Intervju med Catharina Eriksson

Intervju med Catharina Eriksson som gått Bli den du är och Diplomerad Samtalscoach

På HumaNova fick jag för första gången uppleva att jag är älskad och hållen”

Hur kommer det sig att du började plugga på HumaNova?

Min bästa kompis hade pluggat på HumaNova och jag blev nyfiken. Jag har alltid varit intresserad av självutveckling och har gått i mycket terapi. Jag har också haft en längtan efter något mer. Jag sökte efter någonting mer transpersonellt och en andlig dimension.

Hur har utbildningen påverkat dig?

Hela utbildningen var transformerande för mig. Det har stärkt min självkänsla. Jag har också blivit mycket tryggare i mig själv. Det arbetet vi gjorde i klassrummet är det som framför allt förändrade mig. Under Bli den du är gör alla ett gediget arbete med sig själva och vi får möta varandras behov inom gruppen/klassen. Jag lyckades släppa taget om gamla saker. Jag har också fått en större förståelse och acceptans för mig själv. Hos min psykosyntes-terapeut kände jag mig mött i mina känslor och med acceptans.

Kommer du att använda dig av utbildningen i ditt yrkesliv?

Ja, det gör jag redan nu. Jag arbetar integrerat med massage och samtalsterapi. Jag har också beslutat mig för att läsa vidare till samtalsterapeut i höst. Det ser jag mycket fram emot. Jag gick samtalscoach 2015/2016 och sedan har jag fått barn. Vi har också flyttat tillbaka till min hembygd i Nora. Jag har pluggat asiatisk yogamassage.

Vad är det viktigaste du tar med dig från utbildningen?

Det allra mest värdefulla är nog insikten om att alla människor bär på sår och trauman. Det var mer en ”teoretisk” förståelse innan jag gick på HumaNova. Det är lätt att hitta på berättelser om andra och tro att deras liv varit lättare och mer ”lyckade” än sitt eget. Det leder till jämförelser och mindervärde. Eftersom utbildningen på HumaNova går ut på att vi använder oss av oss själva och Bli den du är inleddes med att vi fick berätta utlämnande om oss själva så fick vi direkt en större förståelse för andras situation. Det har också lett till en större förmåga att stötta andra utan att gå in och ta över andras känslor och upplevelser. Att jag är älskad och hållen. Jag har verkligen förstått att man inte kan hjälpa andra mer än man har hjälpt sig själv.