Vad behöver du?

Vad behöver du…?

Inom det Utvecklande Ledarskapet är en återkommande fråga ”Vad behöver du för att….?”, där man istället för att som chef försöka gissa sig till vad som blir bäst för just den medarbetaren, helt enkelt ställer frågan till den som vet svaret. Så klart med tillägg för givna ramar så som exempelvis ekonomi, arbetstid, mål etc. Detta är ett av flera sätt att bygga inre motivation hos medarbetarna. Att hitta deras driv och varför, att ge dem autonomi och en möjlighet att själv påverka sin situation.

Men du då?

Hur ofta ställer du frågan till dig själv?

Hur ofta frågar du dig själv – vad behöver jag för att fortsätta brinna i min chefsroll? Vad behöver jag för att ha energi nog att hantera den just nu turbulenta situationen? Vad behöver jag för att utöva riktigt bra ledarskap? Vad behöver jag för att känna inspiration och glädje?

Kanske ska du boka in ett utvecklingssamtal med dig själv? Ställa de där utmanande frågorna. Och ta dig tid att lyssna på svaret. Hitta din inre motivation. Ditt varför. Och hitta en riktning som du motiveras av i ditt ledarskap!

Ann Ljusberg
Konceptansvarig Utvecklande Ledarskap

Läs fler bloggar här