Leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef – Kurs

Att leda en grupp medarbetare på jobbet utan att kunna luta sig mot titeln chef och genom det besitta det formella chefskapets auktoritet kan vara en utmaning. På HumaNovas Leda utan att vara chef-kurs får du mer kunskaper om detta under två lärorika dagar.

Anmäl dig här

Kursinnehåll

Vad är det egentligen som får människor att vilja följa mig och acceptera mig som ledare? Är det titeln ”chef” och auktoriteten som följer med den? Och hur kan jag bidra till att människor finner motivation och vilja att engagera sig, så att vi tillsammans löser vår gemensamma uppgift på bästa möjliga sätt? Dessa frågeställningar tittar vi närmare på. Här följer områden vi berör under kursen gång:

 • Chefskap och Ledarskap
 • Självledarskap och personlig utveckling
 • Hjärnans motivationssystem
 • Hot och Försvar
 • SCARF
 • Kommunikation
 • Coachande förhållningssätt och aktivt lyssnande
 • Konflikter och svåra samtal
 • Gruppers utveckling
 • Feedback och feedforward

Målgrupp

Det här är en kurs för dig som kanske arbetar som samordnare, projekt- eller arbetsledare och därmed inte har en formell chefsroll. Kursen ger dig insikter om din roll, både på ett mer personligt plan och som ledare på jobbet. När du gått kursen har du tagit del av insikter kring hur du kan skapa förtroende, trygghet, tillit och engagemang i din grupp.

Engagemang och självinsikt är nyckeln

Engagemang föds och utvecklas när vi känner tillit och trygghet, när vi blir sedda och lyssnade på, när vi får stöd och möjlighet att utveckla vår fulla potential. Engagemang föds också när vi blir väl bemötta av ledare och kollegor.

För att förstå hur jag uppfattas av, och påverkar, min omgivning så behöver jag ha ”bra koll” på mig själv. En god självinsikt och en vilja att utveckla beteenden som leder till att människor i min omgivning känner allt det där som är viktigt – tillit, trygghet och engagemang på jobbet och en vilja att bidra med sitt bästa jag.

Anmäl dig här

Leda utan att vara chef – utbildning del 2

Vi erbjuder nu även en fortsättningskurs på Leda utan att vara chef. På HumaNova varvar vi teori med praktiska övningar, enskilt och i grupp. Som kursdeltagare får du möjlighet att tillämpa kunskaperna på verkliga dilemman och utmaningar tagna från din arbetsvardag.

Läs mer om kurs 2

Obs! Vi kan även hålla kursen kundanpassad för just ert företag. Hör av er så diskuterar vi ett lämpligt upplägg.

Kursdatum

Online

4 nov - 5 nov 2024

 • 4 nov 09:00 - 16:30
 • 5 nov 09:00 - 16:30

Kursledare: Masae Shimizu

Stockholm

23 sep - 24 sep 2024

 • 23 sep 09:00 - 16:30
 • 24 sep 09:00 - 16:30

Kursledare: Masae Shimizu

6 mar - 7 mar 2025

 • 6 mar 09:00 - 16:30
 • 7 mar 09:00 - 16:30

Kursledare: Masae Shimizu

Tid

09:00-16:30

Omfattning

2 dagar

Adress
Skeppsbron 32

 

Pris

Privat
7 850 SEK inkl. moms

Företag
7 850 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Läs mer om kurs 2