Steg 1 utbildning

Utbildning med Steg 1

HumaNovas terapeututbildningar följer och överskrider i många fall den norm som finns för så kallad Basutbildning i psykoterapi eller så kallad steg 1 utbildning i Sverige. Normen innebär att utbildningen skall omfatta 360 lektionstimmar varav 120 skall vara handledning individuellt eller i grupp. Till detta tillkommer egenterapi samt klientarbete med så kallad träningsklient.

Ämnen som ingår är till exempel psykoterapeutisk teori och metodik, psykopatologi, utvecklingspsykologi, sexologi, etik, vetenskapsteori, allmän orientering i psykoterapimetoder och forskning, samt handledning av eget klientarbete.

HumaNovas två steg 1 utbildningar är

Vill du gå en steg 1 komplettering erbjuder vi speciella program för det. Läs mer här

Våra elever som genomgått utbildningar till samtalsterapeut med steg 1 behörighet verkar idag till exempel som samtalsterapeuter med egen privat mottagning, på företagshälsovård, på behandlingshem, som kuratorer eller inom HR avdelningar med mera med mera

För dig som har akademisk examen i människovårdande yrke finns möjligheten att söka till utbildning till Legitimerad psykoterapeut eller så kallad steg 2 utbildning. Läs mer om Legitimerad psykoterapeut på socialstyrelsen.se