Självkännedom, stresshantering och kommunikation – tre nyckelfaktorer i ledarskapssammanhang

Självkännedom, stresshantering och kommunikation – tre nyckelfaktorer i ledarskapssammanhang

Nya ledare, och inte minst unga högpotentiella ledare, som har blivit befordrade för sina extraordinära prestationer som en i gruppen, har nödvändigtvis inte de självinsikter och kommunikationskunskaper som behövs för att leda sin nya grupp. Dessa ledarförmågor coachas inte alltid in i ledarrollen på ett optimalt sätt och får heller inte tillgång till det stöd som de har behov av.

Jag läste i en artikel att en undersökning av högpotentiella ”millennials” genomförd av LinkedIn avslöjade att många unga chefer aldrig hade hört talas om coachande ledarskap och ledarcoaching och mindre än 20% hade någon gång haft tillgång till en coach.

Det är förvånande med tanke på att ”millennials”, de som är födda i början av 80-talet fram till millennieskiftet, vanligtvis är ivriga att lära sig. Men de är fortfarande i ett tidigt skede i sin karriär, och coaching kanske helt enkelt inte finns på deras radar.

93% anser att de behöver utbildning i hur man leder och coachar sin grupp. Ett mycket effektivt verktyg och stöd för unga nya ledare att träna sin förmåga att leda är coaching. Coaching är inte bara för högre uppsatta chefer, s k Executives.

Kommunikation

Kommunikation är en viktig kompetens som innefattar både att prata och att lyssna. Dessutom väger både beteende och kroppsspråk tungt i hur vi uppfattas som ledare.  En ledarroll innebär ju att du ibland t ex måste ta svåra samtal med dina medarbetare. Som ny ledare kommer du att utmanas dagligen med att få dina medarbetare att vilja göra sitt bästa och du behöver vara närvarande och ge riktad konstruktiv feedback. Du kommer också att bedömas utifrån ditt ”följarskap” – d v s om och hur din grupp väljer att följa dig – och hur engagerat och effektivt ditt team är.

Tidigare när du själv var en i teamet tänkte och kände du kanske att jag gör mitt bästa inom mitt område och tar ansvar för mina uppgifter. Om du nu är i din första ledarroll så handlar det om att bygga relation med din grupp, förstå individernas drivkrafter och behov. Du behöver också förstå vilket stöd de behöver för att utveckla sin inneboende potential och sin inre motivation och sitt engagemang.

Ditt förhållningssätt, hur du kommunicerar och dina ledarbeteenden, är avgörande för hur du uppfattas. Och om dina medarbetare känner motivation och engagemang och om de vill ”följa dig” eller inte.

Självkännedom

En av de stora vinsterna med coaching för dig som ny ledare är ökad självkännedom. Ofta har vi inte 100% koll på hur vår kommunikation och våra beteenden uppfattas av omgivningen. De flesta av oss hamnar också från tid till annan i situationer där vi inte gör medvetna val i hur vi beter oss. Vår hjärnas ”autopilot” reagerar blixtsnabbt och det kan ofta leda till beteenden som får negativa konsekvenser för hur vi uppfattas av våra medarbetare. I själva verket kanske vår intention inte är ond, men vårt omedvetna beteende uppfattas så. Vi ser det helt enkelt inte själva.

Till exempel kanske du tycker att du är bra på att driva på och nå kortsiktiga resultat, och det kan du ju vara, men de oavsiktliga konsekvenserna kan vara att din känslomässiga intelligens (EQ) inte får ta tillräckligt med plats och du reflekterar inte över resultatet av ditt ledarskap och hur dina ”direktiv” tas emot. Och, skall man spetsa till det lite, så kanske dina duktigaste och mest kompetenta medarbetare t o m lämnar företaget. Och de som är kvar känner inte inre motivation och presterar därför inte.

Att arbeta med en coach kan hjälpa dig att få insikter om dina beteenden och hur effektivt och hållbart ditt ledarskap egentligen är, och vad du kan göra för att utveckla det. Självinsikt och kunskap om hur omgivningen reagerar på din kommunikation och dina beteenden ökar din EQ och detta är ofta en av de mest kritiska komponenterna för framgång i att bygga relationer, skapa tillit och trygghet hos medarbetare och att framkalla inre motivation och engagemang.

Stresshantering

Och låt oss inte glömma den stress och ångest som en ny position kanske medför. När du är stressad är du mindre produktiv och mindre benägen att fatta kloka beslut. En coach kan hjälpa dig att förstå hur du känner och varför och att hitta lösningar för att bekämpa negativ stress. När du förstår vad som utlöser stress för dig kan du arbeta för att minimera eller eliminera stressen.

En Harvard-studie visade att bara det att ”stilla sitt sinne” i 15 minuter varje dag faktiskt tar ner stressnivån hos oss och hjälper oss till ett klarare sinne och att fatta mer rationella och medvetna beslut.

Slutligen – egen självutveckling med hjälp av coaching är inriktad på långsiktig, systemisk förändring. Genom att öka din självmedvetenhet och öva på ”nya tekniker” gör du bokstavligen en omprogrammering av hur din hjärna svarar på situationer. Det kommer så småningom att leda till att du förhåller dig på nya sätt till omständigheter, konversationer, konflikter och din miljö. Du leder helt enkelt dig själv på ett tryggare och mer balanserat sätt och då kan du också leda andra på ett bra sätt. Det kan resultera i förbättrad professionell och personlig prestation och ökat eget välmående.

Omvärlden idag, med snabba och ofta oförutsägbara förändringar ställer stora krav på oss som människor och som ledare. Många utmaningar kanske vi klarar att hantera själva medan andra är ”vägspärrar” som kan kräva professionell hjälp för att komma runt.

Mats Brager
Konceptansvarig Coaching/Handledning

Läs fler bloggar härFölj oss gärna på LinkedIn