Hur hittar du tid och rutiner för reflektion

Reflektion

Reflektion kräver tid, något som de flesta människor anser sig ha ont om. Så hur hittar man rutiner och tid för reflektion?

Just nu har jag redan påsklov och det har infunnit sig ett och annat tillfälle då jag kommit på mig själv att reflektera över mitt eget ledarskap. Över mina mål, mitt fokus och mina utvecklingsområden. Över vad jag vill prioritera och vad jag behöver välja bort. Att en ledighet ofta skapar utrymme för eftertanke det upplever nog de flesta men hur skapar man tid till reflektion i den vardag som ofta pågår i rasande fart. Och när jag som chef ofta är till för andra kan det vara svårt att prioritera sig själv.

Så att göra reflektionen viktig, för sig själv, det är steg ett. Först därefter kommer tid. Och hur hittar man då tid till reflektion? Och måste man planera för det? Är inte reflektion något som ”kommer av sig själv”? Jag tror att det är som med mycket annat vi vill göra till en rutin. Vi behöver börja med att skapa strukturer för att det ska ske för att det senare ska ske spontant. Så hur skapar man strukturer för reflektion?

Jag tror att det populära ordet hållbart fungerar även här. Planen för reflektion måste vara hållbar. Hållbar som i att det är möjlig att genomföra, även i praktiken. Och hållbar som i att den faktiskt blir av. För mig blir reflektion genomförbar och av när den är kort och knuten till en återkommande rutin som redan finns. Vill jag lägga lite extra krut på reflektion under en period så försöker jag knyta den till en positiv stund (dvs jag försöker trigga hjärnans belöningssystem så att det faktiskt ska bli av).

Kort och knuten till en redan existerande rutin är reflektionen när jag gör den varje gång jag parkerar bilen hemma efter jobbet. Jag stänger av bilen, lutar mig bakåt i sätet, blundar och reflekterar kort kring dagen. Exempel på frågor jag ställer mig är: Vad hände idag? Varför blev det som det blev? Vilka var framgångsfaktorerna? Vad tar jag med mig? Vad vill jag undvika nästa gång? Vad vill jag tacka mig själv för? Den här reflektionen tar max 5 minuter. Sedan är jag landad och redo att gå in!

Den lite längre reflektionen i samband med en positiv stund sker oftast på ett mysigt fik och med en god kopp kaffe. Då brukar jag även skriva ner mina tankar och kanske bläddra lite i mina tidigare anteckningar för att försöka se mönster och för att jämföra tidigare tankar med dagens tankar.

Tid till reflektion kanske till och med är en förutsättning för ett Utvecklande Ledarskap som fortsätter att utvecklas?

Hur ser din hållbara tid till reflektion ut?

Läs fler bloggar här