Leda utan att vara chef-kurs

Leda utan att vara chef-utbildning (2 dagar)

Att leda en grupp medarbetare på jobbet utan att kunna luta sig mot titeln ”chef” och genom det besitta det formella chefskapets auktoritet kan vara en utmaning. Vår Leda utan att vara chef-utbildning ger dig mer insikt om detta ämne under två lärorika dagar.

Anmäl dig här

Få acceptans som ledare

Vad är det egentligen som får människor att vilja följa mig och acceptera mig som ledare? Är det titeln ”chef” och auktoriteten som följer med den? Och hur kan jag bidra till att människor finner motivation och vilja att engagera sig, så att vi tillsammans löser vår gemensamma uppgift på bästa möjliga sätt? Det diskuterar vi och kollar närmare på i vår kurs.

Vem riktar sig kursen till?

Det här är en kurs för dig som kanske arbetar som samordnare, projekt- eller arbetsledare och därmed inte har en formell chefsroll. Kursen ger dig insikter om din roll, både på ett mer personligt plan och som ledare på jobbet. När du gått kursen har du tagit del av insikter kring hur du kan skapa förtroende, trygghet, tillit och engagemang i din grupp.

Skapa engagemang

Engagemang föds och utvecklas när vi känner tillit och trygghet, när vi blir sedda och lyssnade på, när vi får stöd och möjlighet att utveckla vår fulla potential. Engagemang föds också när vi blir väl bemötta av ledare och kollegor. Engagemang är med andra ord en viktig nyckel till gemensam framgång.

Kursens upplägg

Du kan välja att gå kursen online via Zoom eller välja ett kurstillfälle som är på plats i våra lokaler i Stockholm. Kursen varvar teori med praktiska övningar, enskilt och i grupp. Som kursdeltagare får du möjlighet att tillämpa kunskaperna vi lär ut på riktiga dilemman och utmaningar tagna från din arbetsvardag. Kursen är på två dagar.

Obs! Vi kan även hålla kursen i för ert företag. Hör av er så diskuterar vi ett passande upplägg.

Vad krävs för vår Leda utan att vara chef-kurs?

Du deltar i vår Leda utan att vara chef-kurs online via Zoom eller på plats i HumaNovas lokaler. Zoom är ett gratisprogram som du kan ladda ner här. Välj ”Zoom Client for Meetings”. Läs mer om Zoom här. 

Kursdatum

Lund

3 maj - 4 maj 2022

Kursledare: Carina Elmér

Online

7 jun - 8 jun 2022

Kursledare: Mats Brager

10 Nov - 11 Nov 2022

Kursledare: Mats Brager

Stockholm

30 mar - 31 mar 2022

Kursledare: Masae Shimizu

15 sep - 16 sep 2022

Kursledare: Mats Brager

Tid

09:00-16:30

Omfattning

2 dagar

Pris för distanskurs

Privat
6 850 SEK inkl. moms

Företag
6 850 SEK exkl. moms

Pris för kurs i lokal

Privat
7 850 SEK inkl. moms

Företag
7 850 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Kursen leds av Mats Brager i Stockholm och online. I Lund är Carina Elmér kursledare.

  • Chefskap och ledarskap
  • Självledarskap
  • Visioner och målsättningar
  • Gruppers utveckling
  • Kommunikation
  • Coachande förhållningssätt och aktivt lyssnande
  • Motivation och förstärkning
  • Feedback och feedforward
  • Konflikter och försvar