KBT-utbildningar

Våra kurser inom KBT och ACT

HumaNova arrangerar flera KBT-utbildningar med ACT-inriktning, även känt som den tredje vågens KBT. Det är en utveckling av den kognitiva beteendeterapin med en viktig skillnad – ACT fokuserar på att det finns ett val i alla situationer. Medan KBT fokuserar på känslor och tankar samt hur de samverkar och påverkar individens beteenden och val. När du går en KBT-terapi-utbildning hos oss på Humanova lär du dig mer om samspelet mellan acceptans, förändring, inre perspektivtagande och aktiv handling.

5-dagars ACT-kurs Stockholm

9 feb – 30 mar 2023

 • 9 feb 16:00 – 20:00
 • 10 feb 09:00 – 13:00
 • 23 feb 16:00 – 20:00
 • 24 feb 09:00 – 13:00
 • 30 mar 16:00 – 20:00

 

Anmäl dig här

5-dags fördjupningskurs ACT

20 mar – 17 apr 2023

 • 20 mar 13:00 – 17:00
 • 21 mar 13:00 – 17:00
 • 27 mar 13:00 – 17:00
 • 28 mar 13:00 – 17:00
 • 17 apr 13:00 – 17:00

 

 

5-dagars lärarledd onlinekurs ACT

14 nov – 8 dec 2023

 • 14 nov 09:00 – 13:00
 • 16 nov 09:00 – 13:00
 • 17 nov 09:00 – 13:00
 • 7 dec 09:00 – 13:00
 • 8 dec 09:00 – 13:00

Anmäl dig här

2-årig ACT-utbildning

Göteborg
2024

Stockholm
20 september 2023

Vår KBT-utbildning med ACT-inriktning som löper över fyra terminer ger dig många användbara insikter inom kognitiv beteendeterapi genom teoretisk och praktisk inlärning. Idag är kognitiv beteendeterapi ett paraplybegrepp för olika former av självutveckling eller psykoterapi.

Vi utbildar med utgångspunkt i de österländskt inspirerade former som karaktäriseras av den tredje vågens KBT där ACT är en central del. Det är en form av psykoterapi som behandlar samspelet mellan acceptans, förändring, inre perspektivtagande och aktiv handling.

Varierad KBT-terapeut-utbildning

Vår KBT-terapeut-utbildning med ACT-inriktning ges deltid under fyra terminer och kombinerar klassrumsundervisning med deltagande online. Inlärningsmetoderna varierar under utbildningens gång mellan föreläsningar, teoretiska genomgångar, litteraturstudier, upplevelsebaserade seminarier, övningar, diskussioner och rollspel.

Schemat innehåller 360 undervisningstimmar (13–14 tillfällen/termin). 120 timmar av dessa är handledning i grupp. Under termin 2–4 får du använda dina kunskaper i praktiken i möten med träningsklienter, med handledning och stöttning av erfarna handledare. Din utveckling och mognad utvärderas löpande, både skriftligt och muntligt.

Startdatum

Göteborg
8 mars 2023

Anmäl dig här

Läs mer om våra KBT-utbildningar

Här kan du se vilka KBT-utbildningar vi erbjuder i respektive stad:

Fördjupningskurs 

Online

20 mar – 17 apr 2023

 • 20 mar 13:00 – 17:00
 • 21 mar 13:00 – 17:00
 • 27 mar 13:00 – 17:00
 • 28 mar 13:00 – 17:00
 • 17 apr 13:00 – 17:00

Omfattning

5 dagar – online

Pris

Privat
5 950 SEK inkl. moms.

Företag
5 950 SEK exkl. moms.

ACT 5 dagar

Stockholm

9 feb – 30 mar 2023

 • 9 feb 16:00 – 20:00
 • 10 feb 09:00 – 13:00
 • 23 feb 16:00 – 20:00
 • 24 feb 09:00 – 13:00
 • 30 mar 16:00 – 20:00

Omfattning

5 dagar

Pris

Privat
9900 SEK inkl. moms.

