Våra medarbetare

Ann Ljusberg, HumaNova Ledarskap

Ann Ljusberg

Ann arbetar inom områdena Ledarskap, Grupputveckling och Konflikthantering med allt från kortare föreläsningar till längre ledarprogram och ledningsgruppsutvecklingar. Ann har lång erfarenhet av både processhandledning och utbildning och med en bakgrund som officer&beteendevetare kombinerar hon egen chefserfarenhet med teoretisk förankring. Fokus i Anns uppdrag är alltid praktisk nytta med utgångspunkt i deltagarnas vardag och utmaningar!

E-post: Ann.Ljusberg@humanova.com