Strategiskt Ledarskap

Skapa tillit med strategiskt ledarskap

Strategiskt ledarskap vänder sig till ledningsgrupper på högre organisatorisk nivå, som vill påverka organisationen genom att agera som förebilder samt skapa tillit.

Strategiskt ledarskap har sin förankring i Försvarshögskolans modell för Indirekt Ledarskap (IL). Det innebär att man är chef på en högre organisatorisk nivå och leder verksamheten via andra chefer.

För att påverka och nå ut i organisationen arbetar vi inom det strategiska ledarskapet med två kanaler som en ledningsgrupp på högre organisatorisk nivå har till sitt förfogande:

 •  Att vara en förebild inom hela organisationen
 • Det direkta ledarskapet (kommunikationen) med underställda chefer

Det här ledarskapet kräver andra förmågor än det operativa ledarskapet. En av dem är att förstå HUR man får organisationens vision och mål att stämma överens med medarbetarnas personliga visioner och mål.

Så här går det till

Strategiskt Ledarskap är en utbildning på 2+2 dagar med valfri påbyggnad. Den ger förståelse för den övergripande modellen Indirekt Ledarskap (IL) samt hur man som ledare på högre organisatorisk nivå kan utveckla medarbetare och organisationen genom att vara en förebild och kommunicera strategiskt.

Under utbildningsprocessen får ledningsgruppen genomföra kvalitativa intervjuer med mellanchefer och några av deras medarbetare. Respektive medlem i ledningsgruppen får göra en 180-graders analys (ILL) som inkluderar individuell feedback på ledarskapet från medarbetare på minst 2 nivåer utåt i organisationen.

Teori blandas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner som mynnar ut i en handlingsplan för ledningsgruppens fortsatta strategiska arbete.

För företag

Ledningsgrupper med strategiskt ansvar på högre organisatorisk nivå.

Omfattning

Minst 4 dagar, skräddarsys och anpassas efter behov.

 • Vill du veta mer?

  Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig med mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.
 • Det går också bra att ringa oss på 08-442 99 00.

Det här kan du förvänta dig

Här är exempel på ämnen som vi arbetar med under utbildningen:

 • Kommunikationskanalerna som påverkar
 • Ledningsgruppen som förebild
 • Det direkta ledarskapet till mellanchefer
 • Kraften i vision och mål
 • Vilka filter som finns i organisationen
 • Tillit och dess betydelse för att nå ut med budskapet
 • Delegering, befogenheter och uppföljning

ILL (IL180) är ett analysverktyg där du skattar dig själv i ditt strategiska ledarskap samt får feedback från medarbetare minst 2 nivåer utåt i organisationen.

Med ett strategiskt ledarskap skapas en tydlig kultur som undviker att chefer och medarbetare kortsluter organisationens struktur. Ledningsgruppen kan lägga mer tid, både på strategiskt arbete och på organisationens bästa, istället för att fokusera på det operativa arbetet längre ned i organisationen. Modellen för Indirekt Ledarskap (IL) blir ledningsgruppens verktyg för analys och reflektion. Använd våra utbildningar för att utveckla din ledningsgrupps strategi med Indirekt ledarskap (IL) som grund. Vi skräddarsyr utbildningen efter ert behov, syften och mål.

Med en utbildning som är framtagen efter era behov, syften och mål samt med modellen Indirekt ledarskap (IL) som grund för ledningsgruppens strategi finns alla möjligheter att skapa förebilder som i sin tur skapar tillit i organisationen.

Här är exempel på moduler som stärker ledarskap och ledningsgrupp:

 • Visions-, mål och värdegrundsarbete
 • Värdegrundsarbete
 • Hur kan vi arbeta med LG:s image?
 • Hur skapa tillit i organisationen?
 • Direkt ledarskap – med Utvecklande Ledarskap (UL)
 • Hur skapa förutsättningar för ett positivt filter i organisationen?
 • Destruktivt ledarskap – hur identifierar vi det och vad gör vi om vi upptäcker det?
 • Hur arbetar vi med stress hos mellanchefer?
 • Feedback & coachande förhållningssätt till direkt underställda chefer
 • Delegering, befogenheter och uppföljning
 • Teamutveckling med GDQ- analys

Kvinnor och ledarskap

Förväntad effekt i verksamheten

Strategiskt ledarskap ger ledningsgruppen förutsättningar att både bli tydligare samt tydligare kunna föra ut önskade budskap i organisationen. Ni vet hur ni vill uppfattas av medarbetarna och förstår hur ni ska nå dit.

Ni förstår vilka förutsättningar era underställda chefer behöver för att de på ett gynnsamt sätt kan förmedla informationen så att medarbetarna i sin tur får rätt förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Forskning och evidens

Hersey med flera (1969/2001) pekar på olika krav som ställs på ledare på olika organisatoriska nivåer.

Om att balansera direktiv uppifrån med krav nedifrån skriver Johnsen 2002, Mintzberg 1980 och Watson 2001.

Personlighetsdrag och intellektuella förmågor för ledare på olika nivåer, Keegan 1982, Jacobs & Jaques 1991.

Hur indirekt ledarskap går till, Larsson m.fl. 2005, 2007 alternativt Yammarino 1994 (Kaskadmodellen).