Indirekt ledarskap

Humanovas IL-utbildning

Indirekt ledarskap vänder sig till chefer på högre organisatorisk nivå, som vill påverka organisationen genom att skapa tillit och agera som förebilder. Metoden är applicerbar för chefer som leder verksamheten via andra chefer.

Anmäl dig här

Vad är indirekt ledarskap?

Indirekt ledarskap är baserat på Försvarshögskolans koncept. För att påverka och nå ut i organisationen arbetar chefen med två kanaler till sitt förfogande:

 • Att vara en förebild inom hela organisationen
 • Det direkta ledarskapet (kommunikationen) med mellanchefer

Det här ledarskapet kräver andra förmågor än det operativa ledarskapet. En av dem är att förstå HUR man får organisationens vision och mål att stämma överens med medarbetarnas personliga visioner och mål.

Kursinnehåll

Här är exempel på ämnen som vi arbetar med under vår IL-utbildning:

 • Kommunikationskanalerna som påverkar
 • Ledningsgruppen/Högre organisatorisk chef som förebild
 • Det direkta ledarskapet till mellanchefer eller 1:a linjechefer
 • Kraften i vision och mål,
 • Vilka filter finns i organisationen?
 • Tillit och dess betydelse för att nå ut med budskapet
 • Arbete med dialogsamtal och resultat från IL
 • Destruktivt ledarskap

Så går det till

Indirekt Ledarskap är en utbildning på 2+2 dagar. Den ger förståelse för den övergripande modellen Indirekt Ledarskap (IL) samt hur man som ledare på högre organisatorisk nivå kan utveckla medarbetare och organisationen genom att vara en förebild och kommunicera strategiskt.

Under utbildningen får du genomföra kvalitativa dialogsamtal med mellanchefer och några av deras medarbetare. Du får även göra en 180-graders analys (ILL) som inkluderar individuell feedback på ledarskapet från medarbetare på minst 2 nivåer utåt i organisationen.

Teori blandas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner som mynnar ut i en handlingsplan för det fortsatta strategiska arbetet.

ILL (IL180) är ett analysverktyg där du skattar dig själv i ditt strategiska ledarskap samt får feedback från medarbetare minst 2 nivåer utåt i organisationen.

Målgrupp

Ledningsgrupper eller chefer med strategiskt ansvar på högre organisatorisk nivå.

Kursdatum

Göteborg

25 feb - 10 apr 2025

 • 25 feb 09:00 - 17:00
 • 26 feb 09:00 - 17:00
 • 9 apr 09:00 - 17:00
 • 10 apr 09:00 - 17:00

Kursledare: Anna Edengård

Kursledare: Irene Häll

Stockholm

30 okt 2024 - 24 jan 2025

 • 30 okt 10:00 - 18:00
 • 31 okt 09:00 - 17:00
 • 23 jan 10:00 - 18:00
 • 24 jan 09:00 - 17:00

Kursledare: Anna Edengård

Kursledare: Irene Häll

Omfattning

4 dagar (2+2). Kan skräddarsys och anpassas till företagsintern kurs.

Pris

Privat
23 800 SEK inkl. moms

Företag
23 800 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Är du intresserad av en skräddarsydd kurs till företaget?

 

Tryck här

Hersey m.fl. (1969/2001) pekar på olika krav som ställs på ledare på olika organisatoriska nivåer.

Läs även mer om att kunna balansera direktiv uppifrån med krav nedifrån – Johnsen 2002, Mintzberg 1980, Watson 2001

Personlighetsdrag och intellektuella förmågor för ledare på olika nivåer Keegan 1982, Jacobs & Jaques 1991

Hur indirekt ledarskap går till, Yammarino 1994 (Kaskadmodellen) alternativt Larsson m.fl. 2005, 2007.

Med ett strategiskt ledarskap skapas en tydlig kultur som undviker att chefer och medarbetare kortsluter organisationens struktur. Ledningsgruppen/den strategiska chefen kan lägga mer tid, både på strategiskt arbete och på organisationens bästa, istället för att fokusera på det operativa arbetet längre ned i organisationen. Modellen för Indirekt Ledarskap (IL) blir ert verktyg för analys och reflektion. Använd våra utbildningar för att utveckla din strategi med Indirekt ledarskap (IL) som grund. Vi kan även skräddarsy utbildningen för att göra den företagsintern.

Mejla till Irene Häll (konceptansvarig) irene.hall@humanova.com eller
Telefonnummer: 076-103 30 32