Livily – terapeuter och coacher

Livily – ger liv åt meningsfulla möten, när livet vill mer

Står du inför ett val eller en utmaning? Ta hjälp av en Samtalscoach eller Samtalsterapeut på Livily. Med en coach eller terapeut vid din sida kan du lättare ta vara på din potential och skapa det liv du vill leva.

På Livily hittar du Samtalsterapeuter och Samtalscoacher som gärna hjälper dig att utvecklas, privat och/eller i yrkeslivet. Boka ett möte direkt på Livily.se.

Vad vill du få hjälp att förändra?

Samtal med coachen

Samtalet är coachens verktyg, en kraftfull metod som hjälper dig sortera tankar och känslor så att du kan förvandla hinder till möjligheter och utveckling. När du blir medveten om dina drivkrafter kan du förstå hur de kan påverka dina val i livet – och därmed göra önskade förändringar.

Samtal med terapeuten

Det finns tillfällen i livet när det känns som om tillvaron tappar mening. Sjukdom, dödsfall, skilsmässa och arbetslöshet är händelser som kan göra att livet inte längre går att känna igen. Då kan Samtalsterapeuten hjälpa dig reda ut tillvaron.

Par- och relationsterapi

Många tror att relationen är helt körd om man väljer att gå i parterapi. Men ofta är det precis tvärtom. När två parter möts på en neutral plats finns möjlighet att ta ett steg tillbaka och mötas på nytt. Det gäller alla relationer som knakar, med mamma, pappa, syskon eller bästa vännen.

Är du terapeut eller coach och vill synas på Livily?