Utvecklande ledarskap (UL)

Utveckla framgångsrika ledarbeteenden

Utvecklande ledarskap (UL) är en ledarskapsmodell med vetenskaplig förankring. Fokus ligger på att identifiera, träna på och utveckla framgångsrika ledarbeteenden.

Utvecklande Ledarskap-utbildning

Effekten är bevisad – både på den personliga utvecklingen och det organisatoriska resultatet. Utvecklande ledarskap (UL) pågår i minst fyra dagar (3 + 1) och kan även kompletteras med fristående moduler utifrån vad du eller din organisation behöver. Undervisningen vänder sig till dig som leder andra. Du kan exempelvis vara chef med personalansvar, team- eller projektledare utan personalansvar.

Så här går det till

UL startar redan innan första träffen med en inventering av ditt ledarskap. Du, ett antal kollegor och chefer får en e-post med en länk till en 360-graders bedömning som kallas ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning). Svaren ger en bild av ditt nuvarande ledarskap och ligger sedan till grund för kommande uppgifter. Under dagarna fördjupar vi oss i modellen Utvecklande ledarskap samt varvar ny kunskap med diskussioner, enskilda reflektioner, erfarenhetsutbyte och coaching.

Du vet väl om att vi även har en fyradagars Utvecklande ledarskap-utbildning som inte är skräddarsydd? Den hålls med jämna mellanrum och just nu har vi inplanerade tillfällen  i Göteborg, Stockholm och Lund.

För vem?

För dig som leder andra. 

Omfattning

Minst 4 dagar, skrädddarsys och behovsanpassas.

  • Vill du veta mer?

    Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig med mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.
  • Det går också bra att ringa oss på 08-442 99 00.

Det här kan du förvänta dig

Du får en personlig utvecklingsplan för din ledarutveckling och nya verktyg för att kunna vara en än mer utvecklande ledare. Du får även möjlighet att identifiera vilka framgångsrika ledarbeteenden som just du behöver utveckla. Med stöd i den vetenskapligt förankrade modellen får du inspiration att fortsätta reflektionen och utvecklingen hemma i din egen ledarvardag.

ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning) är en sammanställning av feedback på dina ledarbeteenden. Dina medarbetare samt din högre chef får bedöma dig utifrån ett fastställt feedbackformulär och deras bedömning speglas mot din egen badömning av ditt ledarskap. ULL:en är sedan ett underlag för coaching och identifiering av styrkor och utvecklingsområden.

Du får i analysverktyget en sammanställd feedback på ditt ledarskap.  Med hjälp av olika metoder för personlig coaching kommer du under utbildningen även formulera en personlig utvecklingsplan.

De flesta av våra koncept kompletterar utvecklande ledarskap. Ta gärna kontakt med oss så kan vi lyssna på behoven och önskemålen.

  • Konflikthantering (En del i att utöva det Utvecklande ledarskapet)
  • Grupprocess och medarbetarskap (Utvecklar både gruppen och individerna i gruppen)
  • Feedback (En del i att utöva det Utvecklande ledarskapet)

Du kan anmäla dig via en öppen anmälan om en skräddarsydd kurs inte önskas, läs mer på vår sida: Utvecklande ledarskap-utbildning. Där ser du kommande startdatum på platser runt om i Sverige.

Förväntad effekt i verksamheten?

Med en gemensam ledarskapsmodell kan organisationen samlas kring ett språk och en ledarskapskultur. När kulturen är tydligt uttalad upplevs det enklare att ge varandra feedback på ledarskapet.

Inom organisationen skapar Utvecklande ledarskap bättre förutsättningar för medarbetare att utvecklas, trivas och prestera det där lilla extra, vilket oftast ger positiv effekt på verksamhetens resultat.

Forskning och evidens

Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell som är utvecklad av Försvarshögskolan. Modellen bygger på teorin ”Transformational Leadership” som anses vara en av världens mest beforskade ledarskapsteorier.

Forskning på utvecklande ledarskap pågår ständigt, ett exempel är forskning om ledarskap samt utveckling av metoder för ledares kompetensutveckling som bedrivs av Försvarshögskolan (FHS) och Karolinska Institutet (KI).