Ledarbeteenden

Destruktiva Ledarbeteenden

Den uppdaterade modellen för Utvecklande Ledarskap (UL-modellen) innehåller ett antal nyheter där de Destruktiva Ledarbeteendena (DL) kanske är de mest utmärkande. Bakgrunden till implementeringen av just Destruktiva Ledarbeteenden går att hitta i uttrycket ”Bad is stronger than good”. Dvs att ett destruktivt ledarbeteende har större negativa konsekvenser för verksamhet och individer än vad goda ledarbeteenden har goda konsekvenser.

Alla har vi någon gång beteenden som kan kategoriseras som destruktiva. Det viktiga är att dels få syn på att så är fallet och dels att inte fastna i DL över tid. Vad innebär då DL inom ramen för modellen Utvecklande Ledarskap? Modellen beskriver två nyanser – det aktivt destruktiva och det passivt destruktiva, där modellen visar att det passiva tycks få än större negativa konsekvenser. Detta handlar sannolikt om det faktum att det passiva är svårare att förhålla sig till, det är mer subtilt och kanske är det även svårt att veta om det ”bara handlar om mig” eller om det är något som fler upplever. Inom det aktivt destruktiva hittar vi beteenden som kan kopplas till Arrogant, Orättvis, Hot, Överkrav, Ego-inriktad och Falsk och inom det passivt destruktiva hittar vi Låt-Gå, Feg, Osäker, Otydlig. Begrepp som vi alla instinktivt inte förknippar med gott ledarskap, men som samtidigt består av ledarbeteenden som vi alla någon gång har utövat. Stress är en vanlig trigger av destruktiva ledarbeteenden och kanske är det där vi ska börja? Och kanske kan den här bloggen bidra till inspiration om hur du kan reducera din egen stress.

Så. Vad triggar dina Destruktiva Ledarbeteenden? Och hur kan du förebygga/undvika/hantera detta? Och vad krävs för att du inte ska fastna i DL över tid?

Värt att reflektera över!

Ann Ljusberg
Konceptansvarig Utvecklande Ledarskap

Läs fler bloggar här