Leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef – Kurs

Att leda en grupp medarbetare på jobbet utan att kunna luta sig mot titeln chef och genom det besitta det formella chefskapets auktoritet kan vara en utmaning. På HumaNovas Leda utan att vara chef får du mer kunskaper om detta under två lärorika dagar.

Anmäl dig här

Få acceptans som ledare

Vad är det egentligen som får människor att vilja följa mig och acceptera mig som ledare? Är det titeln ”chef” och auktoriteten som följer med den? Och hur kan jag bidra till att människor finner motivation och vilja att engagera sig, så att vi tillsammans löser vår gemensamma uppgift på bästa möjliga sätt?

Vem riktar sig kursen till?

Det här är en kurs för dig som kanske arbetar som samordnare, projekt- eller arbetsledare och därmed inte har en formell chefsroll. Kursen ger dig insikter om din roll, både på ett mer personligt plan och som ledare på jobbet. När du gått kursen har du tagit del av insikter kring hur du kan skapa förtroende, trygghet, tillit och engagemang i din grupp.

Skapa engagemang

Engagemang föds och utvecklas när vi känner tillit och trygghet, när vi blir sedda och lyssnade på, när vi får stöd och möjlighet att utveckla vår fulla potential. Engagemang föds också när vi blir väl bemötta av ledare och kollegor. Engagemang är med andra ord en viktig nyckel till gemensam framgång.

En varierad chefskurs

Kursen varvar teori med praktiska övningar, enskilt och i grupp. Som kursdeltagare får du möjlighet att tillämpa kunskaperna på verkliga dilemman och utmaningar tagna från din arbetsvardag. Kursen är på två dagar. Varje deltagare loggar in från egen dator. Vi kommer sedan under hösten 2023 alt våren 2024 erbjuda en fortsättningskurs – Leda utan att vara chef 2.

Obs! Vi kan även hålla kursen kundanpassad för just ert företag. Hör av er så diskuterar vi ett lämpligt upplägg.

 

Kursdatum

Stockholm

29 jan - 30 jan 2024

  • 29 jan 09:00 - 16:30
  • 30 jan 09:00 - 16:30

Kursledare: Masae Shimizu

13 maj - 14 maj 2024

  • 13 maj 09:00 - 16:30
  • 14 maj 09:00 - 16:30

Kursledare: Masae Shimizu

Tid

09:00-16:30

Omfattning

2 dagar

Adress
Skeppsbron 32

 

Pris

Privat
7 850 SEK inkl. moms

Företag
7 850 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Chefskap och Ledarskap

Självledarskap och personlig utveckling

Hjärnans motivationssystem

Hot och Försvar

SCARF

Kommunikation

Coachande förhållningssätt och aktivt lyssnande

Konflikter och svåra samtal

Gruppers utveckling

Feedback och feedforward

Frågor om Leda utan att vara chef

Vad innebär det att leda utan att vara chef?

Att leda en grupp medarbetare på jobbet utan att kunna luta sig mot titeln ”chef” och genom det besitta det formella chefskapets auktoritet kanske kan upplevas som en utmaning. Men, vad är det egentligen som får människor att vilja följa mig och acceptera mig som ledare? Är det titeln ”chef” och auktoriteten som följer med den?

Hur lär jag mig leda och samordna utan att vara chef?

Att vara delaktig i att människor känner motivation och vilja att engagera sig i gemensamma uppgifter och att bidra med sitt bästa jag, är en viktig nyckel till gemensam framgång. Engagemang föds och utvecklas när mål och förväntningar är tydliga, när vi känner tillit och trygghet, blir sedda och lyssnade på och när vi får stöd och möjlighet att utveckla vår fulla potential. Det behöver jag som ledare förstå och agera utifrån.

För att förstå hur jag uppfattas av, och påverkar, min omgivning så behöver jag ha ”bra koll” på mig själv. En god självinsikt och en vilja att utveckla beteenden som leder till att människor i min omgivning känner allt det där som är viktigt – tillit, trygghet och engagemang på jobbet och en vilja att bidra med sitt bästa jag. Det – och mycket mer – lär du dig mer om under vår kurs Leda utan att vara chef.