Företagsutvecklare blev samtalscoach

Fick fler dimensioner i samtalet

Samtal med människor utvecklades till en helt ny nivå för företagsutvecklaren Cina Frykman när hon gick utbildningen till Samtalscoach.

– Jag har jobbat på en hel del höga positioner i större delen av mitt yrkesliv. Ibland hamnade jag i situationer eller möten där jag ställde mig frågan ”hur blev det så här?”, där jag blev mer defensiv i mitt agerande, där jag ifrågasatte beslut och val som andra gjorde. Och jag blev nyfiken på vad det berodde på, ville förstå mina och andras reaktioner.

Nyfikenheten växte under ett samtal på en öppet hus-dag med en kvinna som läst psykosyntes, så något år senare gick Cina en kortkurs i psykosyntes.

– Den veckan blev en dörröppnare och fick mig att vilja utforska området mer.

Efter ett grundläggande år i psykosyntes började Cina utbildningen till Samtalscoach på HumaNova.

– Dessa två år gav mig insikter i att samtal med människor har så många fler dimensioner än jag någonsin hade anat. Jag började analysera vad som sades i ett samtal och hur personen jag pratade med agerade. Men framförallt lärde jag mig hur jag själv tar emot informationen, hur jag reagerar.

Cina medger att hon som är så konkret av sig, hade lite svårt att ta till sig psykosyntesen i början. Vissa saker går helt enkelt inte att förklara, det är bara en känsla, säger hon.

– Men när man tillåter sig att bara ta in med alla sinnen, då blir det en helhet på något sätt. Och plötsligt hade jag ett redskap i vardagen som jag kunde använda mig av.

Som företagsutvecklare har Cina Frykman många uppdrag på gång samtidigt. Den förändring som blev tydlig för henne efter HumaNova och utbildningen till Samtalscoach är att hon presterar efter sin egen önskade förmåga, inte efter någon annans.

– Det är en tankeförändring som lett till att jag bejakar mig själv på ett annat sätt. Om jag vill jobba 150 procent, då gör jag det för att jag själv vill det, inte för att tillfredsställa någon annan.

Kombinationen av personlig utveckling och yrkesinriktning som HumaNova erbjuder, ser Cina Frykman som en stor fördel.

– Funderar du på ett karriärbyte finns det mycket att välja på. Och framför allt står du på en väldigt stadig grund när du väl är klar, menar hon.

Jag blev nyfiken, ville förstå mina och andras reaktioner.

Fler elevberättelser