Intervju Lena Thisner

”Nu tycker jag om mig själv på riktigt och använder en mjukare ton till mig själv”

Jag hittade till HumaNova av en slump. Det var under en svår tid i mitt liv där det kändes som att jag inte kom vidare. Vid något tillfälle kom jag över HumaNovas utbildning Bli den du är och bestämde mig för att börja. Det är bland det bästa jag har gjort i mitt liv! Det var förstås smärtsamma insikter och mycket som var jobbigt, men som gav mig stor förståelse för mig själv.

Hur har utbildningen påverkat dig?
Jag har gått i terapi tidigare innan jag började på HumaNova, men inget har gett mig så mycket som de här två åren. Nu har jag en helt annan förståelse för mig själv, tycker om mig själv på riktigt och använder en mjukare ton till mig själv. År 2, dvs coach-utbildningen, var mer inriktad på klienten och arbetsmetoder för klientarbetet. Det var väldigt skönt att ha arbetat så grundligt med sig själv inför det året.

Har du användning för utbildningen idag?
Ja, jag använder mig av kunskaper och nya erfarenheter från utbildningen både i mitt privat- och arbetsliv. Jag resonerar på ett helt annat sätt, är mer medveten och förstår var mina känslor kommer från. Det i sin tur gör att jag kan välja på ett mer medvetet sätt hur jag vill agera. I mitt yrke som regionekonom har jag också användning av utbildningen, bland annat vid medarbetarsamtal. Nu blir de samtalen mycket mer givande genom att jag ställer frågor på ett annat sätt än tidigare. Lena arbetar som regionekonom på ett byggföretag i Stockholm. Hon är precis i uppstartsfasen av ett eget företag, där hon tänker sig ta emot egna klienter.

Jag förstår mig själv och vart mina känslor kommer från på ett helt annat sätt idag.

 

Fler elevberättelser