Steg 1 integrativ psykoterapi, var det som lockade Åsa att fortsätta hela vägen till diplomerad samtalsterapeut. Med verktyg som KBT, ACT, schematerapi och mindfulness fick hon goda verktyg att använda tillsammans med psykosyntesen. Hon betonar också vikten av arbetet i de mindre studiegrupperna under utbildningen samt inte minst den omfattande egna terapin och klientarbetet under handledning.

– Det fantastiska med psykosyntesen är att den går att tillämpa på alla åldersgrupper. Jag jobbar en hel del med ungdomar och unga vuxna, och jag har fått mycket fin respons på psykosyntesen här, när jag lyssnar in och utifrån min erfarenhet hittar verktyg till varje enskild individ.

– Psykosyntesen och ACT har blivit en plattform för allt jag gör, konstaterar Åsa Kramers-Edlund.

Jag ville göra skillnad, ville jobba närmare människors utveckling

Fler elevberättelser