Företag
9900 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här

Online

7 mar – 14 apr 2023

 • 7 mar 09:00 – 13:00
 • 9 mar 09:00 – 13:00
 • 10 mar 09:00 – 13:00
 • 13 mar 09:00 – 13:00
 • 14 mar 09:00 – 13:00

Kursledare: Ulf Gustavsson

Omfattning

5 dagar – online

Pris

Privat
5 950 SEK inkl. moms.

Företag
5 950 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Tvåårig utbildning

Göteborg
8 mars 2023

Omfattning

4 terminer. 14 tillfällen/termin. Deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
38 700 SEK/termin inkl. moms

Företag
38 700 SEK/termin exkl. moms

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här

Innehåll på vår tvååriga utbildning

Affektteori och affektfokuserad behandling.

Ett existentiellt perspektiv.

De existentiella grundfrågorna.

Utbildningen är upplagd i Steg 1-form

Det innebär att den också ger orientering inom andra områden som är relevanta inom terapeutiskt arbetet.

Inlärningspsykologi. Historik och grundprinciper.

Teoretisk förståelse/praktisk övning i funktionell analys som värdefullt arbetsredskap.

Anknytningsteori.

Anknytningens betydelse för de inre ”modeller” som lärande baseras på.

Relational Frame Theory.

Förståelse för tänkandets roll vid livsproblem, blockeringar och undvikanden. Upplevelsemässigt undvikande som ”evolutionens baksida”.

Mål & Diplom

När du slutfört vår KBT-terapi-utbildning har du fått kunskap och insikt i ACT-metodens 6 hörnstenar Acceptans/öppenhet, Defusion/perspektivtagande, Här och nu, Jaget som kontext, Livsvärden och Meningsfull handling. Dessa kunskaper kan du sedan använda i din yrkesroll som exempelvis terapeut, socionom eller coach.

Du kan ansöka om Diplom när samtliga utbildningsmoment är avklarade och du uppnått målet med 25 sessioners egenterapi. Ett intyg från en terapeut krävs i detta skede för att styrka att du genomgått sessionerna.

Antagning & förkunskaper

Utbildningen passar dig som redan idag arbetar med människor, eller dig som vill arbeta med självutveckling och psykoterapi med kompetens inom kognitiv beteendeterapi. KBT/ ACT-terapi har visat sig fungera väl för både självutveckling och behandling inom vården.

Du har troligtvis erfarenhet av människovårdande yrke eller arbete med sociala frågor. När din anmälan kommer till oss kontaktar vi dig för en antagningsintervju.

Samtliga delar och moment i utbildningen ska vara godkända. Examination sker såväl skriftligt som genom gruppövningar, rollspel, samtal och handledning. För diplomering krävs även egenterapi om minst 25 sessioner. Samtliga terminsavgifter skall vara betalade.

Till Diplomansökan ska bifogas intyg avseende antal sessioner och tidsperiod. Intyg ska vara skriftligt undertecknat av terapeut – i original eller pdf/kopia på original.

Utbildningsansvarig är Ulf Gustavsson, leg psykolog och leg psykoterapeut samt tidigare verksamhetschef för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.

Fler lärare under utbildningen:

 • Tuula Wallsten – Med. dr, Psykiatriker
 • JoAnne Dahl – Ph.D, Professor, leg psykolog, leg psykoterapeut.
 • Susanne Gieser – Fil dr, leg psykoterapeut
 • Daniel Kraft – leg. psykolog
 • Lotta Jarnesjö – dipl. KBT-terapeut
 • Niklas Törneke – Psykiatriker

För att bli legitimerad psykoterapeut behöver du gå psykoterapiprogrammet, med inriktning KBT. Det är en påbyggnad för psykologer, socionomer, läkare, präster eller annan personal med högskoleutbildning inom ett människovårdande yrke motsvarande 180 högskolepoäng. Man ska dessutom arbeta inom ett människovårdande yrke och ha en grundutbildning i psykoterapi (tidigare steg 1).