Grundläggande psykoterapiutbildning

Steg 1-utbildning

På HumaNova kan du gå en Grundläggande psykoterapiutbildning (GPU), det som tidigare kallades Steg 1-utbildning. Det innebär att utbildningen omfattar minst 360 undervisningstimmar varav 120 timmar är handledning individuellt eller i grupp. Till detta kommer arbete med träningsklienter och egen terapi.

Ämnen som ingår är till exempel psykoterapeutisk teori och metodik, psykopatologi, utvecklingspsykologi, sexologi, etik, vetenskapsteori, allmän orientering i psykoterapimetoder och forskning samt handledning av eget arbete med träningsklienter.

Välj en Grundläggande psykoterapiutbildning

HumaNova har två utbildningar till Samtalsterapeut att välja mellan:

Samtalsterapeut med psykosyntes som grund

Utbildningen ger dig bred kunskap inom psykoterapi med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som grund. Du lär dig om terapiformen som ibland kallas ”den tredje vågens KBT” och utveckling genom nytänkande.

Omfattning

4 terminer. 360 undervisningstimmar varav 120 tim handledning

Exempel på innehåll

 • Utvecklingspsykologi
 • Intervju- och samtalsmetodik
 • Psykosyntes teori & metodik
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik
 • Kognitiv teori & metodik
 • Psykopatologi och diagnostik

Upplägg

Under utbildningen varvas föreläsningar med teoretiska genomgångar, självstudier och examinationsuppgifter. Vid föreläsningarna läggs stor vikt vid lärande i självupplevelsens form, gruppdiskussioner och utvecklande övningar. Under utbildningen går du även i egen individuell terapi.

Behörighet

Godkänd på basutbildningen Bli den du är (2 terminer, deltid).

Bli Diplomerad Samtalsterapeut

 

Samtalsterapeut med KBT/ACT som grund

Utbildningen ger dig bred kunskap om integrativ psykoterapi med psykosyntes som grund. Du lär dig om terapiformen som ibland kallas ”den tredje vågens KBT” och utveckling genom nytänkande.

Omfattning

4 terminer. 360 undervisningstimmar varav 120 tim handledning

Exempel på innehåll

 • ACT i teori och praktik
 • Terapimetoder och samtalsmetodik
 • Mindfulness, Self-compassion
 • Utvecklingspsykologi/Anknytningsteori
 • Sexualitet och relationer
 • Motiverande samtal, MI

Upplägg

Under utbildningen varvas föreläsningar med teoretiska genomgångar, självstudier och examinationsuppgifter. Vid föreläsningarna läggs stor vikt vid lärande i självupplevelsens form, gruppdiskussioner och utvecklande övningar. Under utbildningen går du även i egen individuell terapi.

Behörighet

Antagningsintervju. Du har förmodligen erfarenhet av ett människovårdande yrke eller socialt arbete sedan tidigare.

Kom till vår ACT-utbildning

Din framtida arbetsplats

Elever som gått utbildning till Samtalsterapeut arbetar idag till exempel i samarbete med vårdcentral eller företagshälsovård, på en HR-avdelning, på ett behandlingshem eller inom egen privat mottagning.