Men du då?

Men du då?

En utvecklande ledare jobbar medvetet med medarbetarnas behov och inre motivation. Medarbetarnas behov för att kunna lösa arbetsuppgifter professionellt och effektivt och medarbetarnas behov för att känna arbetsglädje och motivation. Och den inre motivationen som åstadkoms med ett ledarskap som kännetecknas av utvecklande ledarbeteenden.

Men hur är det med dina egna behov och din egen inre motivation?

Ofta har man som ledare mycket av sitt fokus på medarbetare och verksamhet och mer sällan på egna behov och egen inre motivation. Men för att åstadkomma en hållbar situation för både dig själv och andra så blir den egna reflektionen viktig!

Vad behöver du för att fortsätta känna engagemang och ”brinn”? Vad behöver du för att orka vara en utvecklande ledare? Vad behöver du för att hantera den där specifika utmaningen i ditt ledarskap?

och också

Vad får dig att känna inre motivation? När är ledarskapet lustfyllt och inspirerande? När går du med lätta steg till jobbet?

Varför inte boka in en reflektionstid med dig själv den kommande veckan? En tid som du inte stryker till förmån för någon annan. En tid som är bara din. Med fokus på dina behov och din inre motivation!

Ann Ljusberg
Konceptansvarig Utvecklande Ledarskap

Läs fler bloggar här