Grundläggande psykoterapiutbildning

Steg 1-utbildning

På HumaNova kan du gå en Grundläggande psykoterapiutbildning (GPU), det som tidigare kallades Steg 1-utbildning. Det innebär att utbildningen omfattar minst 360 undervisningstimmar varav 120 timmar är handledning individuellt eller i grupp. Till detta kommer arbete med träningsklienter och egen terapi.

Ämnen som ingår är till exempel psykoterapeutisk teori och metodik, psykopatologi, utvecklingspsykologi, sexologi, etik, vetenskapsteori, allmän orientering i psykoterapimetoder och forskning samt handledning av eget arbete med träningsklienter.

Välj en Grundläggande psykoterapiutbildning

HumaNova har två utbildningar till Samtalsterapeut att välja mellan:

Elever som gått utbildning till Samtalsterapeut arbetar idag till exempel inom egen privat mottagning, inom företagshälsovård, på en HR-avdelning eller kanske på ett behandlingshem.

Att gå en grundläggande psykoterapiutbildning kan utgöra grund för dig som vill fortsätta till en legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi (tidigare steg-2) under förutsättning att du i övrigt uppfyller behörighetskraven.