Rosenmetoden har hjälpt mig att öppna upp

Veronika Skärlund hade inte planerat att gå hela Rosenterapeututbildningen. Men när hon fick uppleva de fantastiska hälsoeffekterna med metoden blev valet alltmer självklart.

”Det började med att jag följde med en vän på en kurs i Rosenrörelser. Jag hade aldrig tidigare känt mig så mjuk och avslappnad i kroppen som efter den helgen”, berättar Veronika.

Det blev början på Veronikas resa till att bli Rosenterapeut. Just då var hon sjukskriven för utmattningssyndrom från sitt arbete som journalist. Det blev en mycket värdefull erfarenhet och en viktig del i hennes personliga utveckling.

”Att utbilda mig till Rosenterapeut var ett beslut som växte fram över tid. På ett personligt plan var värdet av Rosenmetoden oerhört stort. Efter ett antal kurser och insikter kring vad jag själv mår bra av, väcktes min lust att lära mig mer och att arbeta med metoden.”

I utbildningen ingår 350 elevbehandlingar och utöver det omkring 25 behandlingar under handledning. Detta är ett krav som Veronika verkligen förstår värdet av. Hon understryker att det hon ser nu och hur hon ser på det, har förändrats med all samlad erfarenhet, framför allt av att ha gett så många behandlingar.

På vilket sätt har du förändrats?

”Jag har blivit mindre rädd. Under hela mitt liv har jag gått runt med en låsning i bröstet som gjort det svårt att andas, något som jag inte ens förstått förrän under den här utbildningen”, säger Veronika med lätthet i rösten. ”Nu andas jag friare, har mindre ont i kroppen och har fått bättre kondition. Jag har också fått en tryggare anknytning. Från att ha varit väldigt otrygg och undvikande har jag öppnat upp mer. Idag lever jag i en nära relation, jag har lättare att vara ärlig och att veta vad jag känner.”

Veronika har själv fått erfara att det finns saker som ligger så djupt och dolt att man måste gå genom kroppen. Där är RosenmetodenÒ magisk!

Idag ger Veronika Rosenbehandlingar i en lokal i Nyköping en dag i veckan, samt en dag i veckan i sitt eget hem på landet mellan Gnesta och Nyköping. Just nu står hon också i startgropen för att påbörja utbildning till sjuksköterska. Ett yrke där RosenmetodenÒ kommer vara väldigt användbar i mötet med andra människor.

”Jag rekommenderar alla att gå en introduktionskurs i RosenmetodenÒ, oavsett om du bara är nyfiken eller har som mål att bli terapeut”, avslutar Veronika.

Veronika är utbildad statsvetare, journalist, yogalärare och ayurvedisk hälsocoach. Hon utbildade sig till Rosenterapeut mellan åren 2017 och 2022.

Jag har blivit mindre rädd. Under hela mitt liv har jag gått runt med en låsning i bröstet som gjort det svårt att andas”

Läs mer om utbildningen