Grundläggande psykoterapiutbildning

Steg 1-utbildning

Hos oss på Humanova kan du gå en Grundläggande psykoterapiutbildning som följer, och i många fall överskrider, normen för så kallad Basutbildning i psykoterapi även kallad Steg 1-utbildning i Sverige. Normen innebär att utbildningen ska omfatta 360 lektionstimmar varav 120 timmar ska vara handledning individuellt eller i grupp. Till detta tillkommer egenterapi samt klientarbete med träningsklient.

Ämnen som ingår är till exempel psykoterapeutisk teori och metodik, psykopatologi, utvecklingspsykologi, sexologi, etik, vetenskapsteori, allmän orientering i psykoterapimetoder och forskning samt handledning av eget klientarbete.

Välj en Grundläggande psykoterapiutbildning

Vi på Humanova har två Steg 1-utbildningar att välja mellan:

Vill du göra en Steg 1-komplettering erbjuder vi speciella program för det. Läs mer i vår sammanställning med vanliga frågor och svar.

Våra elever som genomgått utbildningar till Samtalsterapeut med Steg 1-behörighet verkar idag till exempel som samtalsterapeuter med egen privat mottagning, på företagshälsovård, på behandlingshem, som kuratorer eller på HR-avdelningar.

Steg 2-utbildning

För dig som har akademisk examen i människovårdande yrke finns möjligheten att söka till utbildning till Legitimerad psykoterapeut, en så kallad steg 2-utbildning